Katedra Poznańska

Parafia Archikatedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Archidiecezja Poznańska

Autor: Ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc (Page 2 of 29)

Wielka Niedziela – do moich Parafian

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020

 1. Drogim Parafianom i wszystkim wiernym przekazujemy najlepsze życzenia z okazji Świąt Paschalnych. Niech Chrystus Zmartwychwstały wypełni nasze serca pokojem i nadzieją i niech uzdolni nas do życia w miłości wzajemnej.
 1. Msze święte w I i II święto wielkanocne w katedrze o g. 8.oo,10.oo,12.15 i 19.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g.9.oo i 11.oo – transmitowane – szczegóły na stronie internetowej parafii katedralnej : www.katedra.archpoznan.pl . To ważne abyśmy na stronę internetową zaglądali codziennie – codziennie coś do was mówimy – pragniemy komunikować nasze dusze i nasze zaproszenia.
 2. Przez całą oktawę Zmartwychwstania Pańskiego o g.20,3o odmawiać będziemy różaniec w intencji ustania pandemii oraz odmawiać Nowennę do Miłosierdzia Bożego
 3. We wtorek o godz. 18.oo w kościele św. Małgorzaty Msza św. z adoracja Najświętszego Sakramentu oraz z nabożeństwem do św. Szarbela. Msza odprawiona zostanie bez udziału wiernych, ale będzie  transmitowana na naszym Facebooku (Katedra Poznańska).
 4. W sposób szczególny razem z ks. Przemysławem pozdrawiamy ludzi chorych i cierpiących – samotnie mieszkających, wszystkich małżonków – wszystkie rodziny. Szczególnie pozdrawiamy wszystkie dzieci i całą młodzież naszej parafii: Pan Jezus was kocha w sposób nieskończony. To wy właśnie możecie swoim rodzicom dostarczać najwięcej radości. To wy znając świat Internetu – nastawiajcie naszą katedralną stronę internetową, nasze wiadomości i transmisje nabożeństw rodzicom i sobie . Bądźcie blisko Jezusa, bądźcie apostołami Jezusa i pamiętajcie o codziennej modlitwie.
 5. Drodzy Parafianie – pomyślcie o najbliższych sąsiadach – może potrzebują pomocy – dzisiaj sprawdza się nasze człowieczeństwo.
 6. Kto chciałby zamówić intencję mszalną – może to uczynić drogą mailową – praktycznie nie ma intencji w dni powszednie.
 7. Parafia w ostatnich dniach wsparła działa dobroczynne związane z panującą epidemią kwotą 2000 zł. zwłaszcza  Jadłodajnie dla bezdomnych jak i Barkę i inne dzieła dobroczynne.
 8. Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają naszą parafię – wpłacając ofiary pieniężne na konto parafialne – Bóg zapłać.

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020

 1. Dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.oo w katedrze odmówimy uroczyście Koronkę do Miłosierdzia Bożego – będzie transmitowana
 2. Dzisiaj Msze św. jak w każdą  niedzielę: w katedrze o g. 8.oo,10.oo 12.15, 19.3o i 20.3o oraz w kościele św. Małgorzaty o g.9.oo i 11.oo – msze św. transmitowane – szczegóły na stronie internetowej parafii katedralnej : www.katedra.archpoznan.pl
 3. od poniedziałku w kościołach może być obecna jedna osoba na 15 m kwadratowych. W związku z tym informujemy, że podczas nabożeństw w kościele św. Małgorzaty może być na każdej mszy św. 28 osób, a w katedrze 114 osób. To bardzo duża zmiana – którą możemy wykorzystać trzymając się zasad związanych z przepisami oraz obowiązkiem używania maseczek również podczas Mszy św. oraz odległości dwóch metrów od siebie (maseczki zdejmujemy tylko na moment komunii św.)
 4. W poniedziałek, dnia 20 kwietnia 2020 roku, przypada 18. rocznica ingresu do poznańskiej katedry Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Wspólnie módlmy się prosząc Boga o błogosławieństwo dla naszego Pasterza, aby odczytując wolę Bożą prowadził Kościół w naszej ojczyźnie i archidiecezji.
 5. Okazja do spowiedzi św. wielkanocnej codziennie od g. 17.oo do 18.oo w katedrze –
 6. Różaniec w katedrze w ciągu tygodnia o g.20,3o.oo
 7. Kto chciałby zamówić intencję mszalną – może to uczynić drogą mailową
 8. Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wspierają naszą parafię – wpłacając ofiary pieniężne na konto parafialne – Bóg zapłać.

 

DEKRET W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA W STANIE EPIDEMII

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020

O. W tym miejscu będę nadpisywał wiadomości w ciągu tygodnia (ks. Ireneusz Szwarc)  

– Ojciec Święty Franciszek prosi o wspólną modlitwę w środę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o g.12.oo: modlitwy –  Anioł Pański, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo oraz następującą modlitwę :

“Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!”.

1.Umiłowani Parafianie – jestem z Wami, nieustannie się za Was modlę. Czyni to również ks. Przemek.

 Cały czas myślę jak dotrzeć do Was z Bożym błogosławieństwem i łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Naszym lekarstwem jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje w Sakramentach Kościoła i w swoim Słowie.   Oto teraz czas zbawienia. Człowiek nie samym chlebem żyje, lecz każdym Słowem które pochodzi z ust Bożych. Kiedy spotkamy się na Eucharystii ponownie wszyscy razem – padniemy  na twarz przed Obliczem Boga, by dziękować za dar cotygodniowej Eucharystii. Ona nadaje sens naszemu życiu, ona pozwala nam spotykać się w sposób najcudowniejszy, najowocniejszy, a przede wszystkim pozwala nam odbudować duchowe siły do budowania komunii życia z Bogiem i bliźnimi .

Drodzy parafianie – zróbmy wielki wysiłek teraz,  kiedy większość z Was pozostaje z powodu narzuconych ograniczeń w domach,  przeżywać Eucharystię przez środki masowego przekazu radio i telewizję, oraz internet.

Proszę jednak, aby to czynić w wielkim skupieniu – by cala liturgia docierała do nas z mocą. Otwierajmy całą swoją duszę dla Boga. Mówmy głośno modlitwy ludu. Oto teraz czas naszego nawrócenia – oto teraz czas odkrycia : dla Kogo żyjemy. Życie z Bogiem jest piękne ponieważ uczy nas kochać i być darem i żyć dla innych.

Gorąco proszę, abyście na pulpit komputera i na pulpit swego telefonu wstawili „ ikonkę” ze stroną internetową naszej parafii: www.katedra.archpoznan.pl . W ciągu tygodnia będę nadpisywał w ogłoszeniach parafialnych jedno dwa zdania, aby być jeszcze bardziej z Wami.

Gorąco proszę tych, którzy potrafią stronę internetową naszej parafii  wkleić na pulpit komputera i telefonu, aby pomogli tym, którzy tego nie potrafią. Niech to będzie nasze apostolstwo – może uda nam się transmitować na żywo jedną może św. z kościoła św. Małgorzaty          

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus – prosimy o duchowe uczestnictwo
 2. Msza św. z katedry transmitowana przez radio Emaus o g.10.oo, przez telewizje program 1 o g. 7.oo – a także prze TV Trwam i TV Polonia.  
 3. Katedra jest otwarta na modlitwę w dni powszednie od g.7.oo do 19.oo
 4. Różaniec odmawiamy ( razem z Kapłanami naszej parafii i Braćmi ) w katedrze od poniedziałku do soboty o g.20.3o – prosimy o duchowe uczestnictwo i modlitwę różańcową w rodzinach 
 5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze w piątki od 9.oo do 18.oo
 6. We wtorek 24 marca w Wigilię Uroczystości Zwiastowania Pańskiego miało się odbyć nabożeństwo z Aktem poświęcenia życia Jezusowi przez Maryję. W związku z pandemią – prosimy aby ten Akt Poświęcenia dokonał się prywatnie w swoich domach o g.21.oo podczas Apelu Jasnogórskiego. Uroczysty Akt poświęcenia dokonamy wtedy gdy przeminą zewnętrzne ograniczenia      
 7. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Msza św. w katedrze o g.8.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo. Wszystkie, którzy pragną wejść „w adopcję dziecka poczętego” – mogą to uczynić prostym aktem :
 8. Drogę krzyżową prosimy odprawić w skupieniu w swoich domach
 9. Spowiedź św. w katedrze codziennie w dni powszednie od godz. 17.oo do 18.oo a także przed mszą św. w kościele św. Małgorzaty o g. 8,15 i 17.45
 10. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy
 11. Kapłani zawsze gotowi są na przyjście z sakramentami świętymi  do ciężko chorych parafian.
 12. Rodziców dzieci klas III które przygotowują się do I spowiedzi św. i I Komunii św. proszę by na stronie internetowej naszej parafii: katedra.archpoznan.pl w zakładce Sakrament Eucharystii – pobierali katechezy – które winni dzieciom wygłosić punkt po punkcie. Tam też kierować będę bieżące informacje
 13. Caritas zwraca się prośbą o dary żywnościowe dla jadłodajni i bezdomnych. Można je przynosić w ciągu tygodnia do zakrystii kościoła św. Małgorzaty i katedry .
 14. W kruchcie kościoła – rozprowadzane są paschaliki – świece, które daj Boże zapalimy w Noc Paschalną i przy wielkanocnym śniadaniu
 15. W Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną i ofiarę na naszą parafię  – możemy to uczynić wpłacając ofiarę na konto parafialne . Nr konta: Parafia p.w. Św.Ap. Piotra i Pawła Poznań ul. Ostrów Tumski 17 – Santander – Poznań –  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101
 16. Od kilku miesięcy nasza parafianka Maria Szafrańska leży w szpitalu i walczy o życie. Jej młodsza siostra Zuzanna  zmarła kilka lat temu. Potrzebne są środki na leczenie Marysi – Fundacja Votum – przekaż 1% podatku KRS 272272 lub na rachunek Fundacji Votum : 32150010671210600831820000

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus – prosimy o duchowe uczestnictwo
 2. Na mszę św. i nabożeństwa jednorazowo według Władz Sanitarnych może wejść do świątyni 50 osób
 3. W związku z epidemią korona wirusa – spotkania dla rodziców i dzieci, które przygotowują się do I Spowiedzi św. i I Komunii św. zostaną wznowione po zakończeniu ograniczeń
 4. Katedra będzie otwarta na modlitwę w dni powszednie od g.7.oo do 19.oo
 5. Różaniec w katedrze od poniedziałku do soboty o g.20.3o – prosimy o duchowe uczestnictwo i modlitwę różańcową w rodzinach
 6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze w piątki od 9.oo do 18.oo
 7. Transmisje radiowe i telewizyjne. TV i TRWAM oraz Emaus
 8. W czwartek przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N. M. Panny. Msza św. w katedrze o g.8.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo
 9. Drogę krzyżową prosimy odprawić w skupieniu w swoich domach.
 10. W tym trudnym czasie dla naszego społeczeństwa – chrześcijanie jako ludzie żywej wiary winni z ufnością każdego dnia wznosić modlitwę z prośbą o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata. Przypominamy ze czas wielkiego postu jest czasem nawrócenia i odrodzenia wiary. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed mszą św. oraz w piątek w katedrze od g.8.oo do 18.oo oraz  dodatkowo w katedrze codziennie od g.17.oo do 18.oo.
 11. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy
 12. Kapłani zawsze gotowi są na przyjście z sakramentami świętymi  do chorych.

 

 1. Orędzie ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Drodzy Siostry i Bracia!

Szanowni Państwo!

Jezus zaraz przemówił do nich: ‘Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27).

 Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek.

W tych niełatwych chwilach łączę się z Wami wszystkimi duchowo i ogarniam serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, a także Polonię i rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, którzy niosą pomoc. Dziękuję tym, którzy – w różnych obszarach życia publicznego – prowadzą z oddaniem walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, ryzykując niejednokrotnie własnym zdrowiem i życiem. A jednocześnie składam wyrazy szczerego współczucia rodzinom, które w tych dniach straciły swoich bliskich, polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

Kościół – jak mówi papież Franciszek – jest szpitalem polowym. Kościół jest sakramentem zbawienia. Kościół jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest kochany i gdzie kochany jest człowiek „w świecie ze swej natury niedoskonałym”. Dlatego właśnie – respektując zalecenia władz sanitarnych – nie zamykamy kościołów. Dla ludzi wierzących bowiem świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości, zwłaszcza w Eucharystii, z której czerpiemy siłę i wewnętrzny pokój.

 Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny.

W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które – rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie.

W ostatnich dniach Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz księża biskupi diecezjalni wydali konkretne zarządzenia dotyczące duszpasterstwa w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarządzenia te mogą być dla niektórych trudne do zaakceptowania. Mimo to – ze względu na zdrowie własne i bliźnich – bardzo proszę o przyjęcie ich w duchu miłości bliźniego.

To, co się dzieje obecnie, możemy potraktować jako znak czasu, jako wymóg obecnej chwili. Jako wezwanie do większej odpowiedzialności za siebie i solidarności z bliźnimi. Wezwanie do niesienia pomocy naszym bliźnim, zwłaszcza osobom starszym.

Jako chrześcijanie starajmy się – w tym wielkopostnym czasie – podjąć rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił się za Was na różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności.

Niech nas wszystkich wspiera Bóg wszechmogący, łaska naszego Zbawiciela, opieka Maryi Królowej Polski, świętego Michała Archanioła oraz wstawiennictwo naszych patronów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niech kochający Bóg chroni nasz Naród i naszą Ojczyznę!

Metropolita Poznański

Arcybiskup Stanisław Gądecki

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. w sobotę 14 marca, po głównym wydaniu Wiadomości o 19.30, na antenie TVP 1 i TVP INFO wyemitowane zostanie Orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W związku z wytycznymi Premiera RP – w niedzielnych mszach św. nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób –

 

DEKRET

w związku z zagrożeniem koronawirusem

W nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wzywam wszystkich duszpasterzy i wiernych do należytej troski o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a dla całej Archidiecezji Poznańskiej zarządzam, co następuje:

 1. Do dnia 29 marca br. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:
  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Radio Emaus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 10.00 z katedry poznańskiej.

Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

2. W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

3.Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym na rękę lub u oddzielnego szafarza. Porządek Komunii winien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub księdza proboszcza. W jednym szeregu można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę.

4. W obecnej sytuacji przypominam, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 10.03.2020). W związku z tym zachęcam wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecam duszpasterzom:

  1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
  2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
  3. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. W chwilach zagrożenia życia społecznego ludzie wiary pokładają swoją ufność w dobrym Bogu. Dlatego proszę wszystkich ludzi wierzących o intensywną modlitwę w intencji ochrony przez chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. We wszystkich kościołach i kaplicach w najbliższym czasie należy też śpiewać Suplikacje.

Im gorliwiej zwracamy się do Boga, tym mniej lęku pojawia się w naszych sercach. Każde doświadczenie kruchości ludzkiej natury stanowi ponadto zawsze przypomnienie o konieczności troski o sprawy ducha.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

 

INFORMACJE

w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

10.00 – Radio EMAUS

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

19.00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Warszawa, 13 marca 2020 r.

codziennie od poniedziałku do soboty o g.20.3o w kościołach kapłani bez ludu Bożego odmawiać będą różaniec ( wszystkich w domach – rodziny – prosimy o  wspólną modlitwę )

Panie Jezu, Zbawicielu świata,

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami

i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,

zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

 

 

Dyspensa od pokarmów mięsnych na 1 maja

Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki udzielił wszystkim wiernym archidiecezji poznańskiej i przebywającym na jej terenie dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020 r

1. Dzisiaj wychodząc z kościoła swoją ofiara wspomagamy misje Ad Gentes –

2. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo –

3. Serdecznie zapraszamy na spotkanie: Emerytów i rencistów oraz członków Żywego Różańca – we wtorek o g.15.oo

4. We wtorek o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do św. Szarbela

5. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo. Nabożeństwa pasyjne ofiarujemy w intencji rychłego zatrzymania rozprzestrzeniającego się w świecie korona wirusa i zdrowie dla chorych i dary Ducha św. dla naukowców, aby jak najszybciej znaleźli lekarstwo na pokonanie zagrożenia. Wszyscy winniśmy prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego – zwłaszcza odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu 1.03.2020

 1. Dzisiaj wychodząc z kościoła składamy ofiary dla potrzebujących – nasza wspólnota każdego miesiąca wspiera jedną rodzinę syryjską
 2. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo – kazania pasyjne głosić będzie ks. Dawid Kawała – Ojciec Duchowny ASD – Podczas nabożeństw pasyjnych, a także na innych mszach św. w Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną do której w naszej wspólnocie dołączamy ofiarę na cele parafialne.
 3. Krąg Biblijny – w środę o g.19.oo
 4. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo
 5. W tym tygodniu przypada I czwartek I piątek miesiąca – chorych odwiedzimy z sakramentami św. – czwartek o g.16.oo na Zagórzu i Śródce a w piątek o g.9,3o na Zawadach i Chlebowej
 6. W czwartek spowiedź św. dla dzieci w kościele św. Małgorzaty o g.17.oo – w piątek o g.17.oo spowiedź św. dla młodzieży. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania uczestniczy w wieczornej mszy św. o g.18.oo. Po mszy św. odbędzie się katecheza dla kandydatów do bierzmowania w salce parafialnej.     

Page 2 of 29

Strona stworzona przez Piotr Wolski.com Piotr Wolski