1. Wszystkim Gościom i czcigodnym Parafianom składamy najlepsze życzenia wielkanocne – niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia serca błogosławieństwem i darzy pomyślnością
  2. Msze św. w I i II Święto Wielkanocne w katedrze o g.8.oo,10.oo,12.15 i 19.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 9.oo i 11.oo. W II święto składać będziemy ofiary na KUL, WT i Szkoły katolickie o g.12.15 śpiewać będzie Poznański Chór Katedralny
  3. W czwartek o g.18.oo w katedrze msza św. której przewodniczyć będzie ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w 15 rocznicę swego ingresu do katedry – zapraszamy wiernych miasta Poznania do wspólnej modlitwy z naszego ks. Arcybiskupa który równocześnie jest Przewodniczącym Episkopatu.
  4. W sobotę o g.11.3o dzieci klas I, II i II przygotowujące się do I Komunii św. proszone są na katechezę
  5. W przyszłą niedzielę Miłosierdzia Bożego wspierać będziemy ASD
  6. W przyszłą niedzielę w katedrze o g.17.oo odbędzie się kolejna edycja Verba Sacra – Usłyszymy średniowieczny Żywot Świętego Wojciecha z XII wieku w polskim przekładzie z języka łacińskiego. Czytać będą Aleksander i Adam Machalica