1. Dzisiaj wychodząc z kościoła swoją ofiarą wspomagamy ASD w Poznaniu  – a także modlimy się o liczne i święte powołania do służby Bożej.
  2. Wychodząc z kościoła prosimy, aby każdy zabrał karteczkę z podanym fragmentem Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian oraz księgi Przysłów – prosimy serdecznie o przeczytanie i przemedytowanie otrzymanego fragmentu  Pisma św.
  3. We wtorek o g. 20.oo zapraszamy na Krąg Biblijny –
  4. W środę o g. 15.oo – odbędzie się spotkanie dla Członków Żywego Różańca oraz Emerytów i Rencistów – zobaczymy Film „Biblio Ojczyzno Moja”
  5. W środę o g. 19.oo odbędzie się ostatnie spotkanie dla rodziców dzieci klas III dzieci przystępujących do I Komunii św. – obecność obowiązkowa
  6. W piątek o g. 18.oo w katedrze msza św. w intencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w 16 rocznicę Ingresu do katedry – serdecznie zapraszamy
  7. W sobotę dzieci klas I, II i III przygotowujące się do i Komunii św. proszone są na katechezę – obecność obowiązkowa 
  8. W przyszłą niedzielę w katedrze o g. 17.oo odbędzie się kolejna edycja Verba Sacra – Księgę Liczb czytać będzie aktor Marcin Kwaśny, komentarz ks. Profesor Janusz Nawrot

Parafia organizuje w sobotę 5 maja pielgrzymkę do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu – zapisy w zakrystii