Przejdź do treści

Aktualności

  LOURDES

  Archidiecezjalna Pielgrzymka

  Starszych, Chorych, Niepełnosprawnych i ich Opiekunów

  w Roku Miłosierdzia

   

  Termin:

  01 – 08 maj 2016r.

  I DZIEŃ – POZNAŃ

  Zbiórka na dworcu PKP w Poznaniu w godzinach wieczornych. Zajmowanie miejsca w przedziałach. Odjazd pociągu. Nocleg w pociągu.

   

  II DZIEŃ – POZNAŃ – LOURDES

  Całodzienny przejazd pociągiem przez kraje tranzytowe. Nocleg w pociągu.

   

  III DZIEŃ – LOURDES

  Dojazd do Lourdes. Przejazd do Domu Pielgrzyma. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

   

  IV DZIEŃ – LOURDES

  Śniadanie. Zapoznanie z historią objawień. Nawiedzenie Sanktuarium – Grota Massabielle – serce sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, Krypta, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa, podziemna Bazylika św. Piusa X, Kościół św. Bernadetty.

  Czas na kąpiel w basenach z wodą z cudownego źródełka. Czas na indywidualną modlitwę. Uczestnictwo w popołudniowej procesji Eucharystycznej i wieczornej procesji Różańcowej. Obiadokolacja. Nocleg.

   

  V DZIEŃ – LOURDES

  Śniadanie. Zwiedzanie Lourdes – miejsc związanych z życiem św. Bernadetty Soubirous: młyn Boly – miejsce narodzin Świętej, Le Cachot (Loch) – miejsce zamieszkania rodziny Soubirous w czasie pierwszych objawień, kościół parafialny, muzeum św. Bernadetty. Czas na indywidualną modlitwę. Uczestnictwo w popołudniowej procesji Eucharystycznej i wieczornej procesji Różańcowej. Obiadokolacja. Nocleg.

   

   

  VI DZIEŃ – LOURDES

  Śniadanie. Droga Krzyżowa oraz czas na indywidualną modlitwę. Po południu przejazd na dworzec PKP w Lourdes. Zajmowanie miejsca w przedziałach. Odjazd pociągu. Nocleg w pociągu.

   

   

  VII DZIEŃ – LOURDES – POZNAŃ

  Całodzienny przejazd pociągiem przez kraje tranzytowe. Nocleg w pociągu.

   

   

  VIII DZIEŃ – POZNAŃ

  Dojazd do Poznania. Zakończenie pielgrzymki.

   

  CENA:

   

  • 1650 PLN + 150 EUR – opcja z przejazdem w wagonach klimatyzowanych z miejscami

  do siedzenia (wagony bezprzedziałowe)

   

  • 2090 PLN + 150 EUR – opcja z przejazdem w wagonach sypialnych nieklimatyzowanych z miejscami do leżenia (przedziały trzyosobowe)

   

  CENA ZAWIERA:

  – przejazd pociągiem na trasie Poznań – Lourdes – Poznań (miejsca siedzące lub leżące w zależności od wybranej opcji)

  – 3 noclegi w Lourdes w Domu Pielgrzyma (pokoje 2,3,6-osobowe z łazienkami)

  – wyżywienie w Lourdes (3 śniadania i 3 obiadokolacje)

  – pakiet żywnościowy na drogę powrotną

  – transfery autokarem: dworzec w Lourdes – miejsce zakwaterowania – dworzec w Lourdes

  – realizację programu podczas dni pobytu w Lourdes

  – ubezpieczenie KL i NNW (zawiera doubezpieczenie od chorób przewlekłych)

  ZAPISY: DO KOŃCA LISTOPADA 2015

   

  SEKRETARIAT CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

   

  Adres: Rynek Wildecki 4a, Poznań

  Telefon: 61 835 68 50

   

  Formalności przy zapisie:

   

  • wypełniony formularz zgłoszenia
  • opinia lekarza
  • wpłata 300 zł

   

  Informacji na temat pielgrzymki udziela ks. Marcin Janecki – Z–ca dyrektora Caritas

   

   

   

   

                                                                  

   

   

  1. Świerkowa 13, 43–178 Ornontowice                                                                                   ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań

  tel.: +48 795 560 888, +48 607 856 463                                                                          biuro: Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań

  e-mail: pielgrzymki@adastra.waw.pl, www.adastra.waw.pl                                       tel.: +48 61 835 68 50, fax: +48 61 835 68 61

  NIP: 6351733636, Regon: 240828374                                              e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl, www.caritaspoznan.pl

  Wpis do ROiPT Woj.Śl.nr. 968                                                                     BNP PARIBAS 87 1600 1084 1846 4045 8000 0001

   

  ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

  Archidiecezjalna Pielgrzymka

  Starszych, Chorych, Niepełnosprawnych i ich Opiekunów

  w Roku Miłosierdzia do Lourdes

  Termin: 01 – 08 maj 2016r.

   

  DANE UCZESTNIKA

  Imię (imiona) i Nazwisko*:………………………………………………………………………..

  Data urodzenia:…………………………………………………………………………………….

  Adres zameldowania:……………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………

  Seria i numer dokumentu (paszportu lub dowodu osobistego):………………………………….

  Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………….

  Osoba towarzysząca w podróży/ współlokator w pokoju:…………………………………………

   

  INFORMACJA O STANIE ZDROWIA

  1. Czy cierpi Pan/Pani na jakieś choroby przewlekle, dolegliwości, inwalidztwo, alergie, (np. cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca i układu oddechowego, choroby psychiczne, choroby metaboliczne, np. otyłość, nadwaga) ?

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………

  1. Czy przyjmuje Pan/Pani jakieś leki na stałe, jeśli tak to jakie (wymienić) ? ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Czy Pan/Pani jest uczulony na jakieś środki, leki (np. p/bólowe – Pyralgina, Ketonal, Salicylan, antybiotyki) ? Jeśli tak – proszę wymienić…………………..…………………………

  ……………………………………………………………………………………………………….

  1. Czy Pan/Pani porusza się samodzielnie ? ………………………………………………………
  2. Czy wymaga pomocy osób trzecich przy poruszaniu się (kule, wózek inwalidzki) ? ……………………….………………………………………………………………………………

  * Imiona i nazwisko proszę podać tak, jak jest wpisane w dokumencie zabieranym na pielgrzymkę

   

   

   

  1. Czy Pan/Pani wymaga pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych (mycie, ubieranie się), wydalanie, spożywanie posiłków lub inne ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  2. W przypadku konieczności pomocy ze strony osób trzecich proszę o podanie danych osoby, która będzie towarzyszyć w pielgrzymce:………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..
  3. Czy Pan/Pani ma aktualne ubezpieczenie zdrowotne ? ………. W jakiej kasie chorych? ………………………………………………………………………………………………………..
  4. EKUZ – ubezpieczenie zdrowotne za granicą – ………………………………………………..
  5. Czy w przypadku wystąpienia niespodziewanych dolegliwości zagrażających życiu wyraża Pan/Pani zgodę na hospitalizację lub zabieg ?………………………………………………………………..

   

   

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

   

  Ja, niżej podpisany/a (wpisać imię i nazwisko)…………….………………….oświadczam, że:

   

  1. mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w pielgrzymce, a wszystkie wyżej podane dane osobowe i informacje dotyczące stanu mojego zdrowia są zgodne z prawdą

   

  1. zapoznałem się z programem pielgrzymki i świadczeniami gwarantowanymi przez Organizatora – co wraz z niniejszym zgłoszeniem stanowi integralną część umowy

   

  1. akceptuję fakt, że przydziału konkretnego miejsca w pociągu (w ramach wybranej opcji – siedzącego lub leżącego) oraz w pokoju w miejscu zakwaterowania dokonuje Organizator

   

  1. wyrażam zgodę, by moje dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia i adres zameldowania zostały udostępnione i były przetwarzane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia podczas pielgrzymki

   

  1. wyrażam zgodę, by moje dane osobowe oraz wszystkie podane w zgłoszeniu informacje były przetwarzane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej z siedzibą przy ul. Rynek Wildecki 4a w Poznaniu oraz AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą przy ul. Świerkowej 13 w Ornontowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy wyjazdu na pielgrzymkę.

   

   

   

   

   

  ———————————————————————————————————————–

  miejscowość, data                                                         podpis Uczestnika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pieczęć zakładu opieki

  zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego

  CARITAS

  ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

   

   

   

   

   

         INFORMACJA LEKARSKA DLA POTRZEB

                                 PIELGRZYMKI

                           1-8.05.2016 Lourdes – pociągiem

  BIURO

  61-546 Poznań, Rynek Wilecki 4a

  Tel.061/ 835 68 50Fax 061/ 835 68 61

  e-mail: caritas@archpoznan.org.pl

  www.caritaspoznan.pl

   

   

   

  Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………

   

  Rodzaj schorzenia lub dysfunkcji :

   

   

   

  • Dysfunkcja narządu ruchu
  • Dysfunkcja narządu słuchu

   

   

  • Dysfunkcja narządu wzroku
  • Schorzenie układu krążenia
  • Upośledzenie umysłowe

   

  • Choroba psychiczna
  • Epilepsja

   

   

  • Inne/jakie?/………………………………………………………………………………………………………………

   

  Zapotrzebowanie w przedmioty ortopedyczne:

   

  • oprotezowanie / zaaparatowanie kończyn górnych (jednostronne/obustronne)
  • oprotezowanie / zaaparatowanie kończyn dolnych (jednostronne, obustronne)
  • wózek inwalidzki, kule łokciowe, inne………………………………………………………………………………………

   

  Konieczność opieki osoby drugiej na pielgrzymce:

   

  • Nie
  • Tak – uzasadnienie………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Zalecenia i opinia lekarza :

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

   

   

  …………………………………….                               ………………………………………

  Data                                                                  Pieczęć i podpis lekarza