Katedra Poznańska

Parafia Archikatedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Archidiecezja Poznańska

Autor: Ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc (Page 1 of 28)

Wielki Czwartek – do moich Parafian

Totus Tuus JM! Wielki Czwartek.Moje myśli biegną do Wieczernika i ogrania mnie wzruszenie. Wszystko co Panie Jezu powiedziałeś i uczyniłeś w Wieczerniku jest tak wielkie i przejmujące i przeobrażające, że pozostaje mi tylko jedno: dziękować i wielbić Cię. Od Mowy Eucharystycznej i umycia nóg uczniom swoim, od przykazania miłości, które nam dałeś do ustanowienia Sakramentu   Eucharystii i kapłaństwa – to wszystko podczas tej Ostatniej Wieczerzy stało się punktem wyjścia do tego co uczynisz w Wielki Piątek na Krzyżu  i  w Noc Paschalną wychodząc z grobu.

W pustej katedrze, odprawiając Msze św. Wieczerzy Pańskiej razem z ks. Arcybiskupem  będę się wieczorem modlił razem z ks. Przemkiem za Was moi kochani Parafinie, z Wami wszystkimi, którzy przychodzicie, aby w katedrze i w kościele św. Małgorzaty przeżywać święte, sakramentalne spotkanie  z Jezusem. Tak bardzo chciałbym, aby ołtarz był otoczony Wami wszystkimi – również dziećmi i młodzieżą.  Doprawdy, przychodzi na nas wszystkich próba, próba  wiary i miłości. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego:  czym jest Eucharystia, jakim wielkim darem jest Eucharystia, która  uobecnia tajemnicę Wieczernika, tajemnicę tej Miłości, która służy i  Karmi ?. „ Umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. ” Słońce mogłoby nie świecić ale Eucharystii nie może nam zabraknąć. To jest pokarm uczniów Chrystusa. To jest pokarm na życie wieczne. To jest recepta na pełne życie  w Bogu. Jezus nauczył nas służyć sobie wzajemni, umył nogi uczniom swoim i powiedział: „ Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. My nie możemy żyć bez Eucharystii. Dlatego wołamy Panie miej miłosierdzie dla nas, zlituj się nad nami , abyśmy najszybciej mogli odnaleźć się przy Ołtarzu.

Tęsknię za Wami Siostry i Bracia moi. Tymczasem zróbcie wszystko co Jezus nam każe. Przygotujmy w swoim domu Wieczerzę. Niech będzie stół nakryty białym obrusem, niech na nim znajdzie się krzyż i świeca i co bardzo ważne Pismo Święte , znajdźmy w nim opis  Paschy Żydowskiej:  Księga Wyjścia – 12, 1-14 i relacje św. Pawła: z Listu do Koryntian – 11,23-26 oraz Ewangelię św. Jana – 13,1-15  – skorzystajmy z transmisji telewizyjnej o g.17.3o TV 3 – z Katedry Poznańskiej – wykorzystajmy wcześniej to co mamy na stronie: www.swietawdomu.pl

Wzbudźmy doskonały żal za grzechy, postanówmy w najbliższym jak to będzie   możliwe czasie pójść do spowiedzi św. i zaprośmy do swego życia Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga, który zbawił nas prze to co uczynił w Wieczerniku i na Krzyżu i w Noc paschalną.  Może po raz pierwszy z pomocą łaski Bożej bardzo osobiście podziękuję Jezusowi  za to to wszystko co mi dał i nieustannie daje.

Liturgia Słowa Bożego na Wielki Czwartek

Czytanie z Księgi Wyjścia: 12,1-15

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:  „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami.
Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”».

Psalm responsoryjny

Ps 116 Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Drugie czytanie

1 Kor 11, 23-26

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 13, 34

Chwała Tobie, Królu wieków

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia

J 13, 1-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Oto Słowo Pańskie

Święta w domu w czasie koronawirusa

Na tej stronie internetowej znajdziesz podpowiedzi jak przeżyć czas Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w czasie ograniczonej możliwości udziału w liturgii .

Znajdują się tam propozycje modlitw, rekolekcji, słowa dla dzieci, itp.

Również zamieszczono tam obrzęd modlitwy i błogosławieństwa  “święconki” na stół wielkanocny.

www.swietawdomu.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r

 1. W sobotę nadzwyczajne orędzie Przewodniczącego KEP

  Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, w sobotę przed Niedzielą Palmową, wygłosi nadzwyczajne orędzie wprowadzające katolików w Polsce w Wielki Tydzień – poinformował rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik. Orędzie zostanie wyemitowane 4 kwietnia o godz. 20.00 w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej oraz w innych środkach społecznego przekazu.

  „Osoby wierzące nie pamiętają Świąt Wielkanocnych bez procesji wielkanocnej, bez wypełnionego kościoła, bez poświęcenia pokarmów. To bardzo trudny czas dla nas wszystkich, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla duszpasterzy. Tym bardziej zachęcam do wysłuchania orędzia Przewodniczącego Episkopatu, aby znaleźć tam duchową pomoc i nadzieję” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. Dodał, że orędzie ma być pomocą na najbliższy czas i wskazówką, jak dobrze przeżyć Wielki Tydzień w obecnych warunkach.

  Od początku pandemii Przewodniczący Episkopatu zabiera głos, odnosząc się do aktualnej sytuacji. W komunikacie z 28 lutego, jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa na terenie Polski, zachęcił duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności oraz do wzmożonej modlitwy. Podobnie w komunikacie z 10 marca, a następnie z 13 marca, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń. Poprosił wtedy kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych, tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. Do wiernych zwrócił się zaś z prośbą, aby w tym samym czasie odmawiali różaniec w swoich rodzinach.

 2. Dzisiaj Gorzkie Żale w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus –
 3. Różaniec od poniedziałku do soboty o g.20.3o (prosimy o duchową łączność)
 4. Dzisiaj i w następne dni transmisje mszy św. z kościoła św. Małgorzaty i Katedry – informacje bliższe na stronie internetowej naszej parafii : katedra.archpoznan.pl
 5. Drogę krzyżową prosimy odprawić w skupieniu w swoich domach. Na stronie internetowej naszej parafii zamieszczona jest Droga krzyżowa oraz niedzielna Liturgia Słowa Bożego, a także ogłoszenia duszpasterskie .
 6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca – korzystajmy ze spowiedzi św. w katedrze codziennie od g.17.oo do 18.oo i w piątek od 8.oo do 18.oo. Do chorych udamy się gdy ustaną epidemiczne ograniczenia. W niebezpieczeństwie zagrożonego życia kapłan zawsze przybędzie do chorego
 7. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy
 8. Parafia utrzymuje na bieżąco dwie świątynie (katedrę i kościół św. Małgorzaty) i pracowników wyłącznie ze składek niedzielnych (tzn. ofiar, które składamy na tacę) – prosimy o przekazanie (jeśli to możliwe) ofiar na konto parafii, abyśmy na koniec miesiąca mogli uregulować wszystkie zobowiązania i należności (nr konta parafialnego –  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101 – Parafia p.w. Św.Ap. Piotra i Pawła,ul. Ostrów Tumski 17,61-109 Poznań )
 9. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. Wsłuchujmy się w opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Znajdźmy czas na rozmyślanie, modlitwę i dobrą lekturę religijną, weźmy do ręki książeczki do nabożeństwa. To co ważne, abyśmy w niedzielę słuchając transmisji mszy św. uczynili to godnie. Niech w domu będzie przygotowany stół nakryty białym obrusem z krzyżem i zapaloną świecą. Niech to będzie czas modlitwy.           
 10. Nasza Parafia przekazała 500 zł. na zakup respiratora do poznańskiego szpitala.     
 11. Z dekretu ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego –  na mszy św. może być tylko 5 osób (zasadniczo mogą to być osoby z rodzin, które zamówiły intencję mszalną). Do kościoła w tym czasie wchodzimy na msze św. przez zakrystię.  Na spowiedź św.  można umówić się z kapłanem telefonicznie. Ponadto spowiedź św. w katedrze od poniedziałku do soboty g.17.oo do 18.oo oraz w piątek od g.8.oo do 18.oo. Po ustaniu epidemii zorganizujemy dzień spowiedzi wielkanocnej. Liturgia Triduum Paschalnego w katedrze poznańskiej będzie sprawowana przez ks. Arcybiskupa i służbę liturgiczną. Pozostali wierni będą mogli uczestniczyć w liturgii poprzez telewizję (będzie transmisja telewizyjna) w Wielki Czwartek o g.17.3o, w Wielki Piątek o g.17,3o oraz w Wielką Noc o g. 22.oo. Nie będzie święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Po Wielkanocy zostanie podjęta decyzja co do terminu I Komunii św. –          

Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela Wielkiego Postu – 5.04.2020 r

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus . Dzisiaj i w następne dni  transmisje mszy św. z katedry i kościoła św. Małgorzaty. Bliższe informacje  na stronie internetowej katedralnej parafii : katedra.archpoznan.pl
 2. Dyspensa – W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi przez organy władzy – Ksiądz Arcybiskup Metropolita przedłużył obowiązywanie wcześniej wydanych dekretów oraz dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej udzielonej wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz innym wiernym przebywającym na jej terenie do odwołania.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31 marca br. (§9, pkt 3) nakazuje, by „w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń”: – do dnia 11 kwietnia br. (Wielka Sobota) – nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny. Od dnia 12 kwietnia br. (Niedziela Zmartwychwstania) – nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny. Osobami sprawującymi kult są kapłani i tylu usługujących, ilu jest niezbędnych do przeprowadzenia celebracji. Z informacji medialnych wynika, że powyższe limity w najbliższych dniach mogą ulec zmianie. Należy śledzić bieżące zarządzenia władz państwowych i się do nich dostosować.
 4. W tych szczególnych okolicznościach, kiedy nie możemy uczestniczyć w pełni w największych liturgicznych wydarzeniach naszej wiary, musimy uczynić wszystko co możliwe, aby jak najwięcej duchowych owoców płynących ze świąt wielkanocnych stało się naszym udziałem.
 5. W katedrze tylko ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki z liturgiczną asystą będzie sprawował liturgię TRIDUUM PASCHALNEGO.
 6. W Wielki Czwartek o g.11.oo ks. Arcybiskup przewodniczyć będzie Mszy św. Krzyżma – podczas której poświęcone zostaną oleje święte potrzebne przy sprawowaniu sakramentów: chrztu i bierzmowania oraz świeceń biskupich i kapłańskich, a także potrzebne do udzielania sakramentu chorych. Msza św. będzie transmitowana przez telewizję ogólnopolska.
 7. Liturgia Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej oraz Wielkiego Piątku Meki Pańskiej – rozpocznie się o g.17.3o – również będzie transmitowana przez lokalną telewizję .
 8. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia aż do 60 roku życia. Pozostałych – to znaczy młodzież od 14 roku życia do 18  roku życia oraz starszych od 60 roku życia wzwyż obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
 9. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w katedrze o g. 8.oo duchowni odmówią Jutrznie .
 10. Spowiedź św. w katedrze od poniedziałku do środy od g.17.oo do 18.oo oraz w Wielki Czwartek od g.15.oo do 17,oo oraz w Wielki Piątek od g.8.15 do 16.3o oraz w Wielką Sobotę od g. 8.15 do 17.oo . Spowiedź św. zorganizowana będzie według obowiązujących zasad (nie więcej niż 5 osób w świątyni)
 11. W Wielką Sobotę – nie będzie święcenia pokarmów na stół wielkanocny
 12. Liturgia Nocy Paschalnej sprawowana przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego rozpocznie się w katedrze o g.22.oo. Liturgia będzie transmitowana przez telewizje lokalną. Nie będzie procesji wielkanocnej – za to ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki wyjdzie przed Katedrę z Najświętszym Sakramentem, by udzielić błogosławieństwa  Archidiecezji i Miastu.
 13. Msze święte w I i II święto wielkanocne w katedrze o g. 8.oo,10.oo,12.15 i 19.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g.9.oo i 11.oo .
 14. Drogich paafian i wszystkich wiernych zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gdzie zamieściliśmy – przygotowany przez naszych kapłanów i świeckich link do ciekawych materiałów duszpasterskich na Wielki Tydzień i Wielkanocne święta. Każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno dorośli jak dzieci oraz młodzież. Święta w domu w czasie koronawirusa. Otwórzcie ten link, skorzystajcie z tych materiałów – www.swietawdomu.pl
 15. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy.
 16. Parafia utrzymuje się z ofiar składanych przez wiernych na tacę. Prosimy tych wiernych, którzy mogą to uczynić o przekazanie ofiar na konto parafii, abyśmy mogli na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania i należności (nr konta parafialnego jest podany na stronie internetowej parafii). Wszystkim, którzy to uczynili w minionym tygodniu składam serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać
 17. Wielka radość, że udało się w minionych dniach za pośrednictwem Poznańskiego Caritasu  – parafiom poznańskim, kapłanom i wiernym świeckim, a także szafarzom nadzwyczajnym komunii św. zebrać pieniądze na zakup respiratorów i środków medycznych dla poznańskiego szpitala –
 18. W zakrystii rozprowadzane są paschaliki które daj Boże zapalimy w Noc Paschalną i przy wielkanocnym śniadaniu
 19. www.swietawdomu.pl – skorzystajcie z całej zawartości tej strony

Orędzie ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Nadzwyczajne orędzie Przewodniczącego Episkopatu | 4 kwietnia 2020

Drodzy Telewidzowie,
Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry,
Drodzy Rodacy w ojczyźnie i na obczyźnie,
„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28).

1.Przywołuję te słowa Ewangelisty Łukasza, podczas gdy – razem z Niedzielą Palmową – rozpoczyna się tydzień zwany Wielkim, wspominający mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Te trzy dni – od wieczoru Wielkiego Czwartku aż do wieczoru Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego – są największym świętem naszej chrześcijańskiej wiary.

2.W tym szczególnym czasie Kościół katolicki w Polsce podziela niepokoje i cierpienia całego społeczeństwa. Z wielkim bólem przyjmujemy wiadomości o chorobie i śmierci osób zakażonych wirusem, umierających w oddaleniu od swoich bliskich. Modlimy się razem – kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy – o to, aby społeczne skutki epidemii (tj. kwarantanna, samotność, zawieszone zajęcia w szkołach i uczelniach, zatrzymanie życia kulturalnego, spowolnienie gospodarcze, niebezpieczeństwo bankructwa części przedsiębiorstw, widmo recesji, a co za tym idzie utrata miejsc pracy i źródła utrzymania) okazały się jak najmniej dotkliwe.Jakże innym – wskutek pandemii i rygorów sanitarnych wprowadzonych przez rząd z jej przyczyny – będzie tegoroczny Wielki Tydzień. Wyludniły się nasze ulice, opustoszały kościoły. Po raz pierwszy od czasu wojny nie będziemy mogli celebrować wspólnie Liturgii Paschalnej. „Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy – mówił kilka dni temu papież Franciszek. Podobnie jak uczniów z Ewangelii ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem”.

3.Na tej drodze – na której wierni zostali pozbawieni możliwości bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów – obudziliśmy się nagle z głodem Eucharystii. Ci, którzy regularnie uczestniczyli we Mszach świętych, a nawet ci, którzy czynili to sporadycznie, poczuli się nieswojo. Wprawdzie mogą przyjmować Komunię duchową, ale nie są w stanie – ze względu na rygory sanitarne – uczestniczyć we Mszy świętej i Komunii sakramentalnej. Mogą oglądać i słuchać transmisje telewizyjne, internetowe radiowe, pokonując dzięki temu niewidzialne mury, ale to wszystko nie jest w stanie zastąpić bogactwa osobistych spotkań. Nie da się transmitować wiary, nadziei i miłości, przekazywanej przez żywą liturgię Kościoła.

4.Jak w obecnej sytuacji ma wyglądać wielkopostna spowiedź? Poza okolicznościami, gdzie możliwa jest indywidualna spowiedź, wytyczne księży biskupów przypominają o – wskazanej w Katechizmie – możliwości uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich w sytuacji niemożności przystąpienia do pojednania sakramentalnego. W takich okolicznościach trzeba – po rachunku sumienia – wzbudzić żal doskonały za grzechy oraz postanowienie sakramentalnego ich wyznania przy najbliższej sposobności. W ten sposób „od razu wrócisz do łaski Bożej” – mówi papież Franciszek.

5.Wyrażam mój najgłębszy szacunek tym wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuję pracownikom służby zdrowia, służbom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo, pracownikom handlu, transportu, służb komunalnym, wszystkim osobom tych zawodów, bez których nasze życie nie byłoby dzisiaj możliwe. Myślę też o pracownikach sektorów rządowych i samorządowych, o służbach mundurowych, harcerzach i wolontariuszach, o pracownikach organizacji pożytku publicznego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritas Polska i Caritas diecezjalnych oraz parafiach i zakonach. Dziękuję wszystkim, którzy starają się – na różne sposoby – wychodzić z pomocą potrzebującym a także szpitalom.

6.Ten szczególny czas jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Wymaga on przede wszystkim roztropnych i odpowiedzialnych decyzji. Takie decyzje musi teraz podejmować każdy z nas. Rządzący i politycy wszystkich obozów – aby biorąc pod uwagę prawo, a jednocześnie otaczającą nas rzeczywistość – jednoczyli się w wysiłkach dla dobra społeczeństwa. Odpowiedzialni za służby medyczne – aby jak najskuteczniej mogli pomóc osobom dotkniętym przez epidemię. Pracodawcy – aby chronili dobro powierzonych im pracowników oraz przedsiębiorstw. Rodzice – aby znaleźli sposoby połączenia życia zawodowego z opieką edukacyjną nad dziećmi. Każdy obywatel – aby odpowiedzialnie troszczył się o swoje i innych zdrowie, a jednocześnie solidarnie pomagał potrzebującym. Duszpasterze – aby umiejętnie towarzyszyli i wspierali każdego w jego aktualnych doświadczeniach. Obecny czas jest nam dany, ale jednocześnie zadany. W Kościele modlimy się o to, aby Duch Święty umacniał nas w dobrych decyzjach.

7.„Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją” – pociesza nas prorok Nehemiasz (Ne 8,10). Wszystkich powierzam opiece naszego Zbawiciela; Tego, który „rozbudza prawdziwą siłę życia, która nie jest brakiem problemów, ale pewnością, że jest się kochanym”. Niech wstawiennictwo Matki Najświętszej, św. Jana Pawła i patronów naszej Ojczyzny pomoże nam godnie odpowiedzieć na wymagania obecnego czasu. Do wszystkich kieruję serdeczne słowa i wyrazy braterskiej więzi. Każdej i każdemu z Was życzę błogosławionych, duchowych owoców Wielkiego Tygodnia!

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2020 roku

DEKRET W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA W STANIE EPIDEMII

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

Sprawowanie sakramentów

 1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.
 2. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
 5. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
  2. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  3. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
  4. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
  5. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach Archidiecezji zorganizować należy spowiedzi parafialne.
 6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
  1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
  2. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Celebracje Wielkiego Tygodnia.

 1. Mszę Świętą Krzyżma Arcybiskup Metropolita Poznański odprawi w Wielki Czwartek o godz. 10.00 jedynie w wąskim gronie kapłanów i usługujących. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które w zakrystii katedry księża proboszczowie dekanatów poznańskich i podpoznańskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów Archidiecezji, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.
 1. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze poznańskiej transmitowane będą przez Radio Emaus i TVP Poznań: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 17.30 i Wigilia Paschalna o godz. 22.00. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.
 1. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:
  1. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
  2. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym.
  3. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
  4. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób
  5. Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu.
  6. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.
 1. W parafiach nie należy organizować poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.
 1. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia i Niedziel Wielkanocnych przygotowane zostaną pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, materiały do rozmowy i modlitwy wokół niedzielnej Ewangelii, inne teksty) dostępne na specjalnej stronie internetowej. O szczegółach Kuria poinformuje niebawem.

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 1. Po Wielkanocy:
  1. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  2. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
 1. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
 1. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
 1. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 1. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dnia 25 marca br., odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach należy uruchomić dzwony, a kapłani powinni odmówić modlitwę Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Na zakończenie można odmówić następującą modlitwę, o którą prosi ksiądz kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE):

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

 1. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii został poproszony, aby włączył cały Kościół w Polsce w akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 20.30, w duchowej łączności z Fatimą, powtórzę ten akt i to samo proszę duszpasterzy w świątyniach i wiernych w ich domach. Można posłużyć się tekstem rozesłanym przez Kurię lub własnymi słowami.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Na czas wielkopostnych trudów z serca  b ł o g o s ł a w i ę.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 24 marca 2020 roku

 1. 1466 /2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020

O. W tym miejscu będę nadpisywał wiadomości w ciągu tygodnia (ks. Ireneusz Szwarc)  

– Ojciec Święty Franciszek prosi o wspólną modlitwę w środę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o g.12.oo: modlitwy –  Anioł Pański, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo oraz następującą modlitwę :

“Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!”.

1.Umiłowani Parafianie – jestem z Wami, nieustannie się za Was modlę. Czyni to również ks. Przemek.

 Cały czas myślę jak dotrzeć do Was z Bożym błogosławieństwem i łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Naszym lekarstwem jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje w Sakramentach Kościoła i w swoim Słowie.   Oto teraz czas zbawienia. Człowiek nie samym chlebem żyje, lecz każdym Słowem które pochodzi z ust Bożych. Kiedy spotkamy się na Eucharystii ponownie wszyscy razem – padniemy  na twarz przed Obliczem Boga, by dziękować za dar cotygodniowej Eucharystii. Ona nadaje sens naszemu życiu, ona pozwala nam spotykać się w sposób najcudowniejszy, najowocniejszy, a przede wszystkim pozwala nam odbudować duchowe siły do budowania komunii życia z Bogiem i bliźnimi .

Drodzy parafianie – zróbmy wielki wysiłek teraz,  kiedy większość z Was pozostaje z powodu narzuconych ograniczeń w domach,  przeżywać Eucharystię przez środki masowego przekazu radio i telewizję, oraz internet.

Proszę jednak, aby to czynić w wielkim skupieniu – by cala liturgia docierała do nas z mocą. Otwierajmy całą swoją duszę dla Boga. Mówmy głośno modlitwy ludu. Oto teraz czas naszego nawrócenia – oto teraz czas odkrycia : dla Kogo żyjemy. Życie z Bogiem jest piękne ponieważ uczy nas kochać i być darem i żyć dla innych.

Gorąco proszę, abyście na pulpit komputera i na pulpit swego telefonu wstawili „ ikonkę” ze stroną internetową naszej parafii: www.katedra.archpoznan.pl . W ciągu tygodnia będę nadpisywał w ogłoszeniach parafialnych jedno dwa zdania, aby być jeszcze bardziej z Wami.

Gorąco proszę tych, którzy potrafią stronę internetową naszej parafii  wkleić na pulpit komputera i telefonu, aby pomogli tym, którzy tego nie potrafią. Niech to będzie nasze apostolstwo – może uda nam się transmitować na żywo jedną może św. z kościoła św. Małgorzaty          

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus – prosimy o duchowe uczestnictwo
 2. Msza św. z katedry transmitowana przez radio Emaus o g.10.oo, przez telewizje program 1 o g. 7.oo – a także prze TV Trwam i TV Polonia.  
 3. Katedra jest otwarta na modlitwę w dni powszednie od g.7.oo do 19.oo
 4. Różaniec odmawiamy ( razem z Kapłanami naszej parafii i Braćmi ) w katedrze od poniedziałku do soboty o g.20.3o – prosimy o duchowe uczestnictwo i modlitwę różańcową w rodzinach 
 5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze w piątki od 9.oo do 18.oo
 6. We wtorek 24 marca w Wigilię Uroczystości Zwiastowania Pańskiego miało się odbyć nabożeństwo z Aktem poświęcenia życia Jezusowi przez Maryję. W związku z pandemią – prosimy aby ten Akt Poświęcenia dokonał się prywatnie w swoich domach o g.21.oo podczas Apelu Jasnogórskiego. Uroczysty Akt poświęcenia dokonamy wtedy gdy przeminą zewnętrzne ograniczenia      
 7. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Msza św. w katedrze o g.8.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo. Wszystkie, którzy pragną wejść „w adopcję dziecka poczętego” – mogą to uczynić prostym aktem :
 8. Drogę krzyżową prosimy odprawić w skupieniu w swoich domach
 9. Spowiedź św. w katedrze codziennie w dni powszednie od godz. 17.oo do 18.oo a także przed mszą św. w kościele św. Małgorzaty o g. 8,15 i 17.45
 10. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy
 11. Kapłani zawsze gotowi są na przyjście z sakramentami świętymi  do ciężko chorych parafian.
 12. Rodziców dzieci klas III które przygotowują się do I spowiedzi św. i I Komunii św. proszę by na stronie internetowej naszej parafii: katedra.archpoznan.pl w zakładce Sakrament Eucharystii – pobierali katechezy – które winni dzieciom wygłosić punkt po punkcie. Tam też kierować będę bieżące informacje
 13. Caritas zwraca się prośbą o dary żywnościowe dla jadłodajni i bezdomnych. Można je przynosić w ciągu tygodnia do zakrystii kościoła św. Małgorzaty i katedry .
 14. W kruchcie kościoła – rozprowadzane są paschaliki – świece, które daj Boże zapalimy w Noc Paschalną i przy wielkanocnym śniadaniu
 15. W Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną i ofiarę na naszą parafię  – możemy to uczynić wpłacając ofiarę na konto parafialne . Nr konta: Parafia p.w. Św.Ap. Piotra i Pawła Poznań ul. Ostrów Tumski 17 – Santander – Poznań –  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101
 16. Od kilku miesięcy nasza parafianka Maria Szafrańska leży w szpitalu i walczy o życie. Jej młodsza siostra Zuzanna  zmarła kilka lat temu. Potrzebne są środki na leczenie Marysi – Fundacja Votum – przekaż 1% podatku KRS 272272 lub na rachunek Fundacji Votum : 32150010671210600831820000

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus – prosimy o duchowe uczestnictwo
 2. Na mszę św. i nabożeństwa jednorazowo według Władz Sanitarnych może wejść do świątyni 50 osób
 3. W związku z epidemią korona wirusa – spotkania dla rodziców i dzieci, które przygotowują się do I Spowiedzi św. i I Komunii św. zostaną wznowione po zakończeniu ograniczeń
 4. Katedra będzie otwarta na modlitwę w dni powszednie od g.7.oo do 19.oo
 5. Różaniec w katedrze od poniedziałku do soboty o g.20.3o – prosimy o duchowe uczestnictwo i modlitwę różańcową w rodzinach
 6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze w piątki od 9.oo do 18.oo
 7. Transmisje radiowe i telewizyjne. TV i TRWAM oraz Emaus
 8. W czwartek przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N. M. Panny. Msza św. w katedrze o g.8.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo
 9. Drogę krzyżową prosimy odprawić w skupieniu w swoich domach.
 10. W tym trudnym czasie dla naszego społeczeństwa – chrześcijanie jako ludzie żywej wiary winni z ufnością każdego dnia wznosić modlitwę z prośbą o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata. Przypominamy ze czas wielkiego postu jest czasem nawrócenia i odrodzenia wiary. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed mszą św. oraz w piątek w katedrze od g.8.oo do 18.oo oraz  dodatkowo w katedrze codziennie od g.17.oo do 18.oo.
 11. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy
 12. Kapłani zawsze gotowi są na przyjście z sakramentami świętymi  do chorych.

 

 1. Orędzie ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Drodzy Siostry i Bracia!

Szanowni Państwo!

Jezus zaraz przemówił do nich: ‘Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27).

 Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek.

W tych niełatwych chwilach łączę się z Wami wszystkimi duchowo i ogarniam serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, a także Polonię i rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, którzy niosą pomoc. Dziękuję tym, którzy – w różnych obszarach życia publicznego – prowadzą z oddaniem walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, ryzykując niejednokrotnie własnym zdrowiem i życiem. A jednocześnie składam wyrazy szczerego współczucia rodzinom, które w tych dniach straciły swoich bliskich, polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

Kościół – jak mówi papież Franciszek – jest szpitalem polowym. Kościół jest sakramentem zbawienia. Kościół jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest kochany i gdzie kochany jest człowiek „w świecie ze swej natury niedoskonałym”. Dlatego właśnie – respektując zalecenia władz sanitarnych – nie zamykamy kościołów. Dla ludzi wierzących bowiem świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości, zwłaszcza w Eucharystii, z której czerpiemy siłę i wewnętrzny pokój.

 Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny.

W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które – rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie.

W ostatnich dniach Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz księża biskupi diecezjalni wydali konkretne zarządzenia dotyczące duszpasterstwa w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarządzenia te mogą być dla niektórych trudne do zaakceptowania. Mimo to – ze względu na zdrowie własne i bliźnich – bardzo proszę o przyjęcie ich w duchu miłości bliźniego.

To, co się dzieje obecnie, możemy potraktować jako znak czasu, jako wymóg obecnej chwili. Jako wezwanie do większej odpowiedzialności za siebie i solidarności z bliźnimi. Wezwanie do niesienia pomocy naszym bliźnim, zwłaszcza osobom starszym.

Jako chrześcijanie starajmy się – w tym wielkopostnym czasie – podjąć rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił się za Was na różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności.

Niech nas wszystkich wspiera Bóg wszechmogący, łaska naszego Zbawiciela, opieka Maryi Królowej Polski, świętego Michała Archanioła oraz wstawiennictwo naszych patronów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niech kochający Bóg chroni nasz Naród i naszą Ojczyznę!

Metropolita Poznański

Arcybiskup Stanisław Gądecki

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. w sobotę 14 marca, po głównym wydaniu Wiadomości o 19.30, na antenie TVP 1 i TVP INFO wyemitowane zostanie Orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W związku z wytycznymi Premiera RP – w niedzielnych mszach św. nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób –

 

DEKRET

w związku z zagrożeniem koronawirusem

W nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wzywam wszystkich duszpasterzy i wiernych do należytej troski o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a dla całej Archidiecezji Poznańskiej zarządzam, co następuje:

 1. Do dnia 29 marca br. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Radio Emaus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 10.00 z katedry poznańskiej.

Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

2. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

3.Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek Komunii winien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę.

4. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecam duszpasterzom:

  1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  3. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. W chwilach zagrożenia życia społecznego ludzie wiary pokładają swoją ufność w dobrym Bogu. Dlatego proszę wszystkich ludzi wierzących o intensywną modlitwę w intencji ochrony przez chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. We wszystkich kościołach i kaplicach w najbliższym czasie należy też śpiewać Suplikacje.

Im gorliwiej zwracamy się do Boga, tym mniej lęku pojawia się w naszych sercach. Każde doświadczenie kruchości ludzkiej natury stanowi ponadto zawsze przypomnienie o konieczności troski o sprawy ducha.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

INFORMACJE

w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

10.00 – Radio EMAUS

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

19.00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Warszawa, 13 marca 2020 r.

codziennie od poniedziałku do soboty o g.20.3o w kościołach kapłani bez ludu Bożego odmawiać będą różaniec ( wszystkich w domach – rodziny – prosimy o  wspólną modlitwę )

Panie Jezu, Zbawicielu świata,

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami

i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,

zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020 r

1. Dzisiaj wychodząc z kościoła swoją ofiara wspomagamy misje Ad Gentes –

2. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo –

3. Serdecznie zapraszamy na spotkanie: Emerytów i rencistów oraz członków Żywego Różańca – we wtorek o g.15.oo

4. We wtorek o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do św. Szarbela

5. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo. Nabożeństwa pasyjne ofiarujemy w intencji rychłego zatrzymania rozprzestrzeniającego się w świecie korona wirusa i zdrowie dla chorych i dary Ducha św. dla naukowców, aby jak najszybciej znaleźli lekarstwo na pokonanie zagrożenia. Wszyscy winniśmy prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego – zwłaszcza odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Page 1 of 28

Strona stworzona przez Piotr Wolski.com Piotr Wolski