1. Wyjazd z Seniorami do Dębek nastąpi w poniedziałek o g. 6.oo rano z Placu katedralnego – powrót w czwartek w godzinach wieczornych
  2. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca – w czwartek spowiedź św. dla dzieci od g. 17.oo w kościele św. Małgorzaty oraz w piątek spowiedź św. dla dzieci w katedrze od godz. 17.oo oraz dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich w kościele św. Małgorzaty od godz. 17.oo. Dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania klas VII oraz II i III klas gimnazjalnych – msza św. o g. 18.oo, po mszy św. katecheza w salce parafialnej
  3. Chorych z sakramentami św. odwiedzimy w piątek o g. 9.3o na Zawadach i Chlebowej.
  4. W przyszłą niedzielę o g. 6.55 z katedry wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach
  5. W przyszłą niedzielę podczas mszy św. o godz. 11.oo w kościele św. Małgorzaty dzieciom klas I poświęcimy tornistry i przybory szkolne – prosimy rodziców aby pomogli dzieciom z tornistrem przybyć do kościoła i uroczyście rozpoczynać naukę w szkole
  6. Już dzisiaj podajemy do wiadomości, że 8 września w święto Narodzenia N.M. Panny jako wspólnota parafialna zgromadzimy się w katedrze, by podczas mszy św. wieczornej o g.18.oo zawierzyć siebie, swoje rodziny i naszą parafię Niepokalanemu Sercu Maryi – szczegóły zostały podane w Liście do parafian.
  7. Zbliża się koronacja Obrazu Matki Bożej Literackiej – 10 września w Buku na stadionie – wyjazd sprzed katedry 10 września o g. 9.3o