LIST do Parafian – Adwent 2017- Plan kolędy 2017/2018

Drodzy Parafianie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Parafianie!

Oto Pan Bóg daje nam łaskę przeżywania po raz kolejny Adwentu i czasu Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się Nowy Rok Liturgiczny, tym samym nowy rok duszpasterski. W kończącym się roku duszpasterskim zachęcani byliśmy do apostolstwa i zaangażowania się w ewangelizację słowami Jezusa: „Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. W tym roku mamy sobie na nowo uświadomić kim jesteśmy oraz kim jest Ten, który nas wypełnia i prowadzi po drogach chrześcijańskiego życia. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi. Jesteśmy od chwili chrztu świętego, a później od bierzmowania posłani, by napełniać świat obecnością Boga – Jego miłością i Jego życiem. Kardynał Robert Sarah podczas Poznańskiego Forum Duszpasterskiego powiedział: podstawowym skutkiem sakramentu chrztu i bierzmowania jest dar Ducha Świętego, który daje chrześcijaninowi  duchową moc i uzdalnia go do bycia świadkiem Chrystusa. Są dwie możliwości: żyć tak jakby Boga nie było i niechybnie zmierzać jak „Titanic”, by rozbić się o górę lodową i zatonąć w otchłani śmierci wiecznej; albo wejść na drogę ewangelicznego zaangażowania, ożywiając swoją wiarę, nadzieję i miłość, i każdego dnia przybliżać się do pełni zjednoczenia się z Bogiem – w ten sposób wejść w pełnię Życia,  które  nigdy się nie skończy. Jesteśmy napełnieni Duchem świętym, jak Apostołowie w Wieczerniku w dzień Zielonych Świąt, aby stać się świadkami Chrystusa po krańce ziemi.  Być świadkiem, to zaangażować się w Kościół. Chrystus żyje w Kościele i przez Kościół żyje w świecie. Trzeba, abyśmy odnaleźli się w Kościele w którym Duch Święty nas wypełnia swoimi darami oraz uzdalnia do mężnego wyznawania wiary.

Nie mogę być cząstką bierną – niezaangażowaną – Kościoła Świętego. Nie usprawiedliwia mnie ani praca, ani jakikolwiek inne zaangażowanie, by stać z boku. Na tej ziemi żyjemy dla Boga. Nikt i nic nie może nam stanąć na przeszkodzie, by żyć dla Niego w Kościele, który jest Ciałem Chrystusa.

 

Adwent – rozpoczynamy 3 grudnia. W tym roku adwent jest wyjątkowo krotki. To czas trzech tygodni.

 

Roraty – specjalna Msza św. poranna o godz. 6.30 w kościele św. Małgorzaty. Liturgia Mszy ze śpiewami łacińskimi poprzedzona jest śpiewem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6.15. Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych (którzy mogą przyjść i seniorów).

 

Procesja Światła – odbędzie się 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Procesja wyruszy o godz. 18.00 z kościoła św. Małgorzaty i przejdzie przez Most Biskupa Jordana do  Figury Matki Bożej przed katedrą. Zapraszamy na procesję ze zniczami, a po jej zakończeniu zapraszamy na Mszę św. do katedry na godzinę 19.00. Procesja Światła odbędzie się po raz dziesiąty. Procesję poprowadzi Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Uczcijmy Niepokalaną Maryję – Oblubienicę Ducha Świętego, która uczy nas żyć wolą Bożą i być do dyspozycji Boga.

 

Spowiedź św. adwentowa – w sobotę 23 grudnia w katedrze

 

Osoby Samotne, Emerytów i Rencistów oraz członków Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie przed wigilijne w III Niedzielę Adwentu, to jest 17 grudnia o godz. 14.00 do Laboratorium wiary.

 

Dzieci od lat 4 do 12 lat zapraszamy na spotkanie ze św. Mikołajem w piątek 22 grudnia o godz. 15.00.

 

Pasterka w Katedrze 24 grudnia o północy. W I i II Święto Bożego Narodzenia Msze  św. w Katedrze i u św. Małgorzaty jak w każdą niedzielę

 

Kolęda – Duszpasterskie odwiedziny Parafian. PLAN:

Środa 27.XII – godz.15.30 – dwóch kapłanów:  ul.  Zawady numery nieparzyste i ul. Koronkarska oraz ul. Zawady2/4,1-36

Czwartek 28.XII  – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul  Zawady 2/4 nr 37-78 oraz Zawady 6/8m 1-36

Piątek 29.XII – godz.15.30 – dwóch kapłanów:  ul. Zawady 6/ 8 nr  37-78 oraz 10m 1-54

Sobota 30.XII – godz.13.00 – dwóch kapłanów: ul. Zawady nr 10m 55-109 i Zawady 12m 1-54

Wtorek 2.I  – godz.15.30 –  jeden kapłan: Zawady nr 12m 55-109

Środa 3.I  – godz.15.30 – jeden kapłan: ul. Chlebowa parter

Poniedziałek 8.I.godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Chlebowa I  i II piętro

Wtorek 9.I. godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Chlebowa III i IV piętro oraz ul. Bydgoska 4,4a,5 i 6/7

Środa 10.I. godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Bydgoska 2a,2 i ul. Filipińska

Czwartek 11.I – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: Rynek Śródecki 1 i 15;  ul. Rynek Śródecki 3 i 17

Piątek 12.I – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: oraz ul. Rynek Śródecki  4 i 13/14; Śródka 1,2,3

Sobota 13. I. – godz. 13.00 – dwóch kapłanów: ul. Gdańska 1-10 oraz 12-16

Niedziela 14.I – godz. 14.00 – ul. Śródka 8/9 i św. Jacka; ul.  Ostrówek 6/7

Poniedziałek 15 I – godz.15.30 – jeden kapłan: ul Ostrówek 10,11,12 i ul. Cybińska

Wtorek 16.I – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Ostrówek 15 i 17/18 oraz ul. Zagórze 1 – 14

Środa 17. I – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Nowe Zagórze 1a,3,5,7 ul. Nowe Zagórze 9,11,  4-16

Czwartek 18.I – godz.15.30 – jeden kapłan: ul. Wieżowa 71,73

Piątek 19.I – godz.15.30 – jeden kapłan: ul. Wieżowa 75

Sobota 20.I. – godz. 13.00 – dwóch kapłanów: ul. Wieżowa 11-48 i 69-47

Drogim Parafianom życzymy owocnego przeżycia Adwentu oraz radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia:

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc

  1. Przemysław Przybylski

 

Msze św. w niedzielę:

Katedra: godz.18.00 (sobota), 8.00, 10.00,12.15 i 19.00 oraz 20.30 Kościół św. Małgorzaty o godz. 9.00 i 11.00

LIST DO PARAFIAN

 

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

 

 

LIST do Parafian – Drodzy Parafianie –  Wrzesień 2017 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kolejne wakacje za nami – czas wrócić do szkoły i do pracy. Rozpoczynamy nowy etap naszej świętej podróży. Życie nasze ma być świętą podróżą, która zakończy się w ramionach Boga w Niebie. W pierwszych dniach września – dokładnie 8 września – w Kościele przeżywamy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znane też pod nazwą Matki Boskiej Siewnej. Maryja jest symbolem ziemi, na której Słowo Boże przyniosło najlepszy plon. To w Niej Słowo Boga stało się Ciałem. To przez Maryję Bóg zamieszkał między nami. Maryja uczy nas tego co najważniejsze, by stać się „ziemią otwartą” na Boży zasiew. Jakże piękne są wrześniowe obrazy, gdy patrzy się na rolników uprawiających ziemię i siejących ziarno na przyszłoroczny plon, aby nie zabrakło nikomu chleba. W tym obrazie widać nasze życie – mamy być rolą uprawną otwartą na Boży zasiew.

Drodzy Parafianie – w święto Narodzenia Matki Bożej – w piątek 8 września o godz. 18.00 w Katedrze pragniemy spotkać się razem, aby dokonać zawierzenia siebie, naszych rodzin oraz naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym roku przeżywamy 100 rocznicę objawień fatimskich. W Fatimie 13 maja 1917 roku ukazała się Maryja trojgu małych dzieci – Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, by wezwać ludzkość do opamiętania i nawrócenia do Boga. Wtedy trwała I Wojna Światowa. W Portugalii zainstalował się pierwszy w Europie bezbożny rząd. Rodziły się ideologie odrzucające Boga. Na horyzoncie było już widać rewolucje: komunistyczną i faszystowską, które miały przynieść ludzkości śmierć i zniszczenie. Bóg przez Maryję wzywał ludzi do nawrócenia. Maryja widząc jak wielu idzie na zatracenie prosiła o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników. W tym zatroskaniu Maryi o nasze szczęście, o nasze zbawienie objawia się Jej macierzyńska miłość. Maryja nie godzi się, aby ktokolwiek żył bez Boga poza Kościołem, aby ktokolwiek żył bez sakramentów św., bez światła Ewangelii. Papież Franciszek będąc w 13 maja br w Fatimie powiedział: Fatima jest objawieniem miłości Boga przez Maryję, aby zawrócić ludzkość z dróg grzechu, śmierci oraz nieszczęścia.

Maryja pragnie, abyśmy wpatrywali się w Najświętsze Serce Jezusa i w Jej Niepokalane Serce. Abyśmy tam szukali światła i mocy do pięknego życia w wierze, nadziei i miłości. Papież Franciszek zawierzył świat cały Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskupi Polscy w Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach w Zakopanym zawierzyli Niepokalanemu Sercu Maryi Polskę i poprosili nas, abyśmy 8 września ten akt zawierzenia dokonali w naszych wspólnotach parafialnych.
Ten Akt Zawierzenia siebie i swojej Rodziny i naszej Parafii musi wyrastać z potrzeby serca, musi wyrastać ze zrozumienia, że oto Maryja mówi do nas, mówi do każdego z nas z osobna, mówi do małżonków, matek i ojców, dzieci i kapłanów i wzywa nas do duchowego odrodzenia. Nie ma piękniejszej drogi życia – jak chrześcijańska droga, droga z Maryją do Jezusa jedynego Zbawiciela Świata.

ZAPROSZENIE
W piątek 8 września o godz. 18.00 spotkajmy się w katedrze na wspólnej modlitwie, aby zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech zadziała nasza chrześcijańska wyobraźnia. Niech otworzy się nasza dusza. Okażmy się godni przyjęcia orędzia Fatimy. Jezusowi zależy na naszym ocaleniu i na naszym szczęściu.

Wrzesień to nowy czas, nowy zapał i kolejna łaska, którą otrzymujemy od Boga. Wszyscy musimy uprawiać ziemię naszych serc: rodzice, dziadkowie i kapłani. Wszyscy musimy się zmobilizować do apostolskiej pracy, aby wychować nowe pokolenie wartościowych ludzi. Świat potrzebuje ludzi wierzących w Boga, kochających Kościół, zasłuchanych w Słowo Boga, żyjących Ewangelią Jezusa, budujących cywilizację miłości. Prosimy Matkę Boską Siewną, by nowy zasiew Boskiej i ludzkiej mądrości przyniósł plon obfity. Potrzeba nowej odwagi pójścia za JEZUSEM. Musimy zerwać z duchowym paraliżem i biernością – trzeba „zejść z kanapy” by iść za Chrystusem i miłością przemieniać świat.

Drodzy Parafianie – zapraszam do ścisłej współpracy. Dla Was otwarte są najpiękniejsze świątynie: Katedra i kościół św. Małgorzaty oraz „Laboratorium wiary” przy probostwie. Jeśli do naszej parafii przybyli nowi parafianie: Witamy was i zapraszamy do wspólnego parafialnego życia. Chcemy być razem w każdą niedzielę na Mszy św., karmić się Słowem Bożym, Komunią św., Praktykujmy swoją wiarę solidnie. Pielęgnujmy swoją wiarę żywiąc ją sakramentami świętymi. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty.

Rodzicom przypominamy, aby dzieci od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią solidnie uczestniczyły w katechezie szkolnej.

Dzieci klas I, II i III proszone są na katechezę przykościelną przygotowującą do I Komunii św. – tutaj obecność obowiązkowa. Dla Rodziców dzieci klas I, II i III odbędzie się wspólne spotkanie w salce w środę 20 września o g. 19.oo – obecność obowiązkowa bowiem rozpoczyna się przygotowanie do I Komunii św.

Młodzież kl. I, II i III gimnazjalnych przygotowująca się do bierzmowania będzie miała swoje spotkania w każdy I piątek miesiąca. Porządek spotkań będzie następujący: najpierw spowiedź św. o godz.17.00 w kościele św. Małgorzaty, Msza św. o godz.18.00, po czym katecheza w salce przy probostwie. Proszę rodziców, aby przypominali dzieciom i młodzieży o comiesięcznej spowiedzi św. Spowiadamy dzieci i młodzież w I czwartek i I piątek miesiąca (od 17.oo do 18.oo).

W naszej parafii są ludzie chorzy, którzy o własnych siłach już nie mogą przybyć na Mszę św., niedzielną. Prosimy zgłaszać tych swoich najbliższych do spowiedzi i komunii św. comiesięcznej, tak by pozostawali w duchowej zażyłości z Jezusem.

APEL: Drodzy Rodzice – uczcie dzieci pięknego zachowania się w kościele oraz aktywnego uczestnictwa we Mszy św. Uczcie dzieci żegnać się wodą święconą, która przypomina nam przyjęty chrzest i nasza przynależność do Chrystusa. Uczcie dzieci przyklękać w kościele i pozdrawiać Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a także uczcie modlitw i śpiewów. Ponadto skorzystajcie z zaproszenia do uczestnictwa w życiu grup duszpasterskich: dziecięcych i młodzieżowych. W ten sposób objawi się nasza serdeczna współpraca duszpasterska. Proszę serdecznie przyprowadźcie chłopców do ołtarza, aby zostali ministrantami.

PLAN – na początek roku szkolnego i czas najbliższy:
Inauguracja Nowego Roku szkolnego w niedzielę 3 września o godz. 11.00 w kościele św. Małgorzaty. Podczas Mszy nastąpi poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci klas I.

Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży w piątek 1 września od godz. 17.00 do 18.00 zarówno w kościele św. Małgorzaty jak i w katedrze.

Zebranie dla Rodziców dzieci klas I, II i III przygotowujących się do I komunii św. odbędzie się w środę 20 września o g.19.oo w salce parafialnej – obecność obowiązkowa.
Zebranie dla Rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w poniedziałek 11 września w kościele św. Małgorzaty o godz. 18.00. Rozpoczniemy spotkanie Mszą św., po której nastąpi zebranie (ok godz.18.30) w kościele św. Małgorzaty – obecność obowiązkowa.
Piesza Parafialna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w TULCACH wyruszy sprzed katedry w niedzielę 3 września o godz. 6.55.

Koronacja Obrazu Matki Bożej Literackiej w Buku odbędzie się dnia 10 września. Wyjazd autokarem o godz. 9.30 z Placu Katedralnego oraz indywidualnie samochodami lub pociągiem. Msza św. koronacyjna o godz. 12.00 na stadionie w Buku.

Jubileusz małżeństw – tych którzy w tym roku obchodzą 25 i 50 rocznice zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego – w niedzielę 24 września o godz. 16.00 w katedrze. Ksiądz Biskup zaprasza do katedry na Mszę św. i na spotkanie w Seminarium.

Różaniec na Zawadach (pod gołym niebem) w intencji wszystkich parafian – w niedzielę 1 października o godz. 16.00.
Na koniec życzymy Wam drodzy Parafianie wszelkich łask od Boga i opieki Matki Bożej

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc
oraz ks. Przemysław Przybylski

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

 

LIST do Parafian  z ok. PEREGRYNACJI OBRAZU                         św. JÓZEFA                                               

Św. Józef został wybrany przez Boga na żywiciela i stróża największych Jego skarbów: JEZUSA I MARYI. To św. Józef razem z Maryją wprowadził Jezusa w świat. Jeżeli więc Kościół jest dłużnikiem Maryi Dziewicy, ponieważ przez Nią otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność i specjalny szacunek winien właśnie św. Józefowi. To św. Józef nosił w swoich ramionach Jezusa, to On chronił Go przed Herodem uciekając do Egiptu , to On uczył Jezusa pracy, a gdy został w świątyni z płaczem Go szukał i z radością odnalazł.

Czym św. Józefie zasłużyłeś sobie na tak wielką miłość Boga? Odpowiedź kryje się w Twoim życiu pełnym wiary i zaufania Bogu i Maryi. Odpowiedź tkwi w Twoim zasłuchaniu w Słowo Boże.Wiara św. Józefa okazała się niezłomna. Św. Józef zawsze czynił wszystko co Mu Bóg polecił. Dlatego Go nazywamy człowiekiem wiary. Dzięki św. Józefowi Syn Boży miał na ziemi rodzinny DOM. Św. Józef jest patronem wszystkich chrześcijańskich rodzin. RODZINA znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, ponieważ jest wspólnotą najbardziej podstawową w której zaczyna się ludzkie życie i budują najgłębsze więzi ludzkie. Rodzi się dramatyczne pytanie: dlaczego dzisiaj tak bardzo uderza się w rodzinę i czyni wszystko, aby ja rozbić ? Chcemy pytać św. Józefa: co mamy czynić, aby nasze rodziny były Bogiem silne , aby wypełnione były miłością ofiarną, aby były szczęśliwe ?Bóg stawia nam przed oczy wzór św. Józefa męża sprawiedliwego, który chce nam powiedzieć: rodzina nie jest utopią, w rodzinie możliwa jest piękna i wierna miłość. Wymagania Boże wobec rodziny nie są ponad ludzkie siły ponieważ Bóg daje swoją łaskę tym, którzy Go szukają. Bóg mówi współczesnym małżonkom jak do św. Józefa: nie bójcie się przyjąć wielkości swego oblubieńczego i rodzicielskiego powołania do którego zostaliście powołani, nie lękajcie się iść za Jezusem, iść za Maryją i św. Józefem. Nie lękajcie się Mszy św. i częstej spowiedzi św., nie obawiajcie się rozmów ze współmałżonkiem i dzieckiem, nie lękajcie się słuchać Słowa Bożego.Przyjdźmy na spotkanie ze św. Józefem, któremu Bóg zlecił wyjątkową rolę do spełnienia w dziale odkupienia rodzaju ludzkiego. Przyjdźmy wszyscy – poczynając od małżonków i rodziców, kończąc na dzieciach i dziadkach, na ludziach samotnych i chorych. Przyjdźmy na spotkanie ze św. Józefem, który chce nas wspierać na drodze naszego powołania.

Program Peregrynacji Obrazu św. Józefa

W sobotę 24 czerwca o g.18.oo do katedry – naszej parafialnej świątyni przybędzie pielgrzymująca po całej naszej Archidiecezji – Ikona – Obraz św. Józefa z kościoła Ojców Karmelitów. Na to powitanie Obrazu św. Józefa zapraszamy wszystkich parafian, a zwłaszcza wszystkie Małżeństwa i Rodziny. To podczas tej mszy św. odnowione zostaną Wasze małżeńskie przyrzeczenia (śluby).

O g.20.oo młodzież poprowadzi czuwanie

W niedzielę 25 czerwca zapraszamy do katedry na g. 8.oo wszystkich Chorych i Cierpiących, by przy wizerunku św. Józefa patrona Kościoła przyjąć Sakrament Chorych, oraz na msze św. o g.10.oo i 12.15 z kazaniem o św. Józefie. O g.16.00 dla całej parafii Msza św. na zakończenie peregrynacji.

Podczas Mszy św. o g.16.00 zawierzymy św. Józefowi naszą parafię. ZAPRASZAMY SERDECZNIE do katedry wszystkich parafian

Plan na Boże Ciało

Boże Ciało 15 czerwca – Główna Procesja – g. 10.oo wychodzi z kościoła p.w. Bożego Ciała i przechodzi ul. Garbary i Chwaliszewo do katedry – zaraz po procesji msza św. ok. 12.3o

Piątek 16 czerwca – msza św. i procesja – katedra g.18.oo,

Sobota 17 czerwca – msza św. i procesja g.8.3o św. Małgorzata,

Niedziela 18 czerwca – msza św. i procesja – katedra g.10.oo, poniedziałek, wtorek i czwartek w oktawie Bożego Ciała – msza św. i procesja katedra g.18.oo

W środę 21 czerwca g.18.oo – msza św. w kościele św. Małgorzaty i procesja przez Most Biskupa Jordana do katedry.

– zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów

– zapraszamy chłopców do służby przy ołtarzu – na ministrantów

 Wszystkim, którzy złożyli tegoroczną daninę diecezjalną składam serdeczne podziękowanie BÓG ZAPŁAĆ. Kto zapomniał może to uczynić w najbliższym czasie    

 Drodzy Parafianie! Niech spotkanie ze św. Józefem wzmocni duchowo naszą wspólnotę parafialną i wszystkie rodziny. Niech umocni naszą wiarę i miłość wzajemną. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tym błogosławionym wydarzeniu

Wasi duszpasterze:               ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz

                                                 Ks. Przemysław Przybylski

 

LIST do Parafian na Wielki Post 2017
Drodzy Parafianie

Przed nami kolejny Wielki Post – fascynująca droga do Jerozolimy na święta Paschy. Już to wiemy, że Jezus Chrystus, którego wybraliśmy na Pana i Króla swego życia nie tylko umarł za nasze grzechy ale „trzeciego dnia zmartwychwstał” i objawił piękno odnowionego życia. Dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego – zbawił każdego z nas. Trzeba, abyśmy w tym świętym czasie Wielkiego Postu dokonali pewnego duchowego remanentu i raz jeszcze uświadomili sobie: na Kim opieramy swoje życie?, w Kim pokładamy nadzieję?. Komu pozwalamy się prowadzić ? Czy żyjemy Ewangelią? To JEZUS winien stać w centrum naszego życia. Kardynał Robert Sarah, autor książki „Bóg albo nic” – mówi: Nasze życie chrześcijańskie winno być budowane na trzech rzeczywistościach. 1. CRUX – czyli Krzyż, 2. HOSTIA – czyli Eucharystia i 3. VIRGO – czyli Maryja. Krzyż nie jest biżuterią, ale jest ołtarzem na którym objawiła się miłość Boga do człowieka. W Wielkim Poście będziemy spoglądać na krzyż, będziemy adorować krzyż, który uczy nas miłości. Chrystus nam przypomina: „Kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” ( Łk.9,23).
Po drugie Eucharystia – Msza św. niedzielna winna być dla nas czymś najistotniejszym. Bez Eucharystii nie możemy żyć. Drodzy Parafianie! Miejmy takie bardzo osobiste, głębokie przywiązanie do Eucharystii, które stanowić będzie centrum naszego życia. Uczestnicząc we Mszy św. możemy pozostawać w najgłębszej bliskości z JEZUSEM.
I w końcu Maryja, którą nam Jezus podarował za Matkę pod Krzyżem : „Oto Matka twoja”. Maryi możemy powierzać siebie i swoją rodzinę, naszą parafię, i świat cały. Maryja nas prowadzić będzie do Jezusa i Jego Kościoła. Żyjemy w czasach kiedy człowiek utracił Boga, kiedy człowiek żyje bez Boga. Chwyćmy się Maryi. Niech Maryja poprowadzi nas na Eucharystię, niech pomoże na adrować Jezusa na Krzyżu, niech poprowadzi nas do Boga. W tym roku obchodzimy 300 rocznicę koronacji Ikony Jasnogórskiej Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100 rocznicę objawień fatimskich, gdzie Maryja wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy Dziećmi Boga. To święte i szlachetne zakotwiczenie nas zobowiązuje. Dlatego również pielęgnować musimy nasze wzajemne relacje z drugim człowiekiem. Te relacje z naszymi Rodzicami, Rodzeństwem., Współmałżonkiem, z Dziećmi , z naszymi Sąsiadami… muszą być odnowione. Św. Jan mówi : nie da się kochać Boga nie kochając drugiego człowieka mówi św. Jan. Mniej pretensji, nerwów i złych słów – więcej cierpliwości służby i miłosierdzia, a życie nasze się zmieni. Mamy wspaniałego patrona wyznaczonego na ten rok. Jest Nim św. Brat Albert, który uczy nas, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole – do którego każdy może podejść i połamać go .
Przed nami Środa Popielcowa. W naszej Katedrze o g. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu , o g. 17.oo Droga Krzyżowa i o g. 18.oo Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem. W ten sposób rozpocznie się pielgrzymka po kościołach stacyjnych miasta poznania . Ponadto w tym dniu Msza św. o g. 8.oo w katedrze oraz o g. 8..3o w kościele św. Małgorzaty. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
Droga Krzyżowa – w kościele św. Małgorzaty w piątki Wielkiego Postu o g. 17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo. Droga Krzyżowa pod gołym niebem na ul. Wieżowej odprawiona zostanie 7 kwietnia o g. 19.oo
Gorzkie Żale – w niedziele Wielkiego Postu o g.16.oo – kazania pasyjne głosić będzie ks. kanonik Roman Dworacki
Rekolekcje wielkopostne – nauki rekolekcyjne głosić będzie Rektor ASD w Poznaniu ks. dr Szymon Stółkowski. Rekolekcje rozpoczną się w 5 niedzielę Wielkiego Postu to jest 2 kwietnia i potrwają do 5 kwietnia. Dnia 3,4,i 5 kwietnia rano o g.8.3o i wieczorem o g.18.oo msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele św. Małgorzaty. Ponadto wieczorem po mszy św. o g.18.oo celebracja – medytacja obrazu biblijnego. W katedrze rekolekcje 3,4, i 5 kwietnia o g.20.oo
Drodzy Parafianie – rekolekcje są wielkim darem Pana Boga. Przeżyjmy je razem. Niech zakończą się dobrą spowiedzią św.
TRIDUUM PASCHALNE w Katedrze : zapraszamy

W Wielki Czwartek 13 kwietnia o godz. 19.00 dziękować będziemy za kapłaństwo i Eucharystię, która nas żywi.

W Wielki Piątek 14 kwietnia o godz. 17.00 dziękować będziemy za doskonałą OFIARĘ złożoną przez Chrystusa na Krzyżu.

Natomiast w Wielką Noc 15 kwietnia o godz. 22.00 dziękować będziemy za CHRZEST – dziękować będziemy za łaskę zbawienia naszemu Panu i Bogu Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu .
Spowiedź święta wielkanocna: w Wielki Czwartek od godz.16.00 do 18.45; w Wielki Piątek od godz. 8.00 do 16.45; w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 16.00. (Ponadto w każdy piątek jest możliwość spowiedzi w katedrze w godz. od 9.00 do 18.00).
Danina diecezjalna. Każda rodzina proszona jest o złożenie w Wielkim Poście daniny diecezjalnej – jeśli to możliwe, to również o wsparcie inwestycji parafialnych. W tym roku przeprowadzić chcemy kapitalny remont kaplicy Serca Jezusowego w katedrze. Daninę złóżmy w Wielkim Poście (na tacę w kościele lub podczas nabożeństw pasyjnych).
Idźcie i głoście! Aby zrealizować zadanie ewangelizacyjne, które otrzymaliśmy od Chrystusa sami musimy być napełnieni Jego Duchem, Jego Słowem, Jego Miłością. Możemy przekazać tylko to co sami posiadamy.
Życzymy łaski nowego życia w Chrystusie, wszelkiego błogosławieństwa , zdrowia i serca rozpalonego miłością Boga i bliźniego.
Wasi duszpasterze:
Ks. Ireneusz Szwarc
Ks. Przemysław Przybylski

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

LIST do Parafian na Adwent i Boże  Narodzenie 2016
Idźcie i głoście
Rozpoczynamy Nowy Rok Duszpasterski pod hasłem : „Idźcie i głoście …”
W mijającym roku raz jeszcze uświadomiliśmy sobie znaczenie chrztu św. nie tylko w dziejach naszej Ojczyzny, w dziejach Polski, ale również fundamentalne znaczenie chrztu św. w naszym osobistym życiu. Chrzest jest największym darem, który od Boga otrzymaliśmy. Przez Chrzest św. staliśmy się dziećmi Boga, przez chrzest weszliśmy w najbardziej intymną zażyłość z Bogiem – z wszystkimi Osobami Trójcy Świętej. W sakramencie Chrztu św. pokonany został nie tylko nasz grzech ale i śmierć. Teraz jest w nas Życie – Życie Boże – Życie Wieczne. Spotkaliśmy żywego i prawdziwego Boga i nie możemy żyć bez Niego, a dzielenie się Bogiem jest imperatywem bycia chrześcijaninem (powiedział do nas kardynał Gerhard Muller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary). Chrystus tego chce , abyśmy głosili Ewangelię. Chrystus mówi do nas: „idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu aż po krańce ziemi”. Jesteśmy powołani, aby być uczniami misjonarzami, abyśmy docierali z Ewangelią po krańce ziemi. Bycie chrześcijaninem to nie jest tylko jakieś wewnętrzne przekonanie o zbawczej misji Chrystusa, ale jest to dawanie świadectwa na zewnątrz: „bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami − do zbawienia”.
Trzeba, abyśmy wyszli, by głosić Chrystusa, abyśmy ruszyli się z miejsca. Trzeba wyruszyć i zanieść orędzie Chrystusa do ludzi. „Oto ja, poślij mnie!”. „Idźcie i głoście” – wyjdźcie. Opuście wygodę osobistego życia, własne wyobrażenia i wizje. Wyjść – to znaczy coś zostawić za sobą, by podjąć i wypełnić misję . Papież Franciszek w „Ewangelium Gaudi” pisze:„Jest sprawą zupełnie podstawową, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw” – wyjdźcie i głoście Ewangelię.
1. Rodzice! Czy opowiadacie swoim Dzieciom o swojej największej miłością jaką jest Chrystus nasz Zbawiciel ? Czy Dzieci są pewne Waszej żywej wiary praktykowanej w codzienności ?
2. Rodzice! Czy czytacie razem ze swoimi Dziećmi Pismo Święte ? Czy rozmawiacie o niedzielnej Ewangelii?
3. Seniorzy! Czy słuchacie katolickich rozgłośni? Czy codziennie uczestniczycie w Apelu Jasnogórskim za pośrednictwem telewizji TRWAM? Czy należycie do Żywego Różańca?
4. Drodzy Parafianie! czy prasa katolicka jest w naszym domu obecna i czytana?

Dokonany w ostatnią niedzielę ROKU LITURGICZNEGO wybór Chrystusa na Pana i Króla naszego życia zobowiązuje nas do życia według Ewangelii: „Będziecie mi świadkami po krańce ziemi – Idźcie i głoście Ewangelię” .
Przed nami czas ADWENTU – czas radosnej wspólnej drogi do Betlejem razem z Maryją – czas przygotowania swego serca na przyjście Pana.
Zapraszamy na Roraty w dni powszednie do kościoła św. Małgorzaty o 6.3o , wcześniej o g. 6.15 śpiewane będą GODZINKI ku czci N. M. Panny
Zapraszamy na Procesję Światła – 8 grudnia g.18.oo z kościoła św. Małgorzaty z pieśnią na ustach do Figury Matki Bożej Niepokalanej przed katedrą – o g.19.oo msza św. świąteczna w katedrze
Zapraszamy do spowiedzi św. adwentowej parafian – podczas rorat o 6.3o, a także w piątki adwentu w katedrze od 9.oo do 18.oo, a także w Wigilię Bożego Narodzenia w katedrze od 8.oo do 14.oo
Zapraszamy dzieci w wieku od lat 4 do czwartej klasy szkoły podstawowej na przed świąteczne spotkanie w Salce Parafialnej w piątek 23 grudnia o g. 16.oo.
Zapraszamy Osoby Samotne, Emerytów i Rencistów oraz członków Żywego Różańca na spotkanie z opłatkiem w czwartą niedzielę Adwentu – to jest 18 grudnia o g.14.oo do Laboratorium Wiary
Zapraszamy na pasterkę do katedry o g.24.oo
PLAN KOLĘDY
Środa 28 . XII – – g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Zawady numery nieparzyste i ul. Koronkarska oraz ul. Zawady2/4,1-36
Czwartek 29 .XII – g.15.3o – dwóch kapłanów – ul Zawady 2/4 nr 37-78 oraz Zwady 6/8m 1-36
Piątek 30 .XII – g.15.3o g.15. 3o – dwóch kapłanów : ul. Zawady 6/ 8 nr 37-78 oraz 10m 1-54
Poniedziałek 2.I – g.15.3o – jeden kapłan ul. Zawady nr 10m 55-108
Wtorek 3 .I – g.15.3o jeden kapłan Zawady nr 12m 1-54
Środa 4 .I – g.15.3o – jeden kapłan Zawady nr 12m 55 -108
Czwartek 5.I. – g.15.3o – jeden kapłan ul. Chlebowa parter
Piątek 6 I. – TRZECH KRÓLI – UROCZYSTOŚĆ MSZE Św. jak w niedzielę
Sobota 7.I – – g.13.oo – ul. Chlebowa I piętro
Poniedziałek 9.I. g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Chlebowa II i III i IV piętro
Wtorek 10.I. g.15.3o –dwóch kapłanów ul. Bydgoska 4,4a 5 i 6/7 oraz
ul. Bydgoska 2a,2 i ul. Filipińska
Środa 11.I. g.15.3o – dwóch kapłanów – ul. Rynek Śródecki 1 i 15 i ul. Rynek Śródecki 3 i 17
Czwartek 12.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Rynek Śródecki 4 i 13/14 i Śródka 1,2,3,
Piątek 13.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Śródka 8/9 i św. Jacka oraz ul. Ostrówek 6/7
Sobota 14. I. g.13.oo – dwóch kapłanów ul. Gdańska 1-10 oraz 12-16
Poniedziałek 16 I g.15.3o – dwóch kapłanów ul Ostrówek 10,11, i ul. Cybińska oraz Ostrówek 15 i 17/18
Wtorek 17.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Zagórze 1 – 14 oraz ul. Nowe Zagórze 1a,3,5,7
Środa 18. I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Nowe Zagórze 9,11, 4-16 oraz ul. Wieżowa 71,73
Czwartek 19.I – jeden kapłan g.15.3o ul. Wieżowa 75
Piątek 20.I – g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Wieżowa 11-48 i 69-47
Drogim Parafianom życzymy owocnego przeżycia Adwentu i radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia:

Ks. Ireneusz Szwarc i Ks. Przemysław Przybylski