LIST do Parafian na Wielki Post 2017
Drodzy Parafianie

Przed nami kolejny Wielki Post – fascynująca droga do Jerozolimy na święta Paschy. Już to wiemy, że Jezus Chrystus, którego wybraliśmy na Pana i Króla swego życia nie tylko umarł za nasze grzechy ale „trzeciego dnia zmartwychwstał” i objawił piękno odnowionego życia. Dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego – zbawił każdego z nas. Trzeba, abyśmy w tym świętym czasie Wielkiego Postu dokonali pewnego duchowego remanentu i raz jeszcze uświadomili sobie: na Kim opieramy swoje życie?, w Kim pokładamy nadzieję?. Komu pozwalamy się prowadzić ? Czy żyjemy Ewangelią? To JEZUS winien stać w centrum naszego życia. Kardynał Robert Sarah, autor książki „Bóg albo nic” – mówi: Nasze życie chrześcijańskie winno być budowane na trzech rzeczywistościach. 1. CRUX – czyli Krzyż, 2. HOSTIA – czyli Eucharystia i 3. VIRGO – czyli Maryja. Krzyż nie jest biżuterią, ale jest ołtarzem na którym objawiła się miłość Boga do człowieka. W Wielkim Poście będziemy spoglądać na krzyż, będziemy adorować krzyż, który uczy nas miłości. Chrystus nam przypomina: „Kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” ( Łk.9,23).
Po drugie Eucharystia – Msza św. niedzielna winna być dla nas czymś najistotniejszym. Bez Eucharystii nie możemy żyć. Drodzy Parafianie! Miejmy takie bardzo osobiste, głębokie przywiązanie do Eucharystii, które stanowić będzie centrum naszego życia. Uczestnicząc we Mszy św. możemy pozostawać w najgłębszej bliskości z JEZUSEM.
I w końcu Maryja, którą nam Jezus podarował za Matkę pod Krzyżem : „Oto Matka twoja”. Maryi możemy powierzać siebie i swoją rodzinę, naszą parafię, i świat cały. Maryja nas prowadzić będzie do Jezusa i Jego Kościoła. Żyjemy w czasach kiedy człowiek utracił Boga, kiedy człowiek żyje bez Boga. Chwyćmy się Maryi. Niech Maryja poprowadzi nas na Eucharystię, niech pomoże na adrować Jezusa na Krzyżu, niech poprowadzi nas do Boga. W tym roku obchodzimy 300 rocznicę koronacji Ikony Jasnogórskiej Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100 rocznicę objawień fatimskich, gdzie Maryja wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy Dziećmi Boga. To święte i szlachetne zakotwiczenie nas zobowiązuje. Dlatego również pielęgnować musimy nasze wzajemne relacje z drugim człowiekiem. Te relacje z naszymi Rodzicami, Rodzeństwem., Współmałżonkiem, z Dziećmi , z naszymi Sąsiadami… muszą być odnowione. Św. Jan mówi : nie da się kochać Boga nie kochając drugiego człowieka mówi św. Jan. Mniej pretensji, nerwów i złych słów – więcej cierpliwości służby i miłosierdzia, a życie nasze się zmieni. Mamy wspaniałego patrona wyznaczonego na ten rok. Jest Nim św. Brat Albert, który uczy nas, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole – do którego każdy może podejść i połamać go .
Przed nami Środa Popielcowa. W naszej Katedrze o g. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu , o g. 17.oo Droga Krzyżowa i o g. 18.oo Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem. W ten sposób rozpocznie się pielgrzymka po kościołach stacyjnych miasta poznania . Ponadto w tym dniu Msza św. o g. 8.oo w katedrze oraz o g. 8..3o w kościele św. Małgorzaty. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
Droga Krzyżowa – w kościele św. Małgorzaty w piątki Wielkiego Postu o g. 17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo. Droga Krzyżowa pod gołym niebem na ul. Wieżowej odprawiona zostanie 7 kwietnia o g. 19.oo
Gorzkie Żale – w niedziele Wielkiego Postu o g.16.oo – kazania pasyjne głosić będzie ks. kanonik Roman Dworacki
Rekolekcje wielkopostne – nauki rekolekcyjne głosić będzie Rektor ASD w Poznaniu ks. dr Szymon Stółkowski. Rekolekcje rozpoczną się w 5 niedzielę Wielkiego Postu to jest 2 kwietnia i potrwają do 5 kwietnia. Dnia 3,4,i 5 kwietnia rano o g.8.3o i wieczorem o g.18.oo msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele św. Małgorzaty. Ponadto wieczorem po mszy św. o g.18.oo celebracja – medytacja obrazu biblijnego. W katedrze rekolekcje 3,4, i 5 kwietnia o g.20.oo
Drodzy Parafianie – rekolekcje są wielkim darem Pana Boga. Przeżyjmy je razem. Niech zakończą się dobrą spowiedzią św.
TRIDUUM PASCHALNE w Katedrze : zapraszamy

W Wielki Czwartek 13 kwietnia o godz. 19.00 dziękować będziemy za kapłaństwo i Eucharystię, która nas żywi.

W Wielki Piątek 14 kwietnia o godz. 17.00 dziękować będziemy za doskonałą OFIARĘ złożoną przez Chrystusa na Krzyżu.

Natomiast w Wielką Noc 15 kwietnia o godz. 22.00 dziękować będziemy za CHRZEST – dziękować będziemy za łaskę zbawienia naszemu Panu i Bogu Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu .
Spowiedź święta wielkanocna: w Wielki Czwartek od godz.16.00 do 18.45; w Wielki Piątek od godz. 8.00 do 16.45; w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 16.00. (Ponadto w każdy piątek jest możliwość spowiedzi w katedrze w godz. od 9.00 do 18.00).
Danina diecezjalna. Każda rodzina proszona jest o złożenie w Wielkim Poście daniny diecezjalnej – jeśli to możliwe, to również o wsparcie inwestycji parafialnych. W tym roku przeprowadzić chcemy kapitalny remont kaplicy Serca Jezusowego w katedrze. Daninę złóżmy w Wielkim Poście (na tacę w kościele lub podczas nabożeństw pasyjnych).
Idźcie i głoście! Aby zrealizować zadanie ewangelizacyjne, które otrzymaliśmy od Chrystusa sami musimy być napełnieni Jego Duchem, Jego Słowem, Jego Miłością. Możemy przekazać tylko to co sami posiadamy.
Życzymy łaski nowego życia w Chrystusie, wszelkiego błogosławieństwa , zdrowia i serca rozpalonego miłością Boga i bliźniego.
Wasi duszpasterze:
Ks. Ireneusz Szwarc
Ks. Przemysław Przybylski

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

LIST do Parafian na Adwent i Boże  Narodzenie 2016
Idźcie i głoście
Rozpoczynamy Nowy Rok Duszpasterski pod hasłem : „Idźcie i głoście …”
W mijającym roku raz jeszcze uświadomiliśmy sobie znaczenie chrztu św. nie tylko w dziejach naszej Ojczyzny, w dziejach Polski, ale również fundamentalne znaczenie chrztu św. w naszym osobistym życiu. Chrzest jest największym darem, który od Boga otrzymaliśmy. Przez Chrzest św. staliśmy się dziećmi Boga, przez chrzest weszliśmy w najbardziej intymną zażyłość z Bogiem – z wszystkimi Osobami Trójcy Świętej. W sakramencie Chrztu św. pokonany został nie tylko nasz grzech ale i śmierć. Teraz jest w nas Życie – Życie Boże – Życie Wieczne. Spotkaliśmy żywego i prawdziwego Boga i nie możemy żyć bez Niego, a dzielenie się Bogiem jest imperatywem bycia chrześcijaninem (powiedział do nas kardynał Gerhard Muller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary). Chrystus tego chce , abyśmy głosili Ewangelię. Chrystus mówi do nas: „idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu aż po krańce ziemi”. Jesteśmy powołani, aby być uczniami misjonarzami, abyśmy docierali z Ewangelią po krańce ziemi. Bycie chrześcijaninem to nie jest tylko jakieś wewnętrzne przekonanie o zbawczej misji Chrystusa, ale jest to dawanie świadectwa na zewnątrz: „bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami − do zbawienia”.
Trzeba, abyśmy wyszli, by głosić Chrystusa, abyśmy ruszyli się z miejsca. Trzeba wyruszyć i zanieść orędzie Chrystusa do ludzi. „Oto ja, poślij mnie!”. „Idźcie i głoście” – wyjdźcie. Opuście wygodę osobistego życia, własne wyobrażenia i wizje. Wyjść – to znaczy coś zostawić za sobą, by podjąć i wypełnić misję . Papież Franciszek w „Ewangelium Gaudi” pisze:„Jest sprawą zupełnie podstawową, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw” – wyjdźcie i głoście Ewangelię.
1. Rodzice! Czy opowiadacie swoim Dzieciom o swojej największej miłością jaką jest Chrystus nasz Zbawiciel ? Czy Dzieci są pewne Waszej żywej wiary praktykowanej w codzienności ?
2. Rodzice! Czy czytacie razem ze swoimi Dziećmi Pismo Święte ? Czy rozmawiacie o niedzielnej Ewangelii?
3. Seniorzy! Czy słuchacie katolickich rozgłośni? Czy codziennie uczestniczycie w Apelu Jasnogórskim za pośrednictwem telewizji TRWAM? Czy należycie do Żywego Różańca?
4. Drodzy Parafianie! czy prasa katolicka jest w naszym domu obecna i czytana?

Dokonany w ostatnią niedzielę ROKU LITURGICZNEGO wybór Chrystusa na Pana i Króla naszego życia zobowiązuje nas do życia według Ewangelii: „Będziecie mi świadkami po krańce ziemi – Idźcie i głoście Ewangelię” .
Przed nami czas ADWENTU – czas radosnej wspólnej drogi do Betlejem razem z Maryją – czas przygotowania swego serca na przyjście Pana.
Zapraszamy na Roraty w dni powszednie do kościoła św. Małgorzaty o 6.3o , wcześniej o g. 6.15 śpiewane będą GODZINKI ku czci N. M. Panny
Zapraszamy na Procesję Światła – 8 grudnia g.18.oo z kościoła św. Małgorzaty z pieśnią na ustach do Figury Matki Bożej Niepokalanej przed katedrą – o g.19.oo msza św. świąteczna w katedrze
Zapraszamy do spowiedzi św. adwentowej parafian – podczas rorat o 6.3o, a także w piątki adwentu w katedrze od 9.oo do 18.oo, a także w Wigilię Bożego Narodzenia w katedrze od 8.oo do 14.oo
Zapraszamy dzieci w wieku od lat 4 do czwartej klasy szkoły podstawowej na przed świąteczne spotkanie w Salce Parafialnej w piątek 23 grudnia o g. 16.oo.
Zapraszamy Osoby Samotne, Emerytów i Rencistów oraz członków Żywego Różańca na spotkanie z opłatkiem w czwartą niedzielę Adwentu – to jest 18 grudnia o g.14.oo do Laboratorium Wiary
Zapraszamy na pasterkę do katedry o g.24.oo
PLAN KOLĘDY
Środa 28 . XII – – g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Zawady numery nieparzyste i ul. Koronkarska oraz ul. Zawady2/4,1-36
Czwartek 29 .XII – g.15.3o – dwóch kapłanów – ul Zawady 2/4 nr 37-78 oraz Zwady 6/8m 1-36
Piątek 30 .XII – g.15.3o g.15. 3o – dwóch kapłanów : ul. Zawady 6/ 8 nr 37-78 oraz 10m 1-54
Poniedziałek 2.I – g.15.3o – jeden kapłan ul. Zawady nr 10m 55-108
Wtorek 3 .I – g.15.3o jeden kapłan Zawady nr 12m 1-54
Środa 4 .I – g.15.3o – jeden kapłan Zawady nr 12m 55 -108
Czwartek 5.I. – g.15.3o – jeden kapłan ul. Chlebowa parter
Piątek 6 I. – TRZECH KRÓLI – UROCZYSTOŚĆ MSZE Św. jak w niedzielę
Sobota 7.I – – g.13.oo – ul. Chlebowa I piętro
Poniedziałek 9.I. g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Chlebowa II i III i IV piętro
Wtorek 10.I. g.15.3o –dwóch kapłanów ul. Bydgoska 4,4a 5 i 6/7 oraz
ul. Bydgoska 2a,2 i ul. Filipińska
Środa 11.I. g.15.3o – dwóch kapłanów – ul. Rynek Śródecki 1 i 15 i ul. Rynek Śródecki 3 i 17
Czwartek 12.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Rynek Śródecki 4 i 13/14 i Śródka 1,2,3,
Piątek 13.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Śródka 8/9 i św. Jacka oraz ul. Ostrówek 6/7
Sobota 14. I. g.13.oo – dwóch kapłanów ul. Gdańska 1-10 oraz 12-16
Poniedziałek 16 I g.15.3o – dwóch kapłanów ul Ostrówek 10,11, i ul. Cybińska oraz Ostrówek 15 i 17/18
Wtorek 17.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Zagórze 1 – 14 oraz ul. Nowe Zagórze 1a,3,5,7
Środa 18. I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Nowe Zagórze 9,11, 4-16 oraz ul. Wieżowa 71,73
Czwartek 19.I – jeden kapłan g.15.3o ul. Wieżowa 75
Piątek 20.I – g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Wieżowa 11-48 i 69-47
Drogim Parafianom życzymy owocnego przeżycia Adwentu i radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia:

Ks. Ireneusz Szwarc i Ks. Przemysław Przybylski