Katedra Poznańska

Parafia Archikatedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Archidiecezja Poznańska

List do Parafian

KOLĘDA i List

LIST do PARAFIAN

           Na Adwent i Boże Narodzenie 2022

      Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

           Wierzę w Kościół Chrystusowy!

Wchodzimy w rok duszpasterski, który ma pogłębić naszą wiarę w Kościół i naszą  miłość do Kościoła. Każdy z nas zapytany o to: czym jest Kościół dla niego?  zapewne odpowiedziałby: jest mi Matką i Domem, Rodziną i miejscem, do którego zawsze mogę wracać. Kościół jest dla mnie miejscem zbawienia – to znaczy doświadczenia miłości miłosiernej Boga, jest nieustanną wiosną i latem – ziemią uprawną, kwitnącą i owocującą. W końcu jest wspólnotą tych, którzy wierzą w Chrystusa i żyją Jego Ewangelią, oraz jest wspólnotą, którą tworzymy razem z tymi, którzy odeszli do wieczności zanurzeni w wodach chrztu świętego. Kocham mój Kościół. Kocham moja parafię. To jest moje miejsce – tu jest mój duchowy DOM, moje sakramentalne życie.

Podstawowa rzecz: Kościół jest wspólnotą BOSKO – LUDZKĄ. Jest święty świętością Głowy Jezusa Chrystusa i jest kruchy grzesznością swych członków. W każdą niedzielę wyznajemy w CREDO: wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Kościół jest wspólnotą ludzi związanych trzema węzłami :

 1. węzłem żywej wiary – czyli przyjęcia za Prawdę tego, co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje,
 2. węzłem życia sakramentalnego – poczynając od chrztu św., poprzez sakramenty św.: bierzmowania, spowiedzi św. i Eucharystii (Mszy św.) praktykowanej w każdą niedzielę i święta z Komunią św., poprzez sakrament kapłaństwa i małżeństwa – w końcu sakrament namaszczenia chorych z wiatykiem – pokarmem na życie wieczne,
 3. węzłem miłości wzajemnej, która buduje wspólnotę ludzi zjednoczonych z Bogiem i ze sobą.

Wielu chciałoby zredukować Kościół Chrystusa do organizacji czysto ludzkiej – co najwyżej organizacji pożytku publicznego. Tymczasem Tym, który ten Kościół zbudował jest Chrystus. To Chrystus zwołał nas na święte spotkanie, to Chrystus za nas oddał swoje życie, aby zjednoczyć nas z Bogiem, to On ożywia swój Kościół Duchem Świętym, którego nam nieustannie posyła, aby nas uświęcał i prowadził do pełni życia.

Współczesne prądy ateistyczne wszystkimi sposobami i na wszystkich frontach czynią wszystko, aby ukazywać wyłącznie ludzką twarz Kościoła. Tymczasem Kościół jest rzeczywistością bosko-ludzką. W łodzi Kościoła znajdują się ludzie święci i grzeszni. Jezus powiedział  –  «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». Do św. Piotra zaś Chrystus powiedział: „Piotrze!  Na tobie zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.” Kościół jest rzeczywistością  duchową i widzialną. Jest nieustannym zwołaniem ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa i w Jego zbawcze dzieło. Św. Paweł uczy: „Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa”. Ojcowie Kościoła mówili: „Kościół jest tam gdzie jest Piotr – Kościół jest tam gdzie jest biskup zjednoczony z Piotrem”. Św. Piotr Apostoł w swoim liście pisze: „jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali działa potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego świtała” (1P 2,5-9).

W końcu parafia jest Kościołem  w którym ochrzczeni wierni żywią się Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa przyjmując sakramenty święte, przez które Bóg udziela łaski zbawienia i budują wspólnotę ludzi żyjących w miłości wzajemnej z Jezusem pośrodku. Kocham moją parafię!

Złemu duchowi zależy, aby wyprowadzić wielu uczniów Chrystusa z Kościoła, aby stali się bezdomni, bez Rodziny, bez Ojca i Matki, bez pokarmu dającego życie wieczne, bez nadziei życia z Bogiem w Niebie, bez Światła, które nigdy nie gaśnie. Nie dajmy się okraść z tych najcenniejszych skarbów, które posiadamy: skarbu Chrystusowej wiary i przynależności do Kościoła i ewangelicznej drogi zbawienia.

Kolęda – Plan kolędowych odwiedzin  

Wtorek 10 stycznia  – godz.16.oo  – dwóch kapłanów: ul. Bydgoska  nr

4,4a,5 i 6/7 i ul. Bydgoska  2a,2 i ul. Filipińska ( czerwony kolor – kolęda odwołana kapłan chory )

Środa  11 stycznia – godz. 16.oo – dwóch kapłanów: ul. Rynek  Śródecki

nr 1 i 15 oraz nr 3 i 17

Czwartek 12  stycznia – godz. 16,oo – dwóch kapłanów – ul. Rynek

Śródecki  nr 4 i 13/14 oraz Śródka nr 1,2,3,  8/9 i św. Jacka

Piątek 13 stycznia g.16.oo  jeden kapłan –  ul. Ostrówek 6/7

Sobota 14 – g.13.oo –  dwóch kapłanów: ul. Gdańska nr 1-10 oraz nr 12-16

Poniedziałek 16  stycznia – g.16.oo dwóch kapłanów  ul. Ostrówek nr 10,11,12 i ul. Cybińska oraz ul. Ostrówek nr 15 i 17/18

Wtorek 17 stycznia – g.16.oo dwóch kapłanów  ul Zagórze 1,1a,2 i   do  końca

oraz  Zagórze 9 Nowy blok

Środa 18  stycznia  – godz. 16.oo  – dwóch kapłanów: ul. Wieżowa  nr 71-73

oraz ul. Wieżowa 75

Czwartek 19 stycznia –  ASD i Ostrów Tumski

Sobota 21 stycznia – g.13.oo – dwóch kapłanów – ul. Wieżowa  11- 48 i 69 –

do 47

Poniedziałek 23 stycznia g.16.oo – dwóch kapłanów – ul. Nowe Zagórze nr

1a,3,5,7 oraz ul. Nowe Zagórze nr 9,11,  4-16

 

 

 

         

   LIST do PARAFIAN – wrzesień 2022

   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Był początek wakacji i urlopów. Jest koniec dobrego czasu. „Popatrz jak szybko mija czas”. Wracamy po przerwie wakacyjnej pełni sił fizycznych i duchowych do domu, do pracy, do szkoły. Mam taką nadzieję, że wracamy do swego kościoła – do swojej parafii – do naszych wspólnot.

Zapewne wielu z nas w czasie wakacji zastanawiało się nad swoim życiem. Czy wszystko idzie dobrze, czy podoba się nasze życie Panu Bogu, czy można i trzeba coś poukładać na nowo ?

Trzeba, abyśmy odnaleźli się w naszym wspólnym Domu, w Kościele, w naszej Parafii w każdą niedzielę przy Ołtarzu na Mszy św. Uczestnictwo we Mszy św. realizuje godność osoby ochrzczonej  – sprawia, że dostępujemy najgłębszej zażyłości z Bogiem. Jeśli ktoś posiada łaskę żywej wiary ten rozumie, że nie ma ceny, za którą uczeń Chrystusa mógłby nie uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę. Tylko ciężka choroba usprawiedliwia nieobecność na Mszy św., a wtedy gotowi jesteśmy przybyć do domu z Jezusem w Komunii św.

Drodzy Parafianie!

Z nowym zapałem wejdźmy w rytm życia chrześcijańskiego:

 1. coniedzielna Msza św. – jako Godzina Zbawienia. Msza św. jest naszym POKARMEM na życie wieczne.

 2. modlitwa codzienna (choćby jedno Ojcze nasz, jedno Zdrowaś Maryjo. Nigdy nie zapominajmy o modlitwie z dziećmi)

 3. codzienne czytanie Słowa Bożego (choćby jedno zdanie z Ewangelii dnia – patrz: opoka.pl – zaraz po lewej stronie są do dyspozycji czytania na każdy dzień z komentarzem. Odwagi!)

 4. świadectwo życia chrześcijańskiego praktykowane wobec wszystkich, a szczególnie wobec najbliższych: męża, żony, dzieci, sąsiadów, współpracowników

 5. spowiedź św. – comiesięczna

Najgorszą rzeczą, która mogłaby się nam przydarzyć w życiu to obojętność religijna. W Kościele, w Chrystusowej wspólnocie dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Wielu katolików zapomniało jak wielkim Skarbem jest Msza św.. Słynna pisarka amerykańska Mary O’ Connor pisze: „Eucharystia jest dla mnie CENTRUM Egzystencji. Wszystko inne w życiu jest tylko dodatkiem i to dodatkiem niekoniecznym”. Eucharystia jest żywą obecnością Boga między nami i umożliwia najgłębszą zażyłość człowieka z JEZUSEM PANEM i Zbawicielem, a przez Jezusa z Trójcą Świętą.

Drodzy Parafinie! Wszyscy pokonujemy zaburzenia duchowe, które spowodowała pandemia. Wielu przyznaje jak bardzo miniony „pandemiczny czas” wystudził duchowe pokłady życia do zapomnienia o Bogu i sakramentach świętych włącznie.  W imię wielkiej odpowiedzialności trzeba pilnie razem z dziećmi i młodzieżą powrócić do normalnego życia chrześcijańskiego. Naszym drugim domem powinien być Kościół, nasza Parafia.

Proszę wszystkich, abyśmy sobie wzajemnie pomogli w odnalezieniu się przy Ołtarzu Pańskim. Nie dajmy się okraść z Boga i z  pespektywy życia wiecznego, nie dajmy się okraść z tej wspólnoty którą tworzymy. Nie pozwólmy, aby ktokolwiek okradł nasze małe i duże dzieci z wiary w Boga. Jako wasz duszpasterz mam tylko jedno pragnienie: iść razem z Wami do Boga, a na końcu cieszyć się  szczęściem wiecznym w DOMU Ojca w Niebie. Tak więc mówmy jak pierwsi chrześcijanie: my nie możemy żyć bez Mszy św. My przyszliśmy na świat by już nigdy nie umrzeć, przyszliśmy na świat, by tworzyć Bożą Rodzinę.

W naszej parafii każdy może odnaleźć dla siebie miejsce.

 1. Dzieci w Scholii

 2. Ministranci w Służbie Ołtarza – każda sobota 10.00 – prowadzi ks. Łukasz

 3. Duszpasterstwo Młodych – każdy piątek od 19.30 – prowadzi ks. Łukasz

 4. Duszpasterstwo Akademickie – 1 i 3 wtorek miesiąca 20.00 – prowadzi ks. Łukasz

 5. Krąg Biblijny – zaproszenie dla wszystkich – ks. Proboszcz

 6. Skrutacja Słowa Bożego – 2 i 4 wtorek miesiąca 19.30 – prowadzi ks. Łukasz

 7. Kościół domowy – zaproszenia dla młodych małżeństw – prowadzi ks. Łukasz

 8. Duszpasterstwo Seniorów – ks. Proboszcz

 9. Żywy Różaniec – ks. Proboszcz

 10. Apostolat Charytatywny – ks. Proboszcz

 11. Apostolat Liturgiczny – ks. Proboszcz

 12. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania – ks. Łukasz

 13. Dzieci przygotowujące się do I Komunii ś – ks. Proboszcz

 W naszej parafii – w kościołach, które nam podarowała Opatrzność Boża odbywa się wiele nabożeństw na które serdecznie zapraszamy.

Msze św. w niedziele katedrze: o g. 8.oo,10.oo,12.15,19.oo i 20,3o oraz Msze św. w niedziele w kościele św. Małgorzaty: o g.9.oo i 11.oo

Msze św. w dni powszednie: w katedrze codziennie o g. 8.oo oraz w piątki i soboty o g.18.oo oraz w kościele św. Małgorzaty od poniedziałku do piątku o g.8,3o i 18.oo oraz w sobotę o g. 8,3o

Pamiętajmy, że życie liturgiczne toczy się również w ciągu tygodnia podczas pięknych nabożeństw. I tak zapraszamy do kościoła św. Małgorzaty na: Nowennę w każdą środę o 8,3o, na Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek po Mszy św. o g.18.oo, także na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek o g.8.3o oraz na nabożeństwo I piątków i I sobót o 8,3o. Spowiedź św. – zawsze przed Mszą św. oraz w piątki w katedrze cały dzień

Piesza pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Tulcach 4 września, wyruszamy z placu katedralnego o 7.00.

UWAGA: Rodzice dzieci klas I, II, i III – przygotowujących się do I Komunii św. proszeni są na pierwsze zebranie – w środę 14 września o g.19.oo . Proszę przynieść pisemne zgłoszenie: imię i nazwisko dziecka, miejsce i data urodzenia oraz chrztu świętego, adres i telefony kontaktowe oraz maila. Przypominam, że przygotowanie do I Komunii św. powinno dokonać się w naszej katedralnej parafii

Uwaga: Rodzice młodzieży klas VIII i I szkół średnich i zawodowych przygotowujących się do bierzmowania proszeni są na zebranie 9 września o 19.00.

W progu nowego roku szkolnego i katechetycznego życzę wszystkim Bożego entuzjazmu. Życie jest piękne gdy jest życiem pojednanym z Bogiem i ludźmi. Wasi duszpasterze:     

                Ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz

                Ks. Łukasz Glazer – wikariusz

                        

List do parafian – Wielki Post 2022

                                    Drodzy Parafianie              

Pozwólcie drodzy Parafianie, że na początku bardzo serdecznie podziękuję Wam wszystkim, którzy wyszliście na spotkanie z Matką Bożą, która przybyła do nas w Ikonie Jasnogórskiego Obrazu. Dziękuję  za Waszą wiarę w Boga  i Waszą miłość do Jezusa i Jego Matki Maryi. Nawiedzenie Matki Bożej – to było wesele na które zostaliśmy zaproszeni, to był czas obfitej łaski. Maryja przyszła do nas nie z pustymi rękami. Przyszła z największym darem: z JEZUSEM i z tą niezwykłą zachętą skierowaną do nas: „ uczyńcie wszystko co powie wam mój Syn”.

Drodzy Parafinie! Tylko wtedy może dokonać się cud przemiany naszego życia (często życia pełnego lęku w życie pełne pokoju), kiedy uczynimy wszystko co Jezus do nas mówi. Maryja powiedziała nam:  musicie wsłuchiwać się  w Słowo Jezusa,  które jest Słowem Życia , które jest Słowem pełnym Światła. Gdy to uczynimy –  nie zabraknie w waszym życiu „wina” miłości i pokoju.

Ostatnie dwa lata (kiedy ranił nas korona wirus)  były trudne dla nas wszystkich. Jednak wiem, że zły duch wielu chciał poranić nie tylko fizycznie ale i duchowo i pozbawić łączności z JEZUSEM. Wielu dało się zupełnie sparaliżować, wielu od kilkunastu miesięcy nie było u spowiedzi św. Zły duch w sposób genialny dostarczał argumentów na to, aby rezygnować ze spotkania z Jezusem.

Wiem, jak trudno niektórym (z duchowego paraliżu i odrętwienia)  wrócić do Jezusa. Jak trudno jest niektórym wrócić do Ołtarza – do co niedzielnej Mszy św. z całą rodziną. A jednak – jeśli cenimy swoje jedno jedyne życie,  które dał nam Bóg, to musimy wrócić do Źródła, do Eucharystii, do Ołtarza, do chrzcielnicy, do konfesjonału, do KOŚCIOŁA. Tym, który zbawia i daje życie wieczne jest JEZUS Chrystus żyjący w sakramentach Kościoła.

Odkryjmy na nowo Jego Obecność. Obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Odkryjmy Jego obecność w naszych świątyniach. Odkryjmy obecność Chrystusa w najgłębszych pokładach swego ochrzczonego serca.

Drodzy Parafinie! Obecność Jezusa w naszych świątyniach przywołuje naszą obecność. Czy pozostanę obojętny, nieczuły na Jego zaproszenie: przyjdźcie do mnie wszyscy, Ja was pokrzepię. Jezus daje nam się cały podczas Mszy św.. Daje nam swoje Słowo i swoje Ciało. Jezus daje nam się cały: za nas umiera i dla nas zmartwychwstaje. Daje nam swoje życie i błogosławieństwo, aby nas posłać do naszych rodzin, do naszego codziennego życia, do pracy, do naszych środowisk , abyśmy byli zaczynem nowego ładu i orędownikami pokoju.

Aby głęboko i owocnie przeżyć Tajemnicę WIELKANOCYZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO musimy się nawrócić do Boga Żywego. W Środę Popielcową Bóg przez proroka JOELA raz jeszcze powie nam:  „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca, a nie szaty”.

Drodzy Parafianie – czas Wielkiego Postu to czas zbawienia. św. Augustyn wiele lat żył daleko od Chrystusa pomimo, że był synem wspaniałej chrześcijańskiej matki św. Moniki. Kiedy się nawrócił Augustyn nie mógł zrozumieć, jak mógł tak długo żyć bez Boga, w takiej ciemności, w takim oddaleniu od Źródła Miłości, Życia, Światła i Pokoju.

Proszę Was drodzy Parafianie: odbudujmy naszą więź z Chrystusem i Kościołem, odbudujmy więź ze swoją parafialną wspólnotą.

Będąc na kapłańskich rekolekcjach widziałem obraz św. Jana Pawła II na kolanach zapatrzonego w Jezusa Ukrzyżowanego, w Jezusa Opuszczonego, w  Jezusa, który objawia na krzyżu niepojętą, bezgraniczną miłość do człowieka – do każdego z nas. Czy nasze serca pozostaną zamknięte na łaskę kolejnego Wielkiego Postu, który daje nam Pan ?. Dajmy się zaprosić do udziału: w Drogach Krzyżowych, w nabożeństwach Gorzkich Żali, w rekolekcjach parafialnych. Spowiedź święta niech będzie zwieńczeniem całego procesu duchowego odnowienia.

       ZAPROSZENIE

Środa Popielcowa: msze św. w kościele św.  Małgorzaty o g.8.3o i w katedrze dla wszystkich o g.18.oo

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo – wygłosi Ojciec Duchowny ASD ks. Krzysztof Grześkowiak

Danina diecezjalna: każdego roku podczas Wielkiego Postu składamy daninę diecezjalną. Jest ona wyrazem naszej wspólnej troski o nasza parafię i diecezję. Daninę składajmy w kopertach –  z podaniem adresu –  podczas nabożeństw Wielkiego Postu.

Droga krzyżowa w każdy piątek: kościół św. Małgorzaty o g.17.3o i katedra o g.19.oo

REKOLEKCJE PARAFIALNE  – w naszej parafii   od  3 do 6 kwietnia – wygłosi ks. profesor Piotr Ostański. Program Rekolekcji Parafialnych: Niedziela 3 kwietnia – nauki ogólne na wszystkich Mszach świętych. Poniedziałek, Wtorek ,Środa:

wieczorem o g.18.oo. Prosimy, aby rano w rekolekcjach zasadniczo uczestniczyli starsi parafianie, a wieczorem cały świat pracy oraz pozostali  parafinie.

Uczestnicząc w nabożeństwach pasyjnych i w rekolekcjach wyjdźmy na spotkanie Miłości Ukrzyżowanej i Zmartwychwstałej  – wyjdźmy na spotkanie CHRYSTUSA  ZBAWICIELA.

Triduum Paschalne to Święto Świąt – przeżyjemy je w naszej katedrze.

Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o g. 19.oo

Wielki Piątek – Liturgia Adoracji Krzyża o godz.17.oo

Wielka Sobota – święcenie potraw wielkanocnych w katedrze co pół godziny od 12.oo do 18.oo, a w kościele św. Małgorzaty o g.16.oo

WIELKANOC – Uroczysta Msza św. Nocy Paschalnej z rezurekcyjną  procesją o godz.22.oo – zabierzmy świece, które zapalimy podczas odnowienia przyrzeczeń chrztu św.,

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny: Msze św. jak w każdą niedzielę w katedrze o g.8.oo,10.oo,12.15 i 19.oo oraz w  kościele św. Małgorzaty o godz. 9.oo i 11.oo

Spowiedź św.: Podczas rekolekcji kapłan do dyspozycji w konfesjonale oraz w Wielki Czwartek od g.16.oo do 18.3o   , w Wielki Piątek o godz. 8.15 do 16.30 oraz w Wielką Sobotę od godz. 8.15 do 16.oo.

    Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – na koniec życzymy Wam Kochani Parafianie, aby spotęgowała się w nas nadzieja prawdziwego Życia, które jedynie Bóg dać może i aby rozpaliła się w nas miłość chrześcijańska, która zespoli nas w Chrystusowa Wspólnotę.   

 Wasi duszpasterze : ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz

 1. Łukasz Galzer – wikariusz

 

Nawiedzenie Matki Bożej w Parafii

          Katedralnej w Poznaniu

              8 stycznia 2022

Plan Nawiedzenia Matki Bożej   

Sobota 8.01.2022 – w kościele św. Małgorzaty

15.oo  – Nabożeństwo oczekiwania

15.10 – Procesja na miejsce powitania

15.3o – Powitanie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej  na środku Mostu Biskupa Jordana i Msza św. na rozpoczęcie Nawiedzenia w  kościele św. Małgorzaty 

17.3o – czuwanie indywidualne

18.3o – czuwanie młodzieży (śpiew Scholii 20na30)

20.oo – procesja do katedry 

21.oo – Apel Jasnogórski w katedrze i czuwanie

Spowiedź od 21.00 – 24.00

24.00 – Msza św.

1.00 do 7.3o – czuwanie indywidualne

 Niedziela 9 stycznia – katedra        

1.00 do 7.30 – całonocne czuwanie modlitewne

7.30 – Godzinki  o Niepokalanym Poczęciu NMP 

8.00 – Msza św.

10.oo – Msza św. 

12.00 – Msza św. na zakończenie Nawiedzenia   

 

Sobota – 8 stycznia g. 15.3o – Most

BISKUPA JORDANA

 

Nawiedzenie Matki Bożej w Parafii

Katedralnej w Poznaniu

8 stycznia 2022

 

             Matko! Przyjdź do nas

MODLITWA: Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko! Prosimy, abyś przybyła – w świętym znaku Ikony Nawiedzenia – do naszej parafii. Czekamy na Ciebie, bo wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna. Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. Kapłanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę w gorliwym wypełnianiu ich powołania. Obdarz Bożymi darami rodziny. Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim kryzysom. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane więzi międzyludzkie. Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpaczonych, wątpiącym przynieś blask Prawdy, obojętnym uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością. Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku. Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości. Amen.

Zaproszenie na Uroczystość Nawiedzenia

             Drodzy Parafinie!

Zbliża się czas Nawiedzenia N.M.P. w kopi Obrazu Jasnogórskiego. To będzie czas święty. Przez kilka lat wołaliśmy „Maryjo przyjdź do nas”. W listopadzie przeżyliśmy rekolekcje parafialne. Wielu przeżyło 33 dniowe rekolekcje prowadzące do zawierzenia swego życia Jezusowi przez Maryję. Czas Adwentu i Bożego Narodzenia dodatkowo nas przygotowuje na to wielkie święto.   Nawiedzenie Matki Bożej dokona się w sobotę 8 stycznia 2022 roku. Będziemy ostatnią parafią na szlaku pielgrzymim Matki Bożej po naszej Archidiecezji. To niezwykle spotkanie z Maryją 8 stycznia niech nas wszystkich zgromadzi: nikt i nic nie może nam stanąć na przeszkodzie, aby wyjść na powitanie Matki Bożej przychodzącej do nas z znaku Jasnogórskiego Obrazu. Chcemy osobiście Maryi wypowiedzieć swoją miłość i wdzięczność Pragniemy otworzyć serca dla Jezusa, którego nam nieustannie daje.  Przed nami Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Uroczystość Trzech Króli, a także kolęda, którą przeżyjemy  po raz kolejny w nadzwyczajnej formie.

KOLĘDA przed Nawiedzeniem Matki Bożej – PLAN

poniedziałek 27 grudnia o g.18.3o w katedrze dla mieszkańców Śródki, Rynku Śródeckiego,  ul. Bydgoskiej, Filipińskiej, Ostrówka, ul Cybińskiej  i św. Jacka   oraz ulicy Gdańskiej 

 we wtorek 28 grudnia o g.18.3o w katedrze dla mieszkańców ul.  Zagórza, Nowego Zagórza i ul. Wieżowej  oraz Ostrowa Tumskiego

w środę 29 grudnia o g.18.3o w katedrze dla mieszkańców Zawad – wszystkie numer parzyste i nieparzyste do końca: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,17,19, 21 i 32

w czwartek 30 grudnia o g.18.3o w katedrze dla mieszkańców: ulicy Chlebowej 1,3,5,7, 32 ,  ul. Koronkarskiej , ks. Bernata, św. Wincentego

Przebieg kolędy w katedrze : Msza  św. z okolicznościowym kazaniem w intencji  kolędujących rodzin, przesłanie duszpasterskie, pobranie wody i modlitwy do pobłogosławienia domów i mieszkań . Zbudujmy wspólnotę wiary i miłości wzajemnej, a także wspólnotę odpowiedzialności za Kościół, który razem budujemy.  

 

Bezpośrednie duchowe przygotowanie do Nawiedzenia Matki Bożej !

 

 • Niech każdy wniesie swój osobisty i serdeczny wkład modlitwy.
 • Niech każdy zadba o stan łaski uświęcającej, by móc przyjąć JEZUSA w komunii św. W katedrze dodatkowo spowiedź św. w piątek 7 stycznia przez cały dzień. 
 • W dniu Nawiedzenia niech wszyscy parafinie wyjdą na powitanie Matki Bożej, które odbędzie się w soborze 8 stycznia o g.15.20 na środku Mostu Biskupa Jordana – skąd w procesji wyruszymy do kościoła św. Małgorzaty, by uczestniczyć we Mszy św. powitania
 • Niech każdy znajdzie czas na osobiste czuwanie przy Świętej Ikonie Jasnogórskiego Obrazu zarówno w kościele św. Małgorzaty  jak i później w katedrze

Przygotowanie zewnętrzne do Nawiedzenia!

 • prosimy, abyście drodzy Parafianie na czas Nawiedzenia (już w na Uroczystość Trzech Króli ) udekorowali Wasze domy, mieszkania i balkony, wywiesili flagi narodowe i kościelne 
 • Pragniemy w darze podczas Mszy św. powitania ofiarować monstrancję dar na ogrzewalnie  dla bezdomnych:  

Nr konta : Parafia Rzym.kat p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, 61-109  Poznań, ul. Ostrów Tumski 17 nr :  98 1090 1359 0000 0000 3503 5101

 • Przybądźmy licznie na nabożeństwo rozpoczynające Nawiedzenie, aby zbudować wspólnotę wokół Matki i Jej Syna Jezusa Chrystusa.

 

Wasi  duszpasterze :

 1. Ireneusz Szwarc i ks. Łukasz Glazer

                           

www.katedra.archpoznan.pl

 

 

 REKOLEKCJE PRZED NAWIEDZENIEM      

                      MATKI BOŻEJ w Parafii katedralnej             

Zbliża się czas nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w kopii Jasnogórskiego Obrazu w naszej katedralnej parafii. Wydarzenie to będzie miało miejsce w sobotę 8 stycznia 2022 r.. Będziemy ostatnią parafią na szlaku Jej pielgrzymowania  po  naszej Poznańskiej Archidiecezji.

Wołamy wszyscy: „Maryjo, przyjdź do nas”. Wołamy tak, jak wołał milionowy tłum wiernych zagrodzony na Jasnej Górze w 1956 roku: „Maryjo Matko, przyjdź do nas wszystkich” – do naszych parafii, domów i mieszkań, do naszych rodzin i naszych serc.

Drodzy Parafianie ! Do Nawiedzenia Matki Bożej w IKONIE Jasnogórskiego Obrazu  musimy się  przygotować duchowo i zewnętrznie. Fundamentem są rekolekcje parafialne, które nas przygotują do tego wydarzenia. Poprowadzi je ks. dr Rafał Pajszczyk  – znakomity poznański kaznodzieja. Ważne, aby wszyscy parafianie w tych rekolekcjach uczestniczyli. Rekolekcje w naszym przypadku będą też formą przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że udział w tych rekolekcjach możemy również potraktować jako nasze  odnalezienie się po miesiącach zawirowań spowodowanych przez pandemie COVID-19 przy Stole Słowa Bożego i Najświętszej Ofiary Chrystusa. Rekolekcje  rozpoczną się  w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (sobota 19 listopada).

Program Rekolekcji przed Nawiedzeniem N.M.P.

 1. Sobota 20 listopada: Msza św. w katedrze o g.18.oo – oraz o g.19.oo FILM – wielki ekran : pod tytułem: „Nawiedzenie”
 2. Niedziela 21 listopada: w katedrze:  8.oo, 12.15, 19.oo, 20.3o oraz w kościele św. Małgorzaty o g.9.oo i 11.oo  – Msze  św. z nauką 
 3. Poniedziałek 22 listopada– o godz.8.3o – w kościele św. Małgorzaty  Msza św. z nauką dla emerytów, rencistów i chorych  – o godz. 18.3o – Katedra – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  
 4. Wtorek 23 listopada– o godz.8.3o – Msza św. w kościele św. Małgorzaty z nauką dla emerytów, rencistów i chorych – o godz. 18.3o – Katedra – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  
 5. W środę – 24 listopada: o godz.8.3o Msza św. w kościele św. Małgorzaty  z nauką dla emerytów, rencistów i chorych – o godz. 18.3o – Katedra – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich  

Codziennie – każdego dnia podczas rekolekcji pół godziny przed mszą św. zarówno w kościele św. Małgorzaty jak i w katedrze wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na osobistą modlitwę oraz okazja do spowiedzi św. Ponadto spowiedź św. w każdy piątek w katedrze od g.9.oo do 18.oo   

        Z A P R A S Z A M Y – REKOLEKCJE – WAŻNY CZAS

 Ps.

Prosimy korzystać ze strony internetowej naszej katedralnej parafii: www.katedra.archpoznan.pl (zarówno ogłoszenia jak i kierowane listy do parafian)

 Ps.

W katedrze nauki o g.18.3o – parkować samochody w wyznaczonych miejscach oraz na parkingu katedralnym (zwłaszcza dla parafian z Zawad i Chlebowej )

 

Ponadto: trwa konkurs dla dzieci : Napisać List zapraszający Maryję do naszego życia,  naszej rodziny i parafii oraz – farba lub kredka: namalować  wierną kopię M. B. Częstochowskiej.

Ponadto: dla małżonków kierujemy na dołączonej ulotce zaproszenie do przeżycia wspólnej drogi”Rodizna33” to rodzaj rekolekcji przeżywanych w domu – dostępne na naszych telefonach i na komputerze – wystarczy zalogować się: „rodzina33” i rozpocząć jedną z najpiękniejszych dróg duchowego ożywienia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Odwagi. Odwagi!  

Maryjo,  wspomóż nas w dobrym przeżyciu rekolekcji – dodaj nam odwagi CODZIENNEGO UCZESTNICTWA w rekolekcjach. Proszę o modlitwę w intencji rekolekcji: odnalezienia się wszystkich  przy parafialnym OŁTARZU. Niech Wam Bóg błogosławi. Niech nam sprzyja ze swym Synem Panna Maryja. Wasi duszpasterze:

Ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz                                                            

Ks. Łukasz Glazer – wikariusz

                                      www.katedra.archpoznan.pl

 

 

                                   List do Parafian

             Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

           Drodzy Parafianie. Pokój Wam – Witajcie!

 Jezus, gdy zmartwychwstał i spotkał się ze swymi uczniami, stanął przed nimi i powiedział: Pokój Wam – nie lękajcie się – to JA JESTEM. To spotkanie napełniło serca Apostołów  radością i mówili: JEZUS ŻYJE.

 Wieczernik stał się miejscem doświadczenia miłości Boga, bliskości Boga, największych darów jakie Bóg ofiarował człowiekowi. Wieczernik stał się miejscem modlitwy i miejscem wylania darów Ducha Świętego. 

 Drodzy Parafianie. Kiedy docierają do nas komunikaty, mówiące o tym, że kończą się powoli ograniczenia  paraliżujące nas przez pandemie koronawirusa – piszę do Was list. Kilkanaście miesięcy życiowego paraliżu dokonało wiele spustoszenia i to na wielu płaszczyznach. Wielu zachorowało, wielu znalazło się w szpitalu, byli i tacy, którzy stracili życie. Za wszystkich modliliśmy się codziennie, a zwłaszcza za tych, którzy umierali bez sakramentów świętych. Niech Bóg okaże wszystkim swoje miłosierdzie.  

 Dla nas kapłanów – waszych duszpasterzy, niezwykle ważną sprawą było: czy nasi Parafinie przez to doświadczenie pandemii koronawirusa nie gubią się duchowo ? Czy karmią się Słowem Bożym i czy przyjmują Jezusa w Komunii św.?…, Czy się spowiadają ? Czy zadbali o katechezę swoich dzieci i młodzieży ? Czy mieli dość siły wspierać duchowo i materialnie  swoich starszych Rodziców czy sąsiadów. Słyszeliśmy wiele pięknych  świadectw o tym,  jak (pomimo różnych przeszkód) nasi Parafinie stawali na wysokości zadania.  

 Teraz jest czas wychodzenia z zamknięcia. Musimy się wszyscy odnaleźć przy Ołtarzu Pana i spotkać na Mszy św. niedzielnej. Wszyscy bez wyjątku – również dzieci i młodzież.  Żadna wirtualna transmisja „online” nie zastąpi rzeczywistej obecności na Uczcie Pana. 

 Drodzy Parafinie !  Nie możemy stracić ani jednego tygodnia. Nie  możemy czekać na czas powakacyjny. Każdy tydzień w oddaleniu od Źródła Życia niesie ze sobą śmiertelne duchowe zagrożenie. Już dzisiaj musimy sobie zadać kilka pytań do rachunku sumienia: Czy jestem po spowiedzi św. wielkanocnej w stanie łaski uświęcającej ? Czy jestem zjednoczony z Jezusem poprzez KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ ? jak wygląda moja codzienna modlitwa ? Wielu szczerze przyznaje, że poszło coś nie tak w minionym czasie, że nie byli u spowiedzi świętej przez wiele miesięcy… a cóż mówić o Mszy św. niedzielnej ? …. Niech każdy sam zrobi rachunek sumienia. 

 Drodzy Parafianie!  Jest nowy czas. Uderzamy w dzwon – niech woła, niech budzi – niech gromadzi nas w jednej Bożej Rodzinie. My jesteśmy Ludem Jezusa Zmartwychwstałego, ludem nadziei. Jezus chce być naszym Przewodnikiem i Żywicielem naszej duszy. Proszę, abyśmy wszyscy wyszli z naszych  ograniczeń i obaw (zachowując wszystko co ważne dla naszego zdrowia). Chodzi o nasz zdrowe duszy i ciała.

 Jezus chce nas dźwigać swoim miłosierdziem. Jezus chce mieć w nas szczęśliwych ludzi, którzy wiedzą na Kim opierają swoje życie i w Kim pokładają nadzieję pośród zawirowań ziemskiego życia. Spotkajmy się razem z Jezusem przy Ołtarzu jako bracia i siostry, jako ludzie bliscy sobie przez miłość do JEZUSA.

 Przed nami czerwiec, przed nami Uroczystość Bożego Ciała i procesje eucharystyczne, przed nami I Komunia dzieci. Uroczystość Bożego Ciała niech będzie publicznym wyznaniem naszej wiary. Precesja centralna w czwartek 3 czerwca – g.11.oo z kościoła Bożego Ciała na Plac katedralny, zakończona Mszą św.  w katedrze.

 W środę 9 czerwca w oktawie Bożego Ciała Msza św. na Śródce o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty i procesja przez Most Biskupa Jordana do katedry.

 Niech nasze kościoły, a zwłaszcza katedra (która ma 2000 metrów kwadratowych), wypełnia się naszą zaangażowaną obecnością. Oby nasze świątynie wypełniły się dziećmi, młodzieżą i rodzicami – wiernymi wszystkich stanów i każdego wieku. Nie będzie to łatwe, wyjść z tego wirtualnego, – jednowymiarowego świata. To jest już ostatni moment … Odwagi! Nie opierajmy się Duchowi Świętemu.

 Odpust św. Małgorzaty przeżywać będziemy w niedzielę 25 lipca o g.9.oo – Msza św. i procesja wokół kościoła.

 Nasza strona internetowa: www.katedra.archpoznan.pl

Znajdziemy tam: ogłoszenia parafialne i wiadomości  z życia parafii i spotkanie przy studni (słowo Boże na każdy dzień) i transmisje z katedry online 

 Daninę diecezjalną dotąd uregulowało 90 rodzin – to niewiele jak na naszą piękną parafię (ok.10%) . Niektórzy wpłacali daninę czy składki na nasze parafialne konto: Bóg zapłać za wspólną troskę.   

 KONTO PARAFIALNE – SANTANDER BANK : Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101 – Parafia p.w. Św. p. Piotra i Pawła  ul. Ostrów Tumski 17,  61-109 Poznań,

Na koniec – dziękuję Wam za wszystko, a przede wszystkim za gotowość rozpalenia na nowo ognia swej wiary i życia chrześcijańskiego. Bądźmy razem. Niech Bóg wam błogosławi, niech Was chroni i darzy dobrym zdrowiem i pokojem serca. Niech miłość wzajemna kwitnie w waszych domach. Do zobaczenia w kościele przy Ołtarzu .   

 Ireneusz Szwarc  –   proboszcz   , Łukasz Glazer – wikariusz

 Poznań, maj 2021

 

List do parafian na Wielki Post 2021

LIST do Parafian na Wielki Post  2021

 Niech będzie pochwalony JEZUS Chrystus

 Czas Bożego Narodzenia przyniósł nam wiele radosci. Pomimo ograniczeń mogliśmy przeżyć wiele pięknych chwil łącznie z koledą, którą przeżyliśmy w katedrze, a która stała się  sprawdzianem naszego otwarcia i duchowej przynależności.

    Nikt nie zbawi się sam. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Potrzebujemy Boga Zbawiciela. Potrzebujemy  Jego łaski, Jego Słowa i Pokarmu Eucharystii, potrzebujemy Kościoła. Być chrześcijaninem – to mieć świadomość, że jestem Bratem Boga, Bratem Brata, że należę do wspólnoty uczniów Chrystusa. To co nas uratuje, to co ocali naszą radość życia:  to spotkanie – spotkanie z BOGIEM i spotkanie z człowiekiem. Spotkanie przy Ołtarzu, spotkanie we wspólnocie – spotkanie w parafialnej rodzinie. Pandemia jest jakimś mocnym „doświadczeniem” kruchości i śmiertelności człowieka. Szatan chce to wykorzystać, aby nas oddalić od Boga i oddalić od siebie wzajemnie. Ocali nas spotkanie z Bogiem i z człowiekiem. Ocali nas spotkanie w Kościele przy Źródle życia wiecznego – spotkanie przy Ołtarzu.

Gdy porzucimy Boga oddalimy się od siebie, a wtedy się zatracimy.  Bóg, który kocha nas w sposób nieskończony, ukazuje nam swoją bliskość poprzez Syna Jezusa Chrystusa, którego nam dał, aby z nami szedł przez życie do niebieskich bram – do pełni życia w Bogu. To nie jest jakaś abstrakcja, mistycy mówią, że jest to realne powołanie do życia w Pełni BOGA.

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w ostatnim wywiadzie przypomina nam słowa Jezusa:Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32). Nam się wydaje, że sami się nakarmimy. Czy pamiętamy co powiedział Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba na pustyni: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”. Tymczasem – dodaje Jezus: „Zabiegajcie nie o ginący pokarm, ale o pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy”. Jezus nie potępia troski o pokarm zniszczalny, ale kieruje naszą uwagę na zabieganie o pokarm niezniszczalny. Za tym pójdzie tylko człowiek wiary. Dlatego Jezus mówi dalej :  „Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. .. Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Stąd zasadniczym priorytetem w życiu Kościoła będzie zawsze pogłębienie wiary, wiary w Jezusa przychodzącego do nas w Eucharystii. Należy zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i było rzeczywistym spotkaniem z Osobą samego Chrystusa.

Wyrazem wiary i wdzięczności za ten Pokarm, który daje życie wieczne jest nasza coniedzielna obecność na Eucharystii – i w niej zaangażowane uczestnictwo 

Trzeba wdzięczności za ten nieprzebrany i szeroko otwarty dla wszystkich skarbiec Bożej miłości – za Mszę św., która jest  Sakramentem zbawienia i Sakramentem spotkania. Musimy sobie przypomnieć jak przeogromny dług został zaciągnięty przez każdego z nas wobec Chrystusa-Eucharystii.

Co z tego wynika?: musimy się spotykać, budować wspólnotę życia i miłości i razem podążać do Źródła Życia do Boga.

Zaczynamy nowy czas.

Wielki Post jest  czasem powrotu z dalekich stron wycofania i nieobecności. Wielki Post jest czasem wyjścia z niewoli grzechu ku wolności życia z Chrystusem we wspólnocie Ludu karmiącego się Słowem Bożym i Sakramentami. Rok temu byliśmy zupełnie wyłączeni z liturgii. Człowiek bez pokarmu umiera. Nie możemy dać się odłączyć od tej życiodajnej KROPLÓWKI  –  Mszy świętej. Nie możemy przestać korzystać z sakramentu pokuty – ze spowiedzi św.. Przychodząc do spowiedzi św. mówimy: Panie potrzebujemy Twojego przebaczenia – łaski nowego życia z Tobą.   

W Wielkim Poście musimy odnaleźć drogę do świątyni – do Źródła:  

 1. W piątki Droga Krzyżowa – kościół św. Małgorzaty g.17.3o oraz katedra g.19.oo
 2. Gorzkie Żale w katedrze – w niedziele Wielkiego Postu – godz. 16.oo – z Kazaniami pasyjnymi ks. Rektora ASD ks. dr Marcina Głowińskiego
 3. Rekolekcje parafialne – od piątej Niedzieli Wielkiego Postu
 4. Spowiedź św. – codziennie przed mszą św. oraz w każdy piątek w katedrze od g. 9.oo do 18.oo
 5. DZIECI – niech wrócą do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
 6. Młodzież – niech wróci do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
 7. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbywać się będą w kościele
 8. Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbywać się będą w salce i w katedrze.

Daninę diecezjalną prosimy składać jak zwykle w kopertach z wypisanym adresem. Prosimy (jeśli to możliwe) o podanie telefonów i adresów mailowych. W tych trudnych czasach pomoże nam to lepiej komunikować się.

 Dziękuję wszystkim parafianom, którzy w tym trudnym czasie pandemii – nie zapomnieli o trosce materialnej o swoją parafię. Kilkanaście rodzin wpłacało swoje ofiary na konto parafialne. Pomagało nam to utrzymywać budynki parafialne na tym samym poziomie jak zawsze z pełnym oświetleniem i ogrzewaniem oraz obsługą. Nr konta : Parafia św. Ap. Piotra i Pawła Poznań Ostrów Tumski 17 : Santander Bank:  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101

Na koniec: świat w którym żyjemy, potrzebuje czytelnych i odważnych świadków Chrystusa, chrześcijan świadomych posiadanego SKARBU żywej wiary, która wszystko przenika i ożywia. Z całego serca zachęcamy Was drodzy parafianie do odważnego zaangażowania się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Skorzystajcie z wszystkich zaproszeń do Was kierowanych – musimy się spotykać przy Źródle. Życzymy Wam i sobie duchowego odrodzenia. Szczęść Boże! 

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc   

                                          Wikariusz Łukasz Glazer

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

Transmisje z katedry: www.katedra.archpoznan.pl

Msze św. w Katedrze : w niedziele o godz.18.00 (sobota), 8.00, 10.00,12.15 i 19.00 oraz 20.30 i codziennie o g. 8.oo rano

Kościół św. Małgorzaty : w niedzielę  o godz. 9.00 i 11.00 oraz codziennie o g.8.3o i 18.oo

                LIST do Parafian

    na Adwent i Boże Narodzenie 2020

 

Umiłowani Parafianie. W naszym życiu rozpoczyna się  kolejny Adwent – czas naszego przygotowania na przyjście Pana. W Ewangelii św. Łukasza Jezus stawia tajemnicze pytanie: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie na ziemię po raz wtóry? Żyjemy w czasach zamętu duchowego i moralnego. Widać gołym okiem jak szatan zwodzi wielu. Chrześcijanie pytają: co się dzieje? Zdaje się nie dzieje się nic nadzwyczajnego: „Mnie prześladowali i was prześladować będą”, zapewne jest to dla nas czas rachunku sumienia i czas próby naszej wiary oraz czas opowiedzenia się za chrześcijańską cywilizacją.

To co jest ważne, to abyśmy nie stracili z naszych oczu istoty naszej wiary, tego właśnie, że naszym Panem i Bogiem jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby nas zbawić przez swoją śmierć na krzyżu i  zmartwychwstanie swoje  i objawić tajemnicę miłości Boga i dać nam Słowo Życia. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia chcemy odnowić i pogłębić swoją wiarę. Wiara jest wewnętrznym odkryciem Boga, który nas stworzył i zbawił, który nieustannie nas wspiera swoją łaską w drodze ku pełni życia. Wiara jest łaską, ale też jest naszą odpowiedzią. Prawdziwa wiara kształtuje ludzkie życie i prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Jezus po to przyszedł na świat, aby nas ocalić i wyrwać z ciemności grzechu i dać nam udział w boskim życiu.

I w końcu wiara to dziecięce zawierzenie Bogu, całkowite zawierzenie siebie Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu oraz przyjęcie zbawczej pomocy Ducha Świętego. Trzeba jednak przyznać, że fundamentalne znaczenie ma osobisty kontakt z Jezusem, który jest jedyną Drogą do Boga. Św. Paweł w liście do Rzymian obwieszcza tę prawdę z całą mocą: „Jeśli więc ustami swymi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”. Co to znaczy sercem przyjęta wiara? Czy ja jestem gotowy podarować siebie w całości Bogu, który daje nam się cały, czy gotowy jestem wyznawać Boga w Kościele przed ludźmi?

W kolejnym roku duszpasterskim, który będziemy przeżywać pod hasłem: ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY, pragniemy odkryć wielką tajemnicę naszej wiary jaką jest Eucharystia, która uobecnia nam Boga z całym darem Jego miłości. Eucharystia nas duchowo żywi i ocala od  śmierci wiecznej ponieważ daje nam życie, które nie umiera.

Podczas „pandemi” weryfikuje się nasza wiara i weryfikuje się nasza miłość do Mszy św.: czy ja mogę żyć bez Mszy św.?, bez Słowa Bożego i Komunii św.? W sercach wielu ochrzczonych dokonuje się spustoszenie duchowe, jakieś nieprawdopodobne i niezrozumiałe oddalenie od Mszy św. oraz eucharystyczne wychłodzenie, obojętność i brak zainteresowania Bogiem i Jego planem miłości. W tym miejscu chciałbym podziękować tym, którzy uczynili wszystko, aby się tak nie stało i znaleźli tyle sposobów, aby swój głód Eucharystii zaspokoić. Wielu w najtrudniejszym doświadczeniu choroby i kwarantanny nagle znalazło maleńki swój kontakt z OŁTARZEM poprzez transmisje internetowe dedykowane im chociażby przez naszą stronę internetową: www.katedra.archpoznan.pl .

Adwent to czas łaski i wyjścia ku Bogu. Potrzeba nam wszystkim nawrócenia.

1.W Adwencie przeżywać będziemy RORATY w dni powszednie w naszej katedrze o g. 6.3o rano – poprzedzone śpiewem Godzinek ku czci N.M. Panny.

2.W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – to jest 8 grudnia – msze św. w kościele św. Małgorzaty o godz. 18.oo oraz w katedrze o g. 6,3o , 8.oo i 19.oo. Po wieczornej Mszy św. (jeśli to będzie możliwe) złożymy kwiaty przy Figurze Matki Bożej przy kościele Panny Marii

3.Od I Niedzieli Adwentu prowadzone będą internetowe rekolekcje – wpisz w GOGLE:”oddanie33”(znajdują się nauki) przygotowujące do oddania swego życia Jezusowi przez Maryję. WARTO! TRZEBA! KONIECZNIE!

4.Chorych (którzy mogą chodzić) proszę, abyście przybywali w środy o g.18.oo do kościoła św. Małgorzaty gdzie po Mszy św. jest okazja do spowiedzi św. oraz możliwość przyjęcia sakramentu chorych. Ciężko Chorzy parafinie zawsze możecie poprosić telefonicznie kapłana, aby przybył z sakramentami świętymi. Nie zaniedbujmy naszej duszy.

5.Spowiedź św. adwentowa codziennie podczas rorat  oraz w piątki  przez cały dzień w katedrze oraz w Wigilię Bożego Narodzenia od g.8.oo do 14.oo

6.Kolęda – w tym roku kolędy (duszpasterskich odwiedzin parafian) nie będzie. Ks. Arcybiskup prosi nas, abyśmy zorganizowali spotkania w kościołach. My mamy wielką katedrę w której w najgorszym układzie może być 120 osób – zapraszam parafian według następującego planu:

– w poniedziałek 28 grudnia o g.18.oo w katedrze – za mieszkańców: Śródki, Rynku Śródeckiego, ul. Bydgoskiej, ul. Filipińskiej,ul. Ostrówka i ul. Cybińskiej oraz ul. św. Jacka,

– we wtorek 29 grudnia o g.18.oo w katedrze za mieszkańców ulic: Zagórza i Nowego Zagórza oraz ul . Wieżowej ,

–  w środę 30 grudnia o g.18.oo w katedrze za  mieszkańców ul. Zawady – numery 10-12  

– w sobotę 2 stycznia o g.18.oo w katedrze za mieszkańców ul. Chlebowej i Koronkarskiej.

– w niedzielę 3 stycznia o g.16.oo w katedrze za mieszkańców Zawady numery nieparzyste   oraz numery 2/4 i 6/8 ( Stare Zawady )    oraz ul. ks. Bernata i św. Wincentego 

– w poniedziałek 4 stycznia o g.18.oo w katedrze za mieszkańców ul. Gdańskiej nr 1-16

  Przybądźcie na kolędowe spotkanie z rodzinami – uczestniczyć będziemy we Mszy św. z krótkim kazaniem. Podczas kolędy w katedrze powiemy sobie o życiu naszej parafii w tych trudnych czasach. Zabierzemy do domu przygotowaną książeczkę kolędową na kolejny rok duszpasterski oraz kopertę na daninę diecezjalną, którą złożymy w Wielkim Poście.

Drodzy Parafianie – proszę, przynieście ze sobą wypisane na kartce telefony oraz maile z podanym adresem, abyśmy mogli jeszcze lepiej komunikować się ze sobą. Idą nowe czasy … potrzeba jeszcze lepszej komunikacji.   

Niech w tym trudnym czasie, który przeżywamy,  rozpala się nasza chrześcijańska wiara  i miłość do Boga i ludzi oraz nasza odpowiedzialność za parafię. Dziękuję za ofiary składane na utrzymanie parafii. Dziękuję wam za waszą wierność JEZUSOWI i JEGO KOŚCIOŁOWI.

Na koniec ukłon największy w stronę Rodziców – i prośba, abyście dzieciom i młodzieży w tym trudnym czasie podarowali jak najwięcej serca i żywej wiary. Mamy być solą ziemi i światłem świata i pierwszymi świadkami Boga dla najbliższych. FUNDAMENT- nasza wspólna droga na Mszę św. w każdą niedzielę i święto oraz doświadczenie chrześcijańskiej atmosfery w domu rodzinnym z codzienną modlitwą.

Pozdrawiamy wszystkich parafian: wszystkich małżonków i rodziców, tych co sami wiodą swoje życie, tych którzy są chorzy i cierpiący. Niech objawiona miłość Boga w tajemnicy Bożego Narodzenia da Wam wszystkim siły do życia w Komunii z Jezusem i Jego Matką. Niech święta Bożego Narodzenia na nowo nas zjednoczą w jednym świętym Kościele i przy jednym Ołtarzu.

Wasi duszpasterze:                                    ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz

 1.                                    Łukasz Glazer – wikariusz

www.katedra.archpoznan.pl .

List do Parafian – sierpień 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

              W czasie wakacji gorąco modliłem się za moich parafian – za tych którzy są blisko Źródła Eucharystii – Ołtarza jak i za tych, którzy są daleko. Modliłem się za wszystkich moich parafian, którzy zamieszkują tę piękną przestrzeń pomiędzy Zawadami, ul. Chlebową i Śródką, a ul. Wieżową, Zagórzem i Ostrowem Tumskim. Jest tak zawsze, ale w tym roku modlitwa moja była i jest szczególna, ponieważ żyjemy w trudnych czasach jakiegoś nieprawdopodobnego zamieszania (cywilizacyjne zamieszanie nie tylko z powodu pandemii korona wirusa), które powoduje  często nasze oddalenie się od Źródła Życia, od Chrystusa, który żyje w Sakramentach Kościoła. Ten stan zamieszania (a przez to często oddalenia)  boli i rodzi duszpasterską trwogę.

 Jezus Zmartwychwstały chce żyć w każdym z nas i równocześnie chce razem z nami budować wspólnotę życia i miłości – nasz Kościół – wspólnotę ludzi razem z Chrystusem kroczących do Domu Ojca w niebie. Stąd wołanie: Katolicy wróćcie do DOMU, którym jest Kościół.

 W czasie wakacji rozważałem nad tym:  jak zaprosić wszystkich moich parafian (od najmłodszego do najstarszego) do rzeczywistego uczestnictwa w tej najpiękniejszej przygodzie, którą jest życie z Jezusem Zmartwychwstałym. W minionym czasie naznaczonym pandemią wielu odkryło jak życie jest kruche i krótkie i że ma sens tylko wtedy, gdy jest złączone z Jezusem, otwarte na Jego Ewangelię.  Jezus żyje. Tylko On może podarować prawdziwe życie. Jezus po to umarł i zmartwychwstał, po to dał nam Ducha Świętego, aby nas napełnić nadzieją, aby nas wyzwolić z lęku, „ nie lękajcie się, Ja jestem z wami”.  Życie chrześcijańskie, życie  wiarą codziennie przeżywaną i praktykowaną jest piękne. Bóg jest po naszej stronie, On naprawdę wszedł w nasze życie, wcielił się w nasze ciało, w nasze cierpienie i wszystkie nasze troski.  Musimy dać się zaprosić z powrotem do Kościoła, na sakramentalne spotkanie przy Ołtarzu z Chrystusem, który chce do nas mówić i nas karmić.

 Drodzy parafianie – odwagi! jak mówi prorok Izajasz przyjdźcie do studni i pijcie i spożywajcie najlepsze przysmaki. Otwórzcie się. Człowiek  ochrzczony nie może żyć dla siebie. Musimy być razem. Tylko razem tworzymy rodzinę dzieci Bożych. Gdy się modlimy i gdy pracujemy, gdy się spowiadamy i przyjmujemy Jezusa w Komunii świętej.

 Życie z Jezusem nie może być zdawkowe, okazjonalne, od czasu do czasu, nie może być zablokowane przez kogokolwiek i cokolwiek. Życie z Jezusem to nie jest deklaracja lecz komunia z Bogiem i Komunia ze wspólnotą braci i sióstr. Nie możemy dać się  pokonać tym wszystkim prądom antychrześcijańskim, które dzisiaj przetaczają się przez świat: od Ameryki po Europę . Nie możemy przyłożyć ręki do śmierci Chrystusa w naszych sercach i w sercach naszych dzieci. W jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni  za całą cywilizację chrześcijańską. Jezus pyta: „czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie na końcu czasów ?”

Jesteśmy zaproszeni do tego, aby wypłynąć na głębię życia bez lęku, z entuzjazmem. Możemy i musimy sobie pomagać, dzieląc  się tym co mamy, możemy ze sobą współpracować. Naglące jest zaproszenie do pogłębienia naszego życia duchowego. Wciąż musimy pracować nad sobą, nad swoją wiarą nadzieją i miłością, nad głębią i owocnością naszego uczestnictwa  we Mszy św.

 Zapraszam do czegoś więcej!  

 1.Codziennie fundujmy sobie choćby maleńkie zdanie z liturgii Słowa Bożego. Na stronie internetowej naszej parafii w zakładce codzienne spotkanie przy studni: www.katedra.archpzonan.pl będę się starał  umieszczać fragment Liturgii Słowa Bożego przypadającej na ten konkretny dzień. Niech to będzie nasza modlitwa codzienna, nasze spotkanie z Bogiem, który do nas mówi i nas prowadzi. 

2.Nasza droga do kościoła w każdą niedzielę: czy to do kościoła św. Małgorzaty na Śródce, czy do katedry musi być pełna radości „ ucieszyłem się gdy mi powiedziano pójdziemy do Domu Pana”. Nigdy niedzielna Msza św. nie może być opuszczona.

 3.Musimy zwrócić uwagę na szkolną katechezę dzieci i młodzieży. Deklaracje uczestnictwa w katechezie trzeba złożyć na ręce wychowawców czy dyrektorów szkół. Uczestnictwo w niedzielnej  Eucharystii o g.11.oo w kościele św. Małgorzaty – to fundament duchowego wzrostu dzieci i młodzieży. 

 4.Przygotowanie do I Komunii św.. Proszę o zgłoszenie wszystkich dzieci do I Komunii św. na spotkaniu dla rodziców, które odbędzie się w środę 9 września o g. 19.oo w salce parafialnej przy probostwie. Zapraszam na to spotkanie rodziców dzieci klas I, II i III 

 5.Przygotowanie młodzieży do bierzmowania – pierwsze spotkanie odbędzie się w I piątek miesiąca  tj. 4 września: spowiedź św. od g.17.oo, Msza św. o g.18.oo i katecheza po Mszy św. w salce parafialnej.  Będzie to pierwsza katecheza z nowym księdzem wikariuszem: ks. Łukaszem Glazerem, który rozpoczyna swoją duszpasterską służbę  w naszej katedralnej parafii, którego gorąco witamy  

 6.Poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieciom klas I – odbędzie się w niedzielę 6 września o g.11.oo w kościele św. Małgorzaty  Proszę rodziców dzieci klas I o przybycie z dziećmi do kościoła, aby z Bogiem przekraczały próg swojej szkolnej edukacji 

 7. Spowiedź św. dzieci i młodzieży. Drodzy Rodzice! Spowiedź św. – sakrament pokuty, jest sakramentem naszego zbawienia, nieustannej odbudowy i kluczem do formowania naszego duchowego i moralnego życia. Konieczne jest praktykowanie comiesięcznej spowiedzi św. zapraszamy dzieci w I czwartki miesiąca w kościele św. Małgorzaty od g.17.oo do 18.oo oraz młodzież w I piątek miesiąca od g.17.oo do 18.oo.

8.Spowiedź św. wielkanocna dla dorosłych – wielu z powodu pandemii

nie przystąpiło do spowiedzi św. wielkanocnej. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki mając na uwadze dobro naszych dusz przedłużył  termin spowiedzi św. wielkanocnej do 14 września. W związku z tym zapraszam do spowiedzi św. w katedrze w piątki od 9.oo do 18.oo oraz przed każdą Mszą św. w katedrze oraz w kościele św. Małgorzaty  

 9.Pielgrzymka piesza do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach w tym roku ze względu na panującą pandemie korona wirusa nie odbędzie się. Zachęcam do pielgrzymi indywidualnej tak, aby uczestniczyć we Mszy św. odpustowej 6 września o g.12.oo (dojazd samochodami lub autobusem z dworca na Ratajach) 

 10 .W tym trudnym czasie, który przeżywamy niesiemy odpowiedzialność za naszą parafię i nasze kościoły, za bieżące utrzymanie infrastruktury parafialnej po wypłaty dla zatrudnionych pracowników włącznie. Kilkunastu parafian w tym trudnym czasie postanowiło wpłacać regularnie na konto parafialne „ofiarę na kościół”. Pragnę im gorąco za to podziękować. Równocześnie zwracam się z prośbą do pozostałych parafian, aby jeśli to możliwe również wspierali w ten sam sposób naszą parafialną wspólnotę:

NR KONTA : Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101 – Parafia p.w. Św. p. Piotra i Pawła  ul. Ostrów Tumski 17,  61-109 Poznań,

11. Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionym czasie niezłomnie trwali przy Chrystusie, przy Ołtarzu. Dziękuję za wsparcie duchowe i materialne, za wspólnotę modlitwy, za korzystanie ze strony internetowej naszej parafii, za korzystanie z transmisji internetowych również z naszej parafii. Obecnie wszystkie Msze św. z katedry są transmitowane na żywo, wystarczy otworzyć naszą stronę : www.katedra.archpoznan.pl i kliknąć transmisję na żywo na youtubie.

Niech Bóg błogosławi i da zdrowie: dzieciom, młodzieży, rodzicom, chorym i samotnym. Do zobaczenia w kościele przy Ołtarzu.    

 

Poznań, dnia 14 sierpnia 2020 –         ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz   

 

 

 

LIST do PARAFIAN – kwiecień 2020

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Drodzy Parafianie!  

 Wzruszający był moment, gdy Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki po zakończanej liturgii paschalnej, w skróconej procesji rezurekcyjnej wyszedł przed katedrę i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem Archidiecezji i miastu Poznań. Przejmujący widok!

 Ogromny ból towarzyszy nam – Waszym duszpasterzom – podczas odprawiania Mszy św. bez udziału ludzi. Jesteśmy przekonani, że i Wam również krwawi serce z tego samego powodu. Żadna świątynia nie może być pusta i nie jest pusta, ponieważ jest w niej Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego śpiewaliśmy: „Przychodzisz do nas Panie mimo drzwi zamkniętych, Jezu zmartwychwstały ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij nam swego Ducha, Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie”.

 Drodzy Parafianie! Niech spotęguje się nasza tęsknota za Eucharystią. Niech wzrasta nasza tęsknota za Sakramentami świętymi, za wspólnotą, za wspólną modlitwą, tęsknota za Kościołem. Tak bardzo chcielibyśmy, aby ołtarz w naszych kościołach był otoczony Wami wszystkimi, również dziećmi i młodzieżą.  Doprawdy, przychodzi na nas wszystkich próba, próba  wiary i miłości. Eucharystia jest wielkim darem Boga. Eucharystia uobecnia tajemnicę Wieczernika i Krzyża, tajemnicę zbawczej Miłości Boga do człowieka. Słońce mogłoby nie świecić, ale Eucharystii nie może nam zabraknąć. To jest pokarm uczniów Chrystusa. To nasz pokarm na życie wieczne. My nie możemy żyć bez Eucharystii, dlatego wołamy: Panie miej miłosierdzie dla nas, zlituj się nad nami, abyśmy jak najszybciej mogli odnaleźć się przy ołtarzu.

 Na szczęście już może nas być więcej podczas odprawiania Mszy św.: w kościele św. Małgorzaty i w katedrze. Zawsze możemy przyjść do spowiedzi św. (codziennie w katedrze od godz. 17.00 do 18.00, a w każdy piątek przez cały dzień). Pamiętajmy, że ciąży na nas obowiązek spowiedzi św. wielkanocnej. Zawsze możemy prosić kapłana o udzielenie Komunii św. Zawsze możemy wołać kapłana z sakramentami świętymi, gdy życie nasze lub naszych bliskich jest zagrożone.

 W sposób szczególny pozdrawiamy wszystkich chorych parafian. Modlimy się za Was codziennie w katedrze na różańcu, a niebawem podczas nabożeństw majowych.        

 Kościół, który żyje w naszej parafii nie może być sparaliżowany. Dlatego podajemy kilka spraw organizacyjnych:

Jak długo trwa dyspensa, czyńmy wszystko, aby w niedzielę przeżyć Eucharystię – czy to w kościele, czy uczestnicząc za pośrednictwem transmisji internetowych. Parafia na stronie internetowej (www.katedra.archpoznan.pl) w zakładce NA ŻYWO (i MSZE ŚW.) podaje link do 24h transmisji na żywo z Katedry, a w zakładce MSZE  dokładne godziny transmisji i ich adresy internetowe. Parafia ma konta na YouTube (Katedra Poznańska NA ŻYWO oraz Parafia Archikatedralna w Poznaniu) i na Facebooku (Katedra Poznańska).

 1.Plan Mszy św. jest niezmieniony:

 • w Katedrze
  • codziennie o godz. 8.00 oraz dodatkowo w piątek i sobotę o godz. 18.00
  • w niedzielę o godz. 8.00, 10.00, 12.15, 19.00 i 20.30
 • w kościele św. Małgorzaty codziennie o godz. 8.30 i 18.00 oraz w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00.

 

2.Korzystając z transmisji internetowych – pamiętajmy o godnym uczestnictwie w tych nabożeństwach. Przygotujmy miejsce do naszej wspólnej modlitwy: stół nakryty białym obrusem, świeca zapalona, krzyż i Biblia. Domownicy świątecznie ubrani (wszystkie inne media wyłączone).

 3.Pielęgnujmy modlitwę, zwłaszcza wieczorną osobistą, jak i z dziećmi.

 4. Wspomagajmy dzieci w nauce katechizmu (szkolne lekcje religii oraz tematy zadawane przez ks. Proboszcza dzieciom pierwszokomunijnym oraz przez ks. Przemka młodzieży przygotowującej się do bierzmowania).

5. Majowe nabożeństwa w kościele św. Małgorzaty o godz. 17.30.

6. Parafia jest utrzymywana ze składek i dobrowolnych ofiar od parafian. Drodzy Parafinie, proszę (jeśli to możliwe), abyście wspierali naszą parafię ofiarą każdego tygodnia lub miesiąca wpłacając ją na konto: Parafia p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Ostrów Tumski 17, 61-109 Poznań, nr konta: 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101\

7. Dziękuję kilkunastu rodzinom za to, że czynią to już od dwóch miesięcy – wpłacając ofiary na konto parafialne. Dwie rodziny czynią to od dłuższego czasu.

8.Dziękuję tym rodzinom, które uregulowały tegoroczną daninę diecezjalną.

9.Jeśli to możliwe, proszę o przekazanie numeru telefonu na mail parafialny: parkat@archpoznan.pl (tylko do celów duszpasterskich).

Na koniec tego listu raz jeszcze Was pozdrawiamy. Dzieciom i młodzieży życzymy wytrwałości. Rodzicom życzymy gorącej miłości. Ludziom chorym zdrowia, a wszystkim łaski pokoju od Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech zapłonie z nową siłą nasza wiara i niech spotęguje się nasza wzajemna miłość.  

           Wasz duszpasterze : ks. Ireneusz Szwarc  – proboszcz  i

                                                        ks. Przemysław Przybylski- rezydent

www.katedra.archpoznan.pl

 

LIST do PARAFIAN

Luty 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Drodzy Parafianie!

 Pragniemy serdecznie podziękować za spotkania podczas tegorocznej kolędy, za wspólną modlitwę i serdeczne rozmowy. W roku duszpasterskim, który zaczynamy, będzie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń dla naszej wspólnoty parafialnej. Przeżywać będziemy wizytację pasterską (luty), przygotowanie do osobistego aktu zawierzenia życia Jezusowi przez Maryję (luty, marzec), rekolekcje wielkopostne (marzec), rekolekcje przed nawiedzeniem Maryi w Ikonie Jasnogórskiego Obrazu  (wrzesień).

 W najbliższym czasie :    

 Wizytacja pasterska.

 W niedzielę 16 lutego do naszej parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (parafii katedralnej) przybędzie Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz Balcerek, aby przeprowadzić wizytację kanoniczną (biskup wizytuje parafię raz na 5 lat). Ksiądz Biskup przybędzie, aby razem z nami modlić się, rozmawiać i zastanawiać jak w tych trudnych czasach przeżywać wiarę [jak tę wiarę wciąż na nowo rozpalać; jak angażować się w dzieło budowy królestwa Bożego; co czynić, aby nasze rodziny były pełne miłości – by dokonywała się w nich duchowa i moralna formacja dzieci i młodzieży; co czynić, aby osoby niepraktykujące wiary powróciły do życia sakramentalnego; co czynić, aby nikt z naszych parafian nie żył bez Boga i nie umierał niepojednany z Bogiem].

       Plan wizytacji – Niedziela 16 luty 2020 rok

 9.00 – Msza św. w kościele św. Małgorzaty, którą odprawi (i kazanie wygłosi) Ks. Biskup Grzegorz Balcerek.

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza starszych parafian oraz młodzież.

 • 11.00 – Ksiądz Biskup będzie uczestniczył we Mszy św. z udziałem dzieci w kościele św. Małgorzaty. Zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi.
 • 12.30 – Ksiądz Biskup odwiedzi chorych.
 • 16.30 – Ksiądz Biskup spotka się w Laboratorium wiary z przedstawicielami grup duszpasterskich, katechetami i pracownikami parafii
 • We wtorek 18 lutego Ksiądz Biskup złoży wizytę w Szkołach Muzycznych na terenie naszej parafii oraz odwiedzi Barkę.

 Zaproszenie do osobistego zawierzenia życia Jezusowi przez Maryję.

 Drodzy Parafianie! Pragniemy przygotować się do nawiedzenia naszej parafii przez Maryję w Jej jasnogórskiej ikonie. To niezwykła szansa dla każdego z nas i całej parafialnej wspólnoty, aby się duchowo odrodzić i umocnić na drodze, którą kroczymy, by kiedyś bezpiecznie dotrzeć do domu Ojca w niebie.

 W listopadzie zorganizowaliśmy popołudnie ze śpiewem maryjnych pieśni. W grudniu, styczniu i lutym zaproszeni kapłani głosili kazania na temat zawierzenia swego życia Maryi  opierając się na przykładzie życia takich świętych jak św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, św. Maksymilian Maria Kolbe oraz św. Jan Paweł II.

Od 10 lutego (w kościele św. Małgorzaty – godz. 18.00) poprzez trzy konferencje przygotowawcze, a następnie przez 33 dni refleksji w swoich własnych domach – przygotujemy się do osobistego zawierzenia życia Jezusowi przez Maryję. Chcielibyśmy, aby ta uroczystość odbyła się w wigilię święta Zwiastowania Pańskiego, bo wtedy rozważamy jak Maryja – poprzez swoje „tak” wypowiedziane Bogu – przyjęła do swego Niepokalanego Serca Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa. Nie bójmy się przyjąć Maryi do swego życia.  Niech ona nas prowadzi do Jezusa i uczy żyć dla Boga oraz ludzi.  

 Środa Popielcowa (26 luty) – Msze św. w kościele św. Małgorzaty o godz. 8.30 i 18.00, a w katedrze o godz. 8.00 i 18.00.

 Droga Krzyżowa w piątki wielkiego postu w kościele św. Małgorzaty o godz. 17.30 (dla wszystkich parafian), a w katedrze o godz. 19.00. Ostatnia droga krzyżowa przejdzie ulicami Nowe Zagórze i Wieżową w piątek 3 kwietnia o godz. 19.00.

 Gorzkie Żale w katedrze o godz. 16.00. Kazania pasyjne wygłosi ks. Dawid Kawała.

 6.Wielkopostne Rekolekcje Parafialne trwać będą od niedzieli 29 marca do środy 1 kwietnia. Rekolekcje wygłosi ks. dr hab. Piotr Ostański. W poniedziałek 30 marca, we wtorek 31 marca i w środę  1 kwietnia zapraszamy na Msze św. z nauką rekolekcyjną do kościoła św. Małgorzaty na godz. 8.30 i 18.00. 

Drodzy Parafianie! Uczestnictwo w rekolekcjach jest ogromnie ważnym zadaniem dla wszystkich wiernych, którzy poważnie traktują swoje życie duchowe i chcą się dobrze przygotować do spowiedzi św. wielkanocnej oraz owocnego przeżycia Świąt Paschalnych.

 7.Triduum Paschalne w Katedrze

 W Wielki Czwartek 9 kwietnia o godz. 19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umywania nóg.

W Wielki Piątek 10 kwietnia o godz. 17.00 –  nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża.

 W Wielką Noc 11 kwietnia o godz. 22.00 – Msza św. Wigilii Paschalnej połączona z procesją rezurekcyjną.

Spowiedź święta wielkanocna:

 • w Wielki Czwartek od godz.16.00 do 18.45;
 • w Wielki Piątek od godz. 8.00 do 16.45;
 • w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 16.00.
 • (Ponadto w każdy piątek jest możliwość spowiedzi w katedrze w godz. od 9.00 do 18.00).
 1. Danina diecezjalna. Każda rodzina proszona jest o złożenie w Wielkim Poście daniny diecezjalnej, a jeśli to możliwe, to również o wsparcie inwestycji parafialnych. Daninę złóżmy w Wielkim Poście na tacę w kościele podczas Mszy lub nabożeństw pasyjnych.

9.Eucharystia jako Wielka Tajemnica Wiary to temat roku duszpasterskiego. Wzywa on nas, abyśmy zgłębiali Eucharystię, która uobecnia Jezusa Chrystusa między nami. Nasz Pan podczas Eucharystii karmi nas swoim Słowem i swoim Ciałem, a takze nam błogosławi. Na koniec tego listu życzymy Drogim Parafianom Bożego błogosławieństwa na ten święty i intensywny czas. Niech zapłonie z nową siłą nasza wiara i niech spotęguje się nasza miłość do Boga i ludzi .

Wasi duszpasterze : ks. Ireneusz Szwarc  – proboszcz 

 1. Przemysław Przybylski – rezydent

 

www.katedra.archpoznan.pl

 

LIST do PARAFIAN

na Adwent i Boże Narodzenie 2019

Tak szybko mija czas. Za nami nadzwyczajny miesiąc misyjny (październik) ogłoszony przez papieża Franciszka. Miał on nam pomóc odkryć, że jesteśmy nie tylko uczniami Jezusa Chrystusa, ale również misjonarzami – ludźmi odpowiedzialnymi za obecność Boga w sobie i w drugim człowieku. Przyjęliśmy chrzest święty i jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zaczynając od swoich dzieci i swego otoczenia. Mamy zaangażować się w ewangelizację, zwłaszcza wobec ludzi, którzy stracili wiarę, odeszli od Boga i Kościoła, i żyją własnym światowym stylem. Musimy pójść do ludzi, którzy stoją niejako na zewnątrz wspólnoty Kościoła z orędziem zbawienia. Kościół jest po to by ewangelizować, tzn. przynosić światło Bożego Życia. Jeśli nie ewangelizujemy, to się duchowo unicestwiamy. Jezus mówi: Idźcie i głoście Ewangelię zbawienia wszelkiemu stworzeniu.

Pierwsze co musimy sobie i innym powiedzieć to, to iż Bóg ma niezwykły plan wobec mojego i Twojego życia. Bóg Cię kocha w sposób nieskończony i chce abyś był szczęśliwy. A nam potrzeba, abyśmy otworzyli się na Boga i prosili by nas prowadził. Blichtr, chaos i zgiełk świata odciąga wielu ludzi od Boga i kieruje na bezdroża. Tak być nie może. Św. Matka Teresa z Kalkuty poszła na peryferie świata, by pochylić się nad najbardziej biednymi i powiedzieć im: „nie jesteście odpadami świata. Jest ktoś kto was kocha w sposób nieskończony – to nasz Bóg Jezus Chrystus”.

Przed nami Adwent. Stanowi on nowe wezwanie dla nas, abyśmy wyszli na spotkanie Boga, który przychodzi by nas zbawić. Bóg posyłając na świat swego Syna Jezusa mówi: Chcę być z wami. Tymczasem jak mówi papież Benedykt XVI: „największym kryzysem przed którym stoi dzisiaj świat jest nieobecność Boga w życiu ludzi. Ludzie postanowili żyć tak jakby Go nie było. Świat bez Boga umrze”. Musimy na nowo odkryć nieustannie przychodzącą do nas miłość. Boża miłość nas ocali. Bóg stał się w Betlejem Bogiem z nami, Bogiem pośrodku nas. Stał się dla nas Chlebem Żywym. Tajemnica miłości Boga najpełniej objawia się w Eucharystii.

Nowy Rok Liturgiczny, który rozpoczynamy I Niedzielą Adwentu przeżywać będziemy w perspektywie Eucharystii. Jest ona darem Boga dla nas. Jest ona nieustającym uobecnianiem tajemnicy Bożego Narodzenia oraz zbawienia, które dokonało się w Wieczerniku i na Krzyżu. Uczyńmy wszystko, aby Msza niedzielna była zawsze obecna w naszym życiu, aż do momentu gdy przekraczać będziemy próg wieczności. Zróbmy sobie uroczyste postanowienie: Nigdy, przenigdy jej nie opuszczę. Jezus wyraźnie mówi: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, żyć będzie na wieki”.

Drodzy Parafianie! Przed nami są dwa wielkie wydarzenia.

I.W niedzielę 16 lutego 2020 roku przybędzie do naszej wspólnoty z wizytacją kanoniczną Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek. Przybędzie, by zobaczyć jak żyjemy Słowem Bożym i Eucharystią, jak praktykujemy swoją chrześcijańską wiarę, jak jesteśmy odpowiedzialni za swoją parafię. Proszę Was wszystkich o dobre przygotowanie się do wizytacji. Biskup będzie chciał się spotkać z nami wszystkimi w kościele św. Małgorzaty: z osobami dorosłymi w niedzielę 16 lutego o godz. 9.00, a z dziećmi i ich rodzicami oraz młodzieżą o godz.11.00. Niech nikogo nie zabraknie.

II. Maryjo przyjdź czekamy na Ciebie! Drodzy Parafianie! Jak wiecie już rozpoczęliśmy przygotowanie się do peregrynacji Maryi w Jej jasnogórskim obrazie. W wielu parafiach Archidiecezji Poznańskiej, w których dokonała się już peregrynacja, działy się (dzieją się) cuda. Wielu wróciło do Boga i do praktykowania swojej wiary. Ludzie wychodzą tłumnie na spotkanie z Maryją przychodzącą w świętej ikonie obrazu jasnogórskiego. Nasza parafia będzie ostatnią, która przeżywać będzie peregrynację – we wrześniu 2020. Już rozpoczynamy nasze przygotowanie. Zaprosiliśmy kapłanów, aby w grudniu 2019, styczniu i w lutym 2020 roku głosili kazania o zawierzeniu własnego życia Jezusowi przez ręce Maryi (powiedzą nam jak zawierzenie wyglądało w życiu św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Marii Kolbe czy św. Ludwika de Mondfort). Po tych kazaniach zwrócę się do Was, Drodzy Parafinie, z propozycją wejścia na 33 dniową drogę ku zawierzeniu (przy pomocy rozważań z książki: „33 dni do chwały poranka”) – wymagać to będzie poświęcenia 15 minut dziennie. Ta duchowa praca zakończy się aktem osobistego zawierzenia życia Jezusowi przez Maryję.  Będzie to wielkie duchowe odrodzenie dla tych, którzy skorzystają z zaproszenia. W Wielkim Poście przeżyjemy  rekolekcje, które wygłosi ks. prof. Piotr Ostański, a bezpośrednio przed nawiedzeniem Maryi (we wrześniu) rekolekcje, które  poprowadzi ks. dr Krystian Sammler .

Podczas kolędy pytać będziemy między innymi o to:  czy jest ktoś gotów zaangażować się w przygotowania do peregrynacji  w naszej parafii oraz jaki mamy pomysł na dekorację okien swego domu, czy mieszkania, a może obejścia, by godnie przywitać Maryję.

PLAN KOŁĘDY : ROK 2019/2020

Piątek 27 grudnia – godz. 15.30 – ul. Zawady 2/4 m 1-36 oraz numery nieparzyste 1,3,5,7, 9 i do końca  i ul. Koronkarska.

Sobota 28  grudnia  – godz. 13.00 – dwóch kapłanów: ul  Zawady nr 2/4, m. 37-78 oraz Zawady nr 6/8, m. 1-36.

Niedziela  29 grudnia – godz. 14.00 – dwóch kapłanów: ul. Zawady nr 6/8 m 37 do 78 oraz Zawady 10, m. 1-54.

Poniedziałek 30 grudnia – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: Zawady nr 10, m. 55-109 oraz ul. Zawady nr 12, m. 1-54.

Czwartek 2 stycznia – godz. 15.30  – dwóch kapłanów: Zawady nr 12, m. 55 -109 oraz ul. Chlebowa  parter i I piętro.

Sobota 4 stycznia – godz. 13.00 – jeden kapłan: ul. Chlebowa II piętro.

Wtorek  7 stycznia –  godz. 15.30 – jeden kapłan: ul. Chlebowa III i IV piętro.

Środa 8 stycznia – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Bydgoska nr 4,4a,5 i 6/7 i ul. Bydgoska  2a,2 i ul. Filipińska.

Czwartek 9 stycznia – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: ul. Rynek Śródecki nr 1 i 15 oraz nr 3 i 17.

Piątek 10 stycznia – godz. 15.30 – dwóch kapłanów : ul. Rynek Śródecki  nr 4 i 13/14 oraz Śródka nr 1,2,3,  8/9 i św. Jacka.

Sobota 11 stycznia – godz. 13.00  – dwóch kapłanów: ul. Gdańska nr 1-10 oraz nr 12-16

Poniedziałek 13 stycznia  –– dwóch kapłanów; godz. 15.30: ul. Ostrówek nr 10,11,12 i ul. Cybińska; godz. 17.00: ul. Ostrówek 6/7.

Wtorek 14 stycznia – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: ul. Ostrówek nr 15 i 17/18  oraz ul Zagórze 1- do końca.

Środa 15 stycznia  – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: ul. Wieżowa nr 71-73 oraz ul. Wieżowa 75.

Czwartek 16 stycznia – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Ostrów Tumski i ASD.

Piątek 17 stycznia – godz.15.3o – dwóch kapłanów – ul. Nowe Zagórze nr 1a,3,5,7 oraz ul. Nowe Zagórze nr 9,11,  4-16.

Sobota – 18 stycznia – godz.13.00 – dwóch kapłanów: ul. Wieżowa  11- 48 i 69-47.

 

Roraty w adwencie  w kościele św. Małgorzaty o godz. 6.30.

Procesja Światła – w niedziele 8 grudnia o godz. 18.00.

Spowiedź w wigilię 24 grudnia w katedrze od godz. 8.00 do 14.00.

I i II święto Boże Narodzenie i Nowy Rok – Msze św. jak w każdą niedzielę.

Sylwester – Msza św. na zakończenie roku w katedrze o godz. 18.00.

 

Drogim Parafianom – na czas Adwentu oraz na święta Bożego Narodzenia przekazujemy najlepsze życzenia: Niech rozpali się na nowo ogień wiary i miłości Boga i ludzi.

 

Ks. Ireneusz Szwarc  – proboszcz

                                               Ks. Przemysław Przybylski – rezydent

 

 

LIST do Parafian – wrzesień 2019 

Drodzy Parafianie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przeżyliśmy gorące i długie wakacje. Czas wracać nie tylko do domu, ale do pracy, do szkoły – do normalnego życia. To co warto zrobić na samym początku – to uświadomić sobie: co jest dla nas najważniejsze? dla Kogo żyjemy ?. Jesteśmy Dziećmi Boga, stworzeni na Jego podobieństwo. Wezwani jesteśmy do życia w przyjaźni z Bogiem i życia w przyjaźni z innymi ludźmi. I choć jesteśmy słabi, grzeszni to Bóg kocha nas w sposób nieskończony i nieustannie chce wspierać nas swoim miłosierdziem i prowadzić drogami ewangelicznego życia, chce się z nami spotykać, chce nam dawać swoje Słowo, karmić nas swoim Ciałem.

Wydaje się, że świat, Europa, ale także i Polska przeżywa jakiś kryzys duchowy. Zdaje się w wielu ludziach ochrzczonych, przynależących do Kościoła osłabła wiara chrześcijańska. Wielu się gubi i żyje w lęku.

Kiko Arguello – wielki charyzmatyczny chrześcijanin pisze: „musimy uznać kruchość i słabość swojej wiary i to, że potrzebujemy głębokiej odnowy duchowej, nowego doświadczenia Boga, musimy sprawić, aby słowa Jezusa Chrystusa stały się w nas żywe,  abyśmy nimi żyli… Absolutnie świat (choć sobie tego nie uświadamia) potrzebuje Ewangelii, potrzebuje Jezusa Chrystusa, świat woła: pomóżcie nam, żyjemy w nocy kultury, która jest kulturą śmierci, grzechu, wykorzenienia. Wielu cierpi z powodu duchowej pustki,  braku miłości, samotności i zapomnienia.  Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej zmaterializowanym. Wezwani jesteśmy do nawrócenia. Przed nami bój, który musimy stoczyć. Przed nami walka o życie z Bogiem, z nadzieją życia wiecznego, o życie z moralnością opartą na Dekalogu, Ewangelii miłości i miłosierdziu. Nie możemy żyć bez Boga, bez nadziei życia wiecznego i z afirmacją wolności, która tonie w swawoli.

To jest wyzwanie dla nas chrześcijan,  byśmy przeżywali życie  z Jezusem,  budując najgłębsze więzi z Bogiem i ludźmi.

My chrześcijanie na tym etapie dziejów świata, Europy i Polski , a nawet naszego miasta, naszej parafii i co najważniejsze naszej rodziny nie możemy być tylko obojętnymi widzami. Posiadamy wielki skarb wiary, skarb życia wiecznego, skarb Ewangelii, skarb wiary w żywego Boga Zbawiciela świata. Nie możemy milczeć. Trzeba wrócić do początku, do istoty chrześcijaństwa – trzeba żyć i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Musimy po prostu się nawrócić i głosić Ewangelię w swoich rodzinach, w naszym sąsiedztwie, ludziom z którymi żyjemy, pracujemy …i czynić to z prostotą i z entuzjazmem, z odwagą i wielką miłością .

Pan Bóg daje nam wielką łaskę ku duchowemu przebudzeniu i posyła nam Maryję (która nawiedza parafie Archidiecezji Poznańskiej). Nie wyobrażam sobie, abyśmy nie przygotowali się do tego spotkania. Będzie to piątek 25 września 2020 roku w kościele św. Małgorzaty.

Maryja chce pomóc nam odnowić nasze życie religijne. Oto nasz program – 

po pierwsze – musimy odkryć w naszym życiu Słowo Boże, czytać je, przyjmować je, rozważać tak jak to czyniła Maryja i żyć Nim (uwaga praktyczna:  pomóżmy sobie wzajemnie czy to w telefonie czy na komputerze znaleźć  dostęp do Słowa Bożego na każdy dzień np.   opoka.pl – liturgia Słowa Bożego ), i nie zaniedbujmy rekolekcji

po drugie – Eucharystia – coniedzielna Msza św. musi zajmować najbardziej zaszczytne miejsce pośród wszystkich godzin tygodnia. Opuszczenie Mszy św.  niedzielnej jest śmiertelnym grzechem. Dobrze by było, gdyby Eucharystia była przeżywana każdego dnia. Nie można zapomnieć o innych tradycyjnych nabożeństwach, które nas zapraszają do kościoła św. Małgorzaty: czy to Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek o g.8.3o , czy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej w każdą środę o g.8.3o,  czy godzina adoracji  N. Sakramentu w I czwartek miesiąca o g.17.oo, czy nabożeństwo do św. Szarbela w każdy ostatni wtorek  miesiąca o g.18.oo, czy październikowy Różaniec o g.17.3o, czy listopadowe modlitwy za zmarłych , czy grudniowe roraty o g.6,3o, drogi krzyżowe o g.17.3o, oraz nabożeństwa majowe o 17,3o. Gorzkie Żale we wszystkie niedziele Wielkiego postu o g.16.oo … w katedrze

po trzecie: pokochać swoja parafię – odnaleźć swoje miejsce w parafii, swoją grupę (wspólnotę) , swoje zaangażowanie. Tutaj jest oferta dla nas – proponowane grupy -wspólnoty:

 1. „Żywy różaniec” kobiet i mężczyzn ,
 2. „Kręgi Kościoła domowego”,
 3. Parafialny Oddział Caritasu
 4. Krąg Młodzieży Parafialnej.
 5. Schola Dziecięca
 6. Grupa Ministrantów – liturgiczna Służba Ołtarza
 7. Apostolat liturgiczny
 8. Krąg Emerytów i Rencistów
 9. Studium Pogłębienia Wiedzy Religijnej
 10. Krąg biblijny

Rodzice, uczyńcie wszystko, aby wasze dzieci zapisane zostały na katechezę szkolną.

Rodzice, uczyńcie wszystko, aby wasze dzieci w każdy I piątek miesiąca były u spowiedzi św. – tak,  aby w darze na spotkanie z Nawiedzającą nas Maryją w Częstochowskim  Obrazie za rok, mogły ofiarować dziewięć I piątków miesiąca

w niedzielę 1 września odbędzie się piesza pielgrzymka do M.B. w Tulcach – wyjście z katedry o g.7.oo rano

– w niedzielę 8 września o g.11.oo w kościele św. Małgorzaty odbędzie się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieciom klas I

pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci klas I, II i III przygotowujących .  się do I Komunii św. odbędzie się 25 września o g. 19.oo w salce p.

–  w niedzielę 29 września o g. 16.oo na Zawadach,   odmówimy wspólnie Różaniec w intencji dobrego przygotowania całej naszej wspólnoty do Nawiedzenia N. M. Panny w Ikonie jasnogórskiego Obrazu.

pierwsze spotkanie dla rodziców i młodzieży klas VII i VIII przygotowującej się do bierzmowania odbędzie się 30 września o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty – obecność obowiązkowa.

Drogim Parafianom – życzymy Bożego błogosławieństwa w progu nowego roku szkolnego, a także dobrego przygotowania do Nawiedzenia Maryi w Jasnogórskiej Ikonie  

 1. Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc
 2. oraz ks. Przemysław Przybylski

              

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

 

 

LIST do PARAFIAN                                                

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

             Zesłanie Ducha świętego –  9.06.2019

 

Czcigodni Parafianie! Jezus mówi: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, … aby byli tam gdzie Ty jesteś… aby nikt nie zginął ale miał życie wieczne”.

 Zakończył się czas paschalny.  Jezus! nasza największa Miłość, nasz największy Skarb umarł na Krzyżu,  Zmartwychwstał, Wniebowstąpił i Zesłał nam Ducha Świętego. Jesteśmy odkupieni, jesteśmy dziećmi Boga napełnieni Duchem Świętym i Jego mocą. Teraz mamy w mocy Bożego Ducha żyć, mamy troszczyć się o to, aby Ewangelia Chrystusa  głoszona była wszelkiemu stworzeniu – wszystkim ludziom. Aby Słowo Boże było słuchane i przyjmowane i stawało się Słowem Życia. Słowem życia każdego z nas , naszych rodzin.

  Maryja peregrynująca po parafiach naszej Archidiecezji jest Ikoną Ucznia Chrystusowego. Czekamy na Nią – serdecznie zapraszamy. Wychodzimy na Jej spotkanie.  To w Niej Słowo Boże stało się Ciałem i zamieszkało miedzy nami. Maryja będąc Oblubienicą Ducha Świętego , cała obleczona w Słowo Boże,  tym Słowem żyła. Maryjo przyjdź do nas – pomóż nam żyć Jezusem w każdej chwili naszego życia, abyśmy nie zatracili się na drogach życia i wzburzonych wodach współczesnego świata.

Proszę drodzy Parafianie – jeśli możecie uczestniczyć w dokonującej się peregrynacji w zaprzyjaźnionych parafiach – angażujcie się, wszystko po to, aby gdy przybędzie 25.09.2020 roku do naszej parafii zastała nas otwartych i przygotowanych.     

Drodzy Parafianie ! przeżywamy ostatnie dni roku szkolnego. Przed nami (zanim wyjedziemy na wakacje) Uroczystość Bożego Ciała i procesje Bożego Ciała,  w których uczestnicząc dziękujemy za obecność Jezusa miedzy nami w Sakramencie Eucharystii.

Proszę Was ! nigdy nie rezygnujcie z Mszy św.  Jeśli zapomnimy o Mszy św. nasze życie duchowe zmarnieje, a w naszych sercach pojawi się pustka i ciemność. Nie wolno nam opuścić jednej niedzielnej mszy św. nigdy i pod żadnym pozorem (zły duch, szatan stwarza tysiąc argumentów, aby w niedzielę nie pójść do kościoła: mówi że praca, że zmęczony jestem, że się źle czuję,  że mam wyjazd, że wakacje, że jest za ciepło, że jest za zimno…). Proszę Was, zadbajcie o to,  aby wszystkie Wasze dzieci i cała  młodzież  w każdą niedzielę  byli na mszy św. i raz w miesiącu  korzystali ze spowiedzi św. Przed nami Uroczystość Bożego Ciała  – 20 czerwca – wyznajmy nasza wiarę.

 W Boże Ciało – procesja wyruszy oj.10.4o z kościoła Bożego Ciała i przejdzie ul. Grabary do katedry. Po procesji msza św. w katedrze. W następne dni procesje będą: w piątek o g.18.oo w katedrze,  w sobotę w kościele św. Małgorzaty o g.8.3o, w niedzielę o g.10.oo w katedrze , w poniedziałek , wtorek i czwartek o g.18.oo w katedrze i  w środę 26 czerwca o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty i procesja przez Most Biskupa Jordana do katedry. Niech to będzie moment szczególny – trzeba abyśmy byli wszyscy razem . Proszę o przyozdobienie okien mieszkań,   a dziewczynki do sypania kwiatów przez cała OKTAWĘ.    

 Drodzy Rodzice – czcigodni Parafianie, oby nadchodzący czas wakacji nie osłabił naszej przyjaźni z Chrystusem, korzystajmy z sakramentu pokuty. Niech uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej będzie połączone z komunią świętą. Msze św. w kościele św. Małgorzaty w każdą niedzielę o g.9.oo i 11.oo oraz w katedrze o g. 8.oo,10.oo,12.15,19.oo i 20.3o.

 Niech Bóg Wam błogosławi w każdym dniu – niech serca napełnia wiarą żywą i wierną miłością

 

Wasi duszpasterze:                ks. Ireneusz Szwarc

 1.                          Przemysław Przybylski 

 

www.katedra.archpoznan.pl ( nasza strona internetowa )

 

 

LIST do Parafian – Wielki Post 2019  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Parafianie!

Przygotowujemy się do peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – Świętej IKONY z Jasnej Góry – już za dwa miesiące – poczynając od parafii Nawiedzenia N.M. Panny na poznańskich Ratajach – przez nasze parafie przechodzić będzie w tym znaku Maryja – Matka Jezusa, nasza Matka, Oblubienica Ducha Świętego. Już dzisiaj kierujemy do Matki Bożej serdeczne zaproszenie powtarzając za ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim:”Maryjo Jasnogórska przyjdź  do naszych wspólnot. Matko najlepsza! Czekamy na Ciebie, bo wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna. Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę. Obdarz Bożymi darami rodziny. Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim kryzysom. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane więzi międzyludzkie. Przyjdź Maryjo czekamy”.

Maryi, którą Jezus podarował jako Matkę każdemu z nas w chwili gdy na krzyżu umierał  możemy powierzać siebie i swoją rodzinę, naszą parafię, i świat cały. Żyjemy w czasach trudnych dla wiary, w których człowiek często żyje bez Boga. Chwyćmy się Maryi. Niech Maryja poprowadzi nas na Eucharystię, niech pomoże na adorować Jezusa na Krzyżu, niech poprowadzi nas do Boga. Czas Nawiedzenia ma być czasem odrodzenia naszej wiary i naszego życia w Kościele.

 1. Zacznijmy od Eucharystii niedzielnej, której nigdy nie opuścimy, którą cenić i chronić będziemy jak największy Skarb
 2. Rodzice! wszystko musicie uczynić, aby dzieci przystępowały do spowiedzi św. w każdy I czwartek lub I piątek miesiąca – i to już od zaraz.
 3. Rodzice! uczyńcie wszystko, aby młodzież uczestniczyła w katechezie szkolnej oraz przystępowała w I piątek miesiąca do spowiedzi św.
 4. Drodzy Parafialne – uczyńmy wszystko, aby znajdować czas na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie przynajmniej w I czwartek miesiąca w kościele św. Małgorzaty o g.17.oo, lub w każdy piątek w katedrze – możliwość przez cały dzień od g. 9.oo do 18.oo
 5. Drodzy Parafianie – uczyńmy wszystko (jeśli to jest możliwe), aby uczestniczyć w środy o g.8.3o w kościele św. Małgorzaty w Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, by się modlić za siebie wzajemnie zwłaszcza za chorych  cierpiących.
 6. W piątki o g. 8,3o w kościele św. Małgorzaty niech przyciąga nas nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Przed nami Środa Popielcowa. W katedrze o g. 17.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.,  o g. 18.oo Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem. Po zakończonej mszy św. Droga Krzyżowa.  W ten sposób rozpocznie się pielgrzymka po kościołach stacyjnych miasta Poznania . Ponadto w tym dniu Msza św. o g. 8.oo w katedrze oraz o g. 8..3o w kościele  św. Małgorzaty. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

Droga Krzyżowa – w kościele św. Małgorzaty w piątki Wielkiego Postu o g. 17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo. Droga Krzyżowa pod gołym niebem na ul. Wieżowej odprawiona zostanie 12 kwietnia o g. 19.oo na ulicy Nowe Zagórze i Wieżowej

Gorzkie Żale – w niedziele Wielkiego Postu o g.16.oo – kazania pasyjne głosić będzie ks. dr Rafał Pajszczyk

Rekolekcje wielkopostne – nauki rekolekcyjne głosić będzie profesor dr hab. JANUSZ  NAWROT. Rekolekcje  rozpoczną się w 5 niedzielę  Wielkiego Postu to jest 7 kwietnia i potrwają do 10 kwietnia. Dnia 8,9 i 10 kwietnia rano o g.8.3o i wieczorem o g.18.oo Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele św. Małgorzaty.

Drodzy Parafianie – rekolekcje są wielkim darem Pana Boga. Przeżyjmy je razem. Niech zakończą się dobrą spowiedzią św.

TRIDUUM PASCHALNE w Katedrze : zapraszamy

 W Wielki Czwartek 18 kwietnia o godz. 19.00 dziękować będziemy za kapłaństwo i Eucharystię, która nas żywi.

W Wielki Piątek 19 kwietnia o godz. 17.00 dziękować będziemy za doskonałą OFIARĘ złożoną przez Chrystusa na Krzyżu.

Natomiast w Wielką Noc 20 kwietnia o godz. 22.00 dziękować będziemy za CHRZEST – dziękować będziemy za łaskę zbawienia naszemu Panu i Bogu Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu .   Spowiedź święta wielkanocna: w Wielki Czwartek od godz.16.00 do 18.45; w Wielki Piątek od godz. 8.00 do 16.45; w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 16.00. (Ponadto w każdy piątek jest możliwość spowiedzi w katedrze w godz. od 9.00 do 18.00.

Danina diecezjalna. Każda rodzina proszona jest o złożenie w Wielkim Poście daniny diecezjalnej – jeśli to możliwe, to również o wsparcie inwestycji parafialnych. W tym roku przeprowadzić chcemy renowacje wielkiego witraża autorstwa Wacława Taranczewskiego w Katedrze Poznańskiej oraz poddać renowacji zabytkowy obraz z zakrystii kościoła św. Małgorzaty .   Daninę diecezjalną złóżmy w Wielkim Poście (na tacę w kościele lub podczas nabożeństw pasyjnych).

Proszę, aby ludzie chorzy zgłosili swoje pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w komunii św. w każdy I czwartek lub I piątek miesiąca. Nie można cierpieć bez Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus  chce być z nami w każdym naszym doświadczeniu bolesnym i radosnym . On chce  okazać nam swoje miłosierdzie i karmić swoim Ciałem

W Mocy Bożego Ducha !  Aby zrealizować zadanie ewangelizacyjne, które otrzymaliśmy od Chrystusa sami musimy być napełnieni Jego Duchem, Jego Słowem, Jego Miłością – tak jak Maryja. Możemy przekazać tylko to co od Boga otrzymamy – tylko to ma wartość wieczną .

Życzymy łaski nowego życia w Chrystusie, wszelkiego błogosławieństwa , zdrowia i serca rozpalonego miłością Boga i bliźniego. Wasi duszpasterze:

                                   Ks. Ireneusz Szwarc

                                   Ks. Przemysław Przybylski

 

Strona internetowa parafii katedralnej

www.katedra.archpoznan.pl

 

LIST do Parafian na Adwent i  Boże Narodzenie 2018 oraz PLAN KOLĘDY

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  Czcigodni Parafianie!

Rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny w naszym życiu. Rozpoczynamy kolejny adwent – czas duchowego przygotowania na powtórne przyjście Pana. W każdą niedzielę podczas Mszy św. po przeistoczeniu mówimy: „oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Życie nasze zmierza do tej wielkiej godziny – ostatecznego zakotwiczenia w Bogu. Ale adwent jest równocześnie okresem duchowego przygotowania do świąt  Bożego Narodzenia. Jedno przygotowanie wspiera drugie.

Otrzymaliśmy w minionym roku z Bożej łaskawości wiele darów. Uczestniczyliśmy w Jubileuszu 1050 rocznicy powstania najstarszego na ziemiach polskich Biskupstwa Poznańskiego.    Napełnieni Duchem Świętym od chwili chrztu św. i bierzmowania starliśmy się żyć Ewangelią, którą nam zostawił Jezus i w ten sposób realizować swoje ludzkie i chrześcijańskie powołanie.

Przed nami  nowe wyzwania. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki napisał w Liście do „Ludzi cierpiących i samotnych” przed nawiedzeniem kopii obrazu jasnogórskiego, iż dnia 18 maja 2019 roku rozpocznie się w Archidiecezji Poznańskiej wędrówka kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Rozpocznie się ona w kościele p.w. Nawiedzenia N.M.P. na Ratajach, który fundowany był jako wotum wdzięczności za peregrynację sprzed czterdziestu laty.  Drugie „Nawiedzenie” jest nam potrzebne by odnowić naszą wiarę i życie chrześcijańskie na wzór Maryi.  Potrzebujemy osobistego odrodzenia duchowego w naszych rodzinach i parafiach, w całej naszej Archidiecezji i Ojczyźnie. Może się ono dokonać w mocy Bożego Ducha. Potrzeba żarliwej modlitwy. Tak jak w życiu Maryi, Bóg i posłuszeństwo Słowu Bożemu  musi być na pierwszym miejscu. Czas Adwentu – jest czasem przyjęcia Słowa Bożego, które zstąpiło na ziemię, aby nas zbawić.  Przed nami ADWENT, krótki czas rozpięty pomiędzy 2 a 24 grudnia.

ZAPRASZAMY NA:

Roraty w adwencie – specjalna Msza św. poranna o godz. 6.30 w kościele św. Małgorzaty. Liturgia Mszy ze śpiewami łacińskimi poprzedzona jest śpiewem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6.15. Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych (wszystkich, którzy mogą przyjść).

Procesja Światła – odbędzie się sobotę 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Procesja wyruszy o godz. 17.00 z kościoła św. Małgorzaty i przejdzie przez Most Biskupa Jordana do  Figury Matki Bożej przed katedrą. Zapraszamy na procesję ze zniczami. Po jej zakończeniu zapraszamy na Mszę św. do katedry na godzinę 18.00. Procesja Światła odbędzie się po raz jedenasty. Uczcijmy Niepokalaną Maryję – Oblubienicę Ducha Świętego, która uczy nas żyć wolą Bożą i być do dyspozycji Boga.

Spowiedź św. adwentowa – w poniedziałek 24 grudnia w katedrze od godz. 8.00 do 14.00. Ponadto we wszystkie piątki w katedrze od godz. 9.00 do 18.00.

Rodzice – pomóżcie dzieciom i młodzieży przystępować jeden raz w miesiącu do spowiedzi św. (w pierwszy czwartek lub pierwszy piątek miesiąca – to jest droga ku odrodzeniu wiary).

Osoby Samotne, Emerytów i Rencistów oraz członków Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie przedwigilijne w IV Niedzielę Adwentu, to jest 23 grudnia o godz. 14.00 do Laboratorium Wiary.

Pasterka w Katedrze:  24 grudnia o północy. W I i II Święto Bożego Narodzenia Msze św., w Katedrze i u św. Małgorzaty,  jak w każdą niedzielę

Kolęda – Duszpasterskie odwiedziny Parafian.

PLAN: ROK 2018/2019

 Czwartek  27 grudnia – godz. 15.30 – dwóch kapłanów:  ul. Zawady numery nieparzyste i ul. Koronkarska oraz ul. Zawady nr 2/4, m. 1-36

Piątek  28  grudnia  – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: ul  Zawady nr 2/4, m. 37-78 oraz Zawady nr 6/8, m. 1-36

Sobota 29 grudnia – godz. 13.00 – dwóch kapłanów: ul. Zawady nr 10, m. 1-54 oraz  Zawady nr 10, m. 55-109

Niedziela 30 grudnia – godz. 14.00 – dwóch kapłanów: ul. Zawady nr 12, m. 1-54 oraz Zawady nr 12, m. 55 -109

Środa  2 stycznia – godz. 15.30 –  – dwóch kapłanów: ul. Zawady nr 6/8, m.  37- 78 oraz ul. Chlebowa parter

Czwartek  3 stycznia – godz. 15.30 – jeden kapłan: ul. Chlebowa I i II piętro

Sobota 5 stycznia – godz. 13.00 – jeden kapłan: ul. Chlebowa III i IV piętro

Poniedziałek 7 stycznia – godz. 15.30  jeden kapłan:  ul. Ostrówek nr 6/7

Wtorek  8 stycznia –  godz. 15.30 dwóch kapłanów:  Bydgoska nr 4,4a,5 i 6/7 i ul. Bydgoska  2a,2 i ul. Filipińska

Środa 9 styczniagodz.15.3o 30 – dwóch kapłanów: ul. Rynek Śródecki  nr 1 i 15 oraz nr 3 i 17

Czwartek 10 stycznia – godz. 15.30 dwóch kapłanów: ul. Rynek Śródecki nr 4 i 13/14 oraz Śródka nr 1,2,3,  8/9 i św. Jacka

Piątek 11 stycznia – godz. 15.30 – dwóch: ul. Ostrówek nr 15 i 17/18 oraz ul. Zagórze nr 1–14

Sobota 12 stycznia – godz. 13.00  – dwóch kapłanów: ul. Gdańska nr 1-10 oraz nr 12-16

Poniedziałek 14 stycznia  – godz. 15.30 – dwóch kapłanów:  ul. Nowe Zagórze nr 1a,3,5,7 oraz ul. Nowe Zagórze nr 9,11,  4-16

Wtorek 15 stycznia – godz. 15.30 – dwóch kapłanów:  ul. Wieżowa nr 71-73 oraz ul. Wieżowa 75

Środa 16 stycznia  – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: ul. Wieżowa  11-48 i 69-47

Czwartek 17 stycznia – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ASD oraz ul. Ostrówek nr 10,11,12 i ul. Cybińska

 

Drogim Parafianom życzymy owocnego przeżycia Adwentu oraz radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia:

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc          

ks. Przemysław Przybylski

 

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

Msze św. w niedzielę:

Katedra: godz.18.00 (sobota), 8.00, 10.00,12.15 i 19.00 oraz 20.30 Kościół św. Małgorzaty: godz. 9.00 i 11.00

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIST do Parafian – Wrzesień  2018

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Parafianie!

Wakacje już za nami. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, katechetyczny i duszpasterski 2018/2019. Niech w tym czasie dokona się nowe otwarcie, mobilizacja, nowy zasiew i wzrastanie.

Kiedy myślimy o swoim życiu, to widzimy jego początek i jego cel. To niezwykle ważne by mieć świadomość tego skąd i dokąd zmierzam. Jaka jest moja historia i moje korzenie. Jakże istotne jest nosić w sobie świadomość chrztu świętego – tego życiodajnego zakotwiczenia w Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Jak ważne jest by mieć w sobie to wyraziste przekonanie, że jestem dzieckiem Boga, że On mnie kocha w sposób nieskończony, że jest w moim wnętrzu i chce dzielić ze mną całe moje życie (moje cierpienia i obawy, moje nadzieje i radości). Bóg mnie kocha i oczekuje ode mnie miłości, współpracy oraz rozmowy (modlitwy).

Jakże ważne jest kochać Kościół,  kochać swoją parafię. Jakże ważne jest zaangażować się w życie wspólnoty  parafialnej, poczynając od solidnego uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św., poprzez znalezienie swego miejsca w jednej ze wspólnot parafialnych.

Zapraszamy dzieci: schola dziewczynek spotyka się w sobotę o godz.10.00; ministranci mają zbiórkę również w sobotę o godz. 10.00.

Zapraszamy młodzież – od VII klasy wzwyż – na spotkanie w piątek o godz. 19.00.

Zapraszamy dorosłych do wzięcia udziału w spotkaniach grup istniejących grup: Parafialna Rada Duszpasterska, Apostolat Liturgiczny, duszpasterstwo Seniorów emerytów i rencistów, żywy Różaniec, Kościół domowy, Studium Pogłębienia Wiedzy Religijnej, Krąg Biblijny – terminy spotkań są podawane z ambony podczas ogłoszeń parafialnych.

Drodzy Parafianie, nie możemy stać z boku. Trzeba nam docenić duchowy i chrześcijański wymiar naszego życia. Musimy być świadomi wielkiej odpowiedzialności za własne życie religijne oraz religijność naszych dzieci i rodzin. Nie możemy być anonimowi i stać daleko od ołtarza i od siebie.

Pan Bóg chce, abyśmy mając perspektywę życia wiecznego, wypełniali chwilę obecną żywą wiarą, nadzieją i miłością, budując w ten sposób życiodajną relację z Bogiem i z Kościołem. Św. Jan Paweł II pisał w Adhortacji „Christifideles laici” (o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie): „musimy pobudzić i ożywić naszą obecność apostolską w parafii. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”. A Papież Franciszek dodaje: nikomu nie godzi  się siedzieć na kanapie, jesteśmy zaproszeni i zobowiązani do apostolstwa.

Drodzy Parafianie, trwa rok Ducha Świętego. Jesteśmy napełnieni Jego darami. Trzeba pokonać wszystkie wewnętrzne opory, bariery i pokusy, aby móc się zaangażować w świętą przygodę niepowtarzalnego chrześcijańskiego życia.

U progu roku szklonego warto sobie przypomnieć, że to, co najważniejsze od strony duchowej dokonuje się w Kościele i w rodzinie. Tam musi być żywy, potwierdzany świadectwem osobistego życia Bogiem, przekaz wiary. Polega on na zaproszeniu Jezusa do swego domu i – jak mówi papież  Franciszek – zbudowaniu bliskości życia z NIM. Bliskość oznacza  zażyłość, przyjaźnienie się z Bogiem, wsłuchiwanie się w Jego Słowo i życiem Jego Słowem. Nie możemy szukać jedynie sytości ciała i dążyć do zaspakajania jego potrzeb. Ważniejsze jest zaangażowane dbanie o pokarm dla duszy. W ten sposób ukształtowane może być piękne chrześcijańskie człowieczeństwo.

Drodzy Rodzice, Drodzy Parafianie, zapraszam Was wszystkich do zaangażowania się w parafię. Trzeba przyjść do parafii i wprost zapytać swoich kapłanów: w co mogę się zaangażować?  W czym mogę pomóc?  Niech by to była mała rzecz, zupełnie pierwszy krok, jedno maleńkie słowo. Jesteśmy członkami najstarszej w Polsce parafii, która zrodziła się 1050 lat temu u boku najstarszej w Polsce Katedry Biskupa Jordana. Możemy być z tego faktu dumni, ale to również nas zobowiązuje.

Tak więc zaczynamy:

 W niedzielę 1 września – wszystkie dzieci o godz. 11.00 gromadzą się w kościele św. Małgorzaty na swojej niedzielnej Eucharystii wraz z rodzicami

 1. W piątek 7 września o godz. 17.00 spowiedź św. dla dzieci klas IV do VIII. Następnie Msza św. w katedrze o godz. 18.00, na którą zapraszamy dzieci klas I, II, i III (dzieci przygotowujące się do I Komunii św.).
 2. Poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z klasy I w piątek 7 września o godz. 18.00 w katedrze.
 3. W piątek 7 września o godz. 17.00 w kościele św. Małgorzaty spowiedź św. dla młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół średnich. O godz. 18.00 Msza św. dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Po Mszy św. katecheza dla przygotowujących się do bierzmowania
 4. Młodzież parafina proszona jest na spotkanie w piątek o godz. 19.30.
 5. Ministranci oraz dziewczynki ze Scholi proszeni są na pierwsze spotkanie  w sobotę 8 września o godz. 10.00 w salce parafialnej.
 6. Pierwsza katecheza dla dzieci z klas I, II i III przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się w sobotę 15 września o godz. 11.30 w salce parafialnej.

Pierwsza katecheza dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., odbędzie się w środę 19  września o godz. 19.00  w salce parafialnej – obecność obowiązkowa.

Bez wierzących w Boga i praktykujących rodzin nie stworzymy żadnego duszpasterstwa. Jeśli rodzice nie przekażą dzieciom żywej wiary, jeśli nie nauczą ich modlitwy i nie pokażą swojej miłości do Chrystusa, jako najważniejszej Osoby w życiu, nic nie zdziałamy. Mankamentem polskiej religijności jest bierność dużej części ludzi ochrzczonych.

Wszystkich parafian raz jeszcze  zapraszam do skorzystania z różnych form duszpasterstwa organizowanego przy katedrze poznańskiej.

Proszę, aby ludzie chorzy zgłosili swoje pragnienie przyjmowania Pana Jezusa w komunii św. w każdy I czwartek lub I piątek miesiąca. Nasz Pan Jezus Chrystus  chce być z nami w każdym naszym doświadczeniu bolesnym i radosnym. On chce okazać nam swoje miłosierdzie i karmić swoim Ciałem.

Odpowiadając na apel ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – przed chrztem zostają wprowadzone dwie katechezy (dotąd była jedna katecheza). Pierwsza z nich odbywać się będzie zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej (będzie prowadzona przez osobę święcką i obowiązywać będzie rodziców i chrzestnych – tę katechezę można odbyć dużo wcześniej), druga katecheza w odbywać się będzie jak dotąd w dniu chrztu św. o godz. 9.30 w biurze parafialnym  (obowiązuje rodziców i chrzestnych).

 

ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz

 

LIST do Parafian – Adwent 2017- Plan kolędy 2017/2018

Drodzy Parafianie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Parafianie!

Oto Pan Bóg daje nam łaskę przeżywania po raz kolejny Adwentu i czasu Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się Nowy Rok Liturgiczny, tym samym nowy rok duszpasterski. W kończącym się roku duszpasterskim zachęcani byliśmy do apostolstwa i zaangażowania się w ewangelizację słowami Jezusa: „Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. W tym roku mamy sobie na nowo uświadomić kim jesteśmy oraz kim jest Ten, który nas wypełnia i prowadzi po drogach chrześcijańskiego życia. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi. Jesteśmy od chwili chrztu świętego, a później od bierzmowania posłani, by napełniać świat obecnością Boga – Jego miłością i Jego życiem. Kardynał Robert Sarah podczas Poznańskiego Forum Duszpasterskiego powiedział: podstawowym skutkiem sakramentu chrztu i bierzmowania jest dar Ducha Świętego, który daje chrześcijaninowi  duchową moc i uzdalnia go do bycia świadkiem Chrystusa. Są dwie możliwości: żyć tak jakby Boga nie było i niechybnie zmierzać jak „Titanic”, by rozbić się o górę lodową i zatonąć w otchłani śmierci wiecznej; albo wejść na drogę ewangelicznego zaangażowania, ożywiając swoją wiarę, nadzieję i miłość, i każdego dnia przybliżać się do pełni zjednoczenia się z Bogiem – w ten sposób wejść w pełnię Życia,  które  nigdy się nie skończy. Jesteśmy napełnieni Duchem świętym, jak Apostołowie w Wieczerniku w dzień Zielonych Świąt, aby stać się świadkami Chrystusa po krańce ziemi.  Być świadkiem, to zaangażować się w Kościół. Chrystus żyje w Kościele i przez Kościół żyje w świecie. Trzeba, abyśmy odnaleźli się w Kościele w którym Duch Święty nas wypełnia swoimi darami oraz uzdalnia do mężnego wyznawania wiary.

Nie mogę być cząstką bierną – niezaangażowaną – Kościoła Świętego. Nie usprawiedliwia mnie ani praca, ani jakikolwiek inne zaangażowanie, by stać z boku. Na tej ziemi żyjemy dla Boga. Nikt i nic nie może nam stanąć na przeszkodzie, by żyć dla Niego w Kościele, który jest Ciałem Chrystusa.

 

Adwent – rozpoczynamy 3 grudnia. W tym roku adwent jest wyjątkowo krotki. To czas trzech tygodni.

 

Roraty – specjalna Msza św. poranna o godz. 6.30 w kościele św. Małgorzaty. Liturgia Mszy ze śpiewami łacińskimi poprzedzona jest śpiewem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6.15. Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych (którzy mogą przyjść i seniorów).

 

Procesja Światła – odbędzie się 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Procesja wyruszy o godz. 18.00 z kościoła św. Małgorzaty i przejdzie przez Most Biskupa Jordana do  Figury Matki Bożej przed katedrą. Zapraszamy na procesję ze zniczami, a po jej zakończeniu zapraszamy na Mszę św. do katedry na godzinę 19.00. Procesja Światła odbędzie się po raz dziesiąty. Procesję poprowadzi Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Uczcijmy Niepokalaną Maryję – Oblubienicę Ducha Świętego, która uczy nas żyć wolą Bożą i być do dyspozycji Boga.

 

Spowiedź św. adwentowa – w sobotę 23 grudnia w katedrze

 

Osoby Samotne, Emerytów i Rencistów oraz członków Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie przed wigilijne w III Niedzielę Adwentu, to jest 17 grudnia o godz. 14.00 do Laboratorium wiary.

 

Dzieci od lat 4 do 12 lat zapraszamy na spotkanie ze św. Mikołajem w piątek 22 grudnia o godz. 15.00.

 

Pasterka w Katedrze 24 grudnia o północy. W I i II Święto Bożego Narodzenia Msze  św. w Katedrze i u św. Małgorzaty jak w każdą niedzielę

 

Kolęda – Duszpasterskie odwiedziny Parafian. PLAN:

Środa 27.XII – godz.15.30 – dwóch kapłanów:  ul.  Zawady numery nieparzyste i ul. Koronkarska oraz ul. Zawady2/4,1-36

Czwartek 28.XII  – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul  Zawady 2/4 nr 37-78 oraz Zawady 6/8m 1-36

Piątek 29.XII – godz.15.30 – dwóch kapłanów:  ul. Zawady 6/ 8 nr  37-78 oraz 10m 1-54

Sobota 30.XII – godz.13.00 – dwóch kapłanów: ul. Zawady nr 10m 55-109 i Zawady 12m 1-54

Wtorek 2.I  – godz.15.30 –  jeden kapłan: Zawady nr 12m 55-109

Środa 3.I  – godz.15.30 – jeden kapłan: ul. Chlebowa parter

Poniedziałek 8.I.godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Chlebowa I  i II piętro

Wtorek 9.I. godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Chlebowa III i IV piętro oraz ul. Bydgoska 4,4a,5 i 6/7

Środa 10.I. godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Bydgoska 2a,2 i ul. Filipińska

Czwartek 11.I – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: Rynek Śródecki 1 i 15;  ul. Rynek Śródecki 3 i 17

Piątek 12.I – godz. 15.30 – dwóch kapłanów: oraz ul. Rynek Śródecki  4 i 13/14; Śródka 1,2,3

Sobota 13. I. – godz. 13.00 – dwóch kapłanów: ul. Gdańska 1-10 oraz 12-16

Niedziela 14.I – godz. 14.00 – ul. Śródka 8/9 i św. Jacka; ul.  Ostrówek 6/7

Poniedziałek 15 I – godz.15.30 – jeden kapłan: ul Ostrówek 10,11,12 i ul. Cybińska

Wtorek 16.I – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Ostrówek 15 i 17/18 oraz ul. Zagórze 1 – 14

Środa 17. I – godz.15.30 – dwóch kapłanów: ul. Nowe Zagórze 1a,3,5,7 ul. Nowe Zagórze 9,11,  4-16

Czwartek 18.I – godz.15.30 – jeden kapłan: ul. Wieżowa 71,73

Piątek 19.I – godz.15.30 – jeden kapłan: ul. Wieżowa 75

Sobota 20.I. – godz. 13.00 – dwóch kapłanów: ul. Wieżowa 11-48 i 69-47

Drogim Parafianom życzymy owocnego przeżycia Adwentu oraz radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia:

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc

 1. Przemysław Przybylski

 

Msze św. w niedzielę:

Katedra: godz.18.00 (sobota), 8.00, 10.00,12.15 i 19.00 oraz 20.30 Kościół św. Małgorzaty o godz. 9.00 i 11.00

LIST DO PARAFIAN

 LIST do Parafian – Drodzy Parafianie –  Wrzesień 2017 roku
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kolejne wakacje za nami – czas wrócić do szkoły i do pracy. Rozpoczynamy nowy etap naszej świętej podróży. Życie nasze ma być świętą podróżą, która zakończy się w ramionach Boga w Niebie. W pierwszych dniach września – dokładnie 8 września – w Kościele przeżywamy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znane też pod nazwą Matki Boskiej Siewnej. Maryja jest symbolem ziemi, na której Słowo Boże przyniosło najlepszy plon. To w Niej Słowo Boga stało się Ciałem. To przez Maryję Bóg zamieszkał między nami. Maryja uczy nas tego co najważniejsze, by stać się „ziemią otwartą” na Boży zasiew. Jakże piękne są wrześniowe obrazy, gdy patrzy się na rolników uprawiających ziemię i siejących ziarno na przyszłoroczny plon, aby nie zabrakło nikomu chleba. W tym obrazie widać nasze życie – mamy być rolą uprawną otwartą na Boży zasiew.

Drodzy Parafianie – w święto Narodzenia Matki Bożej – w piątek 8 września o godz. 18.00 w Katedrze pragniemy spotkać się razem, aby dokonać zawierzenia siebie, naszych rodzin oraz naszej parafii Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym roku przeżywamy 100 rocznicę objawień fatimskich. W Fatimie 13 maja 1917 roku ukazała się Maryja trojgu małych dzieci – Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, by wezwać ludzkość do opamiętania i nawrócenia do Boga. Wtedy trwała I Wojna Światowa. W Portugalii zainstalował się pierwszy w Europie bezbożny rząd. Rodziły się ideologie odrzucające Boga. Na horyzoncie było już widać rewolucje: komunistyczną i faszystowską, które miały przynieść ludzkości śmierć i zniszczenie. Bóg przez Maryję wzywał ludzi do nawrócenia. Maryja widząc jak wielu idzie na zatracenie prosiła o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników. W tym zatroskaniu Maryi o nasze szczęście, o nasze zbawienie objawia się Jej macierzyńska miłość. Maryja nie godzi się, aby ktokolwiek żył bez Boga poza Kościołem, aby ktokolwiek żył bez sakramentów św., bez światła Ewangelii. Papież Franciszek będąc w 13 maja br w Fatimie powiedział: Fatima jest objawieniem miłości Boga przez Maryję, aby zawrócić ludzkość z dróg grzechu, śmierci oraz nieszczęścia.

Maryja pragnie, abyśmy wpatrywali się w Najświętsze Serce Jezusa i w Jej Niepokalane Serce. Abyśmy tam szukali światła i mocy do pięknego życia w wierze, nadziei i miłości. Papież Franciszek zawierzył świat cały Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskupi Polscy w Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach w Zakopanym zawierzyli Niepokalanemu Sercu Maryi Polskę i poprosili nas, abyśmy 8 września ten akt zawierzenia dokonali w naszych wspólnotach parafialnych.
Ten Akt Zawierzenia siebie i swojej Rodziny i naszej Parafii musi wyrastać z potrzeby serca, musi wyrastać ze zrozumienia, że oto Maryja mówi do nas, mówi do każdego z nas z osobna, mówi do małżonków, matek i ojców, dzieci i kapłanów i wzywa nas do duchowego odrodzenia. Nie ma piękniejszej drogi życia – jak chrześcijańska droga, droga z Maryją do Jezusa jedynego Zbawiciela Świata.

ZAPROSZENIE
W piątek 8 września o godz. 18.00 spotkajmy się w katedrze na wspólnej modlitwie, aby zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech zadziała nasza chrześcijańska wyobraźnia. Niech otworzy się nasza dusza. Okażmy się godni przyjęcia orędzia Fatimy. Jezusowi zależy na naszym ocaleniu i na naszym szczęściu.

Wrzesień to nowy czas, nowy zapał i kolejna łaska, którą otrzymujemy od Boga. Wszyscy musimy uprawiać ziemię naszych serc: rodzice, dziadkowie i kapłani. Wszyscy musimy się zmobilizować do apostolskiej pracy, aby wychować nowe pokolenie wartościowych ludzi. Świat potrzebuje ludzi wierzących w Boga, kochających Kościół, zasłuchanych w Słowo Boga, żyjących Ewangelią Jezusa, budujących cywilizację miłości. Prosimy Matkę Boską Siewną, by nowy zasiew Boskiej i ludzkiej mądrości przyniósł plon obfity. Potrzeba nowej odwagi pójścia za JEZUSEM. Musimy zerwać z duchowym paraliżem i biernością – trzeba „zejść z kanapy” by iść za Chrystusem i miłością przemieniać świat.

Drodzy Parafianie – zapraszam do ścisłej współpracy. Dla Was otwarte są najpiękniejsze świątynie: Katedra i kościół św. Małgorzaty oraz „Laboratorium wiary” przy probostwie. Jeśli do naszej parafii przybyli nowi parafianie: Witamy was i zapraszamy do wspólnego parafialnego życia. Chcemy być razem w każdą niedzielę na Mszy św., karmić się Słowem Bożym, Komunią św., Praktykujmy swoją wiarę solidnie. Pielęgnujmy swoją wiarę żywiąc ją sakramentami świętymi. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty.

Rodzicom przypominamy, aby dzieci od przedszkola, przez szkołę podstawową i średnią solidnie uczestniczyły w katechezie szkolnej.

Dzieci klas I, II i III proszone są na katechezę przykościelną przygotowującą do I Komunii św. – tutaj obecność obowiązkowa. Dla Rodziców dzieci klas I, II i III odbędzie się wspólne spotkanie w salce w środę 20 września o g. 19.oo – obecność obowiązkowa bowiem rozpoczyna się przygotowanie do I Komunii św.

Młodzież kl. I, II i III gimnazjalnych przygotowująca się do bierzmowania będzie miała swoje spotkania w każdy I piątek miesiąca. Porządek spotkań będzie następujący: najpierw spowiedź św. o godz.17.00 w kościele św. Małgorzaty, Msza św. o godz.18.00, po czym katecheza w salce przy probostwie. Proszę rodziców, aby przypominali dzieciom i młodzieży o comiesięcznej spowiedzi św. Spowiadamy dzieci i młodzież w I czwartek i I piątek miesiąca (od 17.oo do 18.oo).

W naszej parafii są ludzie chorzy, którzy o własnych siłach już nie mogą przybyć na Mszę św., niedzielną. Prosimy zgłaszać tych swoich najbliższych do spowiedzi i komunii św. comiesięcznej, tak by pozostawali w duchowej zażyłości z Jezusem.

APEL: Drodzy Rodzice – uczcie dzieci pięknego zachowania się w kościele oraz aktywnego uczestnictwa we Mszy św. Uczcie dzieci żegnać się wodą święconą, która przypomina nam przyjęty chrzest i nasza przynależność do Chrystusa. Uczcie dzieci przyklękać w kościele i pozdrawiać Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a także uczcie modlitw i śpiewów. Ponadto skorzystajcie z zaproszenia do uczestnictwa w życiu grup duszpasterskich: dziecięcych i młodzieżowych. W ten sposób objawi się nasza serdeczna współpraca duszpasterska. Proszę serdecznie przyprowadźcie chłopców do ołtarza, aby zostali ministrantami.

PLAN – na początek roku szkolnego i czas najbliższy:
Inauguracja Nowego Roku szkolnego w niedzielę 3 września o godz. 11.00 w kościele św. Małgorzaty. Podczas Mszy nastąpi poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci klas I.

Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży w piątek 1 września od godz. 17.00 do 18.00 zarówno w kościele św. Małgorzaty jak i w katedrze.

Zebranie dla Rodziców dzieci klas I, II i III przygotowujących się do I komunii św. odbędzie się w środę 20 września o g.19.oo w salce parafialnej – obecność obowiązkowa.
Zebranie dla Rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w poniedziałek 11 września w kościele św. Małgorzaty o godz. 18.00. Rozpoczniemy spotkanie Mszą św., po której nastąpi zebranie (ok godz.18.30) w kościele św. Małgorzaty – obecność obowiązkowa.
Piesza Parafialna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w TULCACH wyruszy sprzed katedry w niedzielę 3 września o godz. 6.55.

Koronacja Obrazu Matki Bożej Literackiej w Buku odbędzie się dnia 10 września. Wyjazd autokarem o godz. 9.30 z Placu Katedralnego oraz indywidualnie samochodami lub pociągiem. Msza św. koronacyjna o godz. 12.00 na stadionie w Buku.

Jubileusz małżeństw – tych którzy w tym roku obchodzą 25 i 50 rocznice zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego – w niedzielę 24 września o godz. 16.00 w katedrze. Ksiądz Biskup zaprasza do katedry na Mszę św. i na spotkanie w Seminarium.

Różaniec na Zawadach (pod gołym niebem) w intencji wszystkich parafian – w niedzielę 1 października o godz. 16.00.
Na koniec życzymy Wam drodzy Parafianie wszelkich łask od Boga i opieki Matki Bożej

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc
oraz ks. Przemysław Przybylski

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

 

LIST do Parafian  z ok. PEREGRYNACJI OBRAZU                         św. JÓZEFA                                               

Św. Józef został wybrany przez Boga na żywiciela i stróża największych Jego skarbów: JEZUSA I MARYI. To św. Józef razem z Maryją wprowadził Jezusa w świat. Jeżeli więc Kościół jest dłużnikiem Maryi Dziewicy, ponieważ przez Nią otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność i specjalny szacunek winien właśnie św. Józefowi. To św. Józef nosił w swoich ramionach Jezusa, to On chronił Go przed Herodem uciekając do Egiptu , to On uczył Jezusa pracy, a gdy został w świątyni z płaczem Go szukał i z radością odnalazł.

Czym św. Józefie zasłużyłeś sobie na tak wielką miłość Boga? Odpowiedź kryje się w Twoim życiu pełnym wiary i zaufania Bogu i Maryi. Odpowiedź tkwi w Twoim zasłuchaniu w Słowo Boże.Wiara św. Józefa okazała się niezłomna. Św. Józef zawsze czynił wszystko co Mu Bóg polecił. Dlatego Go nazywamy człowiekiem wiary. Dzięki św. Józefowi Syn Boży miał na ziemi rodzinny DOM. Św. Józef jest patronem wszystkich chrześcijańskich rodzin. RODZINA znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, ponieważ jest wspólnotą najbardziej podstawową w której zaczyna się ludzkie życie i budują najgłębsze więzi ludzkie. Rodzi się dramatyczne pytanie: dlaczego dzisiaj tak bardzo uderza się w rodzinę i czyni wszystko, aby ja rozbić ? Chcemy pytać św. Józefa: co mamy czynić, aby nasze rodziny były Bogiem silne , aby wypełnione były miłością ofiarną, aby były szczęśliwe ?Bóg stawia nam przed oczy wzór św. Józefa męża sprawiedliwego, który chce nam powiedzieć: rodzina nie jest utopią, w rodzinie możliwa jest piękna i wierna miłość. Wymagania Boże wobec rodziny nie są ponad ludzkie siły ponieważ Bóg daje swoją łaskę tym, którzy Go szukają. Bóg mówi współczesnym małżonkom jak do św. Józefa: nie bójcie się przyjąć wielkości swego oblubieńczego i rodzicielskiego powołania do którego zostaliście powołani, nie lękajcie się iść za Jezusem, iść za Maryją i św. Józefem. Nie lękajcie się Mszy św. i częstej spowiedzi św., nie obawiajcie się rozmów ze współmałżonkiem i dzieckiem, nie lękajcie się słuchać Słowa Bożego.Przyjdźmy na spotkanie ze św. Józefem, któremu Bóg zlecił wyjątkową rolę do spełnienia w dziale odkupienia rodzaju ludzkiego. Przyjdźmy wszyscy – poczynając od małżonków i rodziców, kończąc na dzieciach i dziadkach, na ludziach samotnych i chorych. Przyjdźmy na spotkanie ze św. Józefem, który chce nas wspierać na drodze naszego powołania.

Program Peregrynacji Obrazu św. Józefa

W sobotę 24 czerwca o g.18.oo do katedry – naszej parafialnej świątyni przybędzie pielgrzymująca po całej naszej Archidiecezji – Ikona – Obraz św. Józefa z kościoła Ojców Karmelitów. Na to powitanie Obrazu św. Józefa zapraszamy wszystkich parafian, a zwłaszcza wszystkie Małżeństwa i Rodziny. To podczas tej mszy św. odnowione zostaną Wasze małżeńskie przyrzeczenia (śluby).

O g.20.oo młodzież poprowadzi czuwanie

W niedzielę 25 czerwca zapraszamy do katedry na g. 8.oo wszystkich Chorych i Cierpiących, by przy wizerunku św. Józefa patrona Kościoła przyjąć Sakrament Chorych, oraz na msze św. o g.10.oo i 12.15 z kazaniem o św. Józefie. O g.16.00 dla całej parafii Msza św. na zakończenie peregrynacji.

Podczas Mszy św. o g.16.00 zawierzymy św. Józefowi naszą parafię. ZAPRASZAMY SERDECZNIE do katedry wszystkich parafian

Plan na Boże Ciało

Boże Ciało 15 czerwca – Główna Procesja – g. 10.oo wychodzi z kościoła p.w. Bożego Ciała i przechodzi ul. Garbary i Chwaliszewo do katedry – zaraz po procesji msza św. ok. 12.3o

Piątek 16 czerwca – msza św. i procesja – katedra g.18.oo,

Sobota 17 czerwca – msza św. i procesja g.8.3o św. Małgorzata,

Niedziela 18 czerwca – msza św. i procesja – katedra g.10.oo, poniedziałek, wtorek i czwartek w oktawie Bożego Ciała – msza św. i procesja katedra g.18.oo

W środę 21 czerwca g.18.oo – msza św. w kościele św. Małgorzaty i procesja przez Most Biskupa Jordana do katedry.

– zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów

– zapraszamy chłopców do służby przy ołtarzu – na ministrantów

 Wszystkim, którzy złożyli tegoroczną daninę diecezjalną składam serdeczne podziękowanie BÓG ZAPŁAĆ. Kto zapomniał może to uczynić w najbliższym czasie    

 Drodzy Parafianie! Niech spotkanie ze św. Józefem wzmocni duchowo naszą wspólnotę parafialną i wszystkie rodziny. Niech umocni naszą wiarę i miłość wzajemną. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w tym błogosławionym wydarzeniu

Wasi duszpasterze:               ks. Ireneusz Szwarc – proboszcz

                                                 Ks. Przemysław Przybylski

 

LIST do Parafian na Wielki Post 2017
Drodzy Parafianie

Przed nami kolejny Wielki Post – fascynująca droga do Jerozolimy na święta Paschy. Już to wiemy, że Jezus Chrystus, którego wybraliśmy na Pana i Króla swego życia nie tylko umarł za nasze grzechy ale „trzeciego dnia zmartwychwstał” i objawił piękno odnowionego życia. Dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego – zbawił każdego z nas. Trzeba, abyśmy w tym świętym czasie Wielkiego Postu dokonali pewnego duchowego remanentu i raz jeszcze uświadomili sobie: na Kim opieramy swoje życie?, w Kim pokładamy nadzieję?. Komu pozwalamy się prowadzić ? Czy żyjemy Ewangelią? To JEZUS winien stać w centrum naszego życia. Kardynał Robert Sarah, autor książki „Bóg albo nic” – mówi: Nasze życie chrześcijańskie winno być budowane na trzech rzeczywistościach. 1. CRUX – czyli Krzyż, 2. HOSTIA – czyli Eucharystia i 3. VIRGO – czyli Maryja. Krzyż nie jest biżuterią, ale jest ołtarzem na którym objawiła się miłość Boga do człowieka. W Wielkim Poście będziemy spoglądać na krzyż, będziemy adorować krzyż, który uczy nas miłości. Chrystus nam przypomina: „Kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” ( Łk.9,23).
Po drugie Eucharystia – Msza św. niedzielna winna być dla nas czymś najistotniejszym. Bez Eucharystii nie możemy żyć. Drodzy Parafianie! Miejmy takie bardzo osobiste, głębokie przywiązanie do Eucharystii, które stanowić będzie centrum naszego życia. Uczestnicząc we Mszy św. możemy pozostawać w najgłębszej bliskości z JEZUSEM.
I w końcu Maryja, którą nam Jezus podarował za Matkę pod Krzyżem : „Oto Matka twoja”. Maryi możemy powierzać siebie i swoją rodzinę, naszą parafię, i świat cały. Maryja nas prowadzić będzie do Jezusa i Jego Kościoła. Żyjemy w czasach kiedy człowiek utracił Boga, kiedy człowiek żyje bez Boga. Chwyćmy się Maryi. Niech Maryja poprowadzi nas na Eucharystię, niech pomoże na adrować Jezusa na Krzyżu, niech poprowadzi nas do Boga. W tym roku obchodzimy 300 rocznicę koronacji Ikony Jasnogórskiej Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100 rocznicę objawień fatimskich, gdzie Maryja wzywa nas do nawrócenia i pokuty. Jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy Dziećmi Boga. To święte i szlachetne zakotwiczenie nas zobowiązuje. Dlatego również pielęgnować musimy nasze wzajemne relacje z drugim człowiekiem. Te relacje z naszymi Rodzicami, Rodzeństwem., Współmałżonkiem, z Dziećmi , z naszymi Sąsiadami… muszą być odnowione. Św. Jan mówi : nie da się kochać Boga nie kochając drugiego człowieka mówi św. Jan. Mniej pretensji, nerwów i złych słów – więcej cierpliwości służby i miłosierdzia, a życie nasze się zmieni. Mamy wspaniałego patrona wyznaczonego na ten rok. Jest Nim św. Brat Albert, który uczy nas, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole – do którego każdy może podejść i połamać go .
Przed nami Środa Popielcowa. W naszej Katedrze o g. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu , o g. 17.oo Droga Krzyżowa i o g. 18.oo Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem. W ten sposób rozpocznie się pielgrzymka po kościołach stacyjnych miasta poznania . Ponadto w tym dniu Msza św. o g. 8.oo w katedrze oraz o g. 8..3o w kościele św. Małgorzaty. W tym dniu obowiązuje post ścisły.
Droga Krzyżowa – w kościele św. Małgorzaty w piątki Wielkiego Postu o g. 17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo. Droga Krzyżowa pod gołym niebem na ul. Wieżowej odprawiona zostanie 7 kwietnia o g. 19.oo
Gorzkie Żale – w niedziele Wielkiego Postu o g.16.oo – kazania pasyjne głosić będzie ks. kanonik Roman Dworacki
Rekolekcje wielkopostne – nauki rekolekcyjne głosić będzie Rektor ASD w Poznaniu ks. dr Szymon Stółkowski. Rekolekcje rozpoczną się w 5 niedzielę Wielkiego Postu to jest 2 kwietnia i potrwają do 5 kwietnia. Dnia 3,4,i 5 kwietnia rano o g.8.3o i wieczorem o g.18.oo msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele św. Małgorzaty. Ponadto wieczorem po mszy św. o g.18.oo celebracja – medytacja obrazu biblijnego. W katedrze rekolekcje 3,4, i 5 kwietnia o g.20.oo
Drodzy Parafianie – rekolekcje są wielkim darem Pana Boga. Przeżyjmy je razem. Niech zakończą się dobrą spowiedzią św.
TRIDUUM PASCHALNE w Katedrze : zapraszamy

W Wielki Czwartek 13 kwietnia o godz. 19.00 dziękować będziemy za kapłaństwo i Eucharystię, która nas żywi.

W Wielki Piątek 14 kwietnia o godz. 17.00 dziękować będziemy za doskonałą OFIARĘ złożoną przez Chrystusa na Krzyżu.

Natomiast w Wielką Noc 15 kwietnia o godz. 22.00 dziękować będziemy za CHRZEST – dziękować będziemy za łaskę zbawienia naszemu Panu i Bogu Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu .
Spowiedź święta wielkanocna: w Wielki Czwartek od godz.16.00 do 18.45; w Wielki Piątek od godz. 8.00 do 16.45; w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 16.00. (Ponadto w każdy piątek jest możliwość spowiedzi w katedrze w godz. od 9.00 do 18.00).
Danina diecezjalna. Każda rodzina proszona jest o złożenie w Wielkim Poście daniny diecezjalnej – jeśli to możliwe, to również o wsparcie inwestycji parafialnych. W tym roku przeprowadzić chcemy kapitalny remont kaplicy Serca Jezusowego w katedrze. Daninę złóżmy w Wielkim Poście (na tacę w kościele lub podczas nabożeństw pasyjnych).
Idźcie i głoście! Aby zrealizować zadanie ewangelizacyjne, które otrzymaliśmy od Chrystusa sami musimy być napełnieni Jego Duchem, Jego Słowem, Jego Miłością. Możemy przekazać tylko to co sami posiadamy.
Życzymy łaski nowego życia w Chrystusie, wszelkiego błogosławieństwa , zdrowia i serca rozpalonego miłością Boga i bliźniego.
Wasi duszpasterze:
Ks. Ireneusz Szwarc
Ks. Przemysław Przybylski

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

LIST do Parafian na Adwent i Boże  Narodzenie 2016
Idźcie i głoście
Rozpoczynamy Nowy Rok Duszpasterski pod hasłem : „Idźcie i głoście …”
W mijającym roku raz jeszcze uświadomiliśmy sobie znaczenie chrztu św. nie tylko w dziejach naszej Ojczyzny, w dziejach Polski, ale również fundamentalne znaczenie chrztu św. w naszym osobistym życiu. Chrzest jest największym darem, który od Boga otrzymaliśmy. Przez Chrzest św. staliśmy się dziećmi Boga, przez chrzest weszliśmy w najbardziej intymną zażyłość z Bogiem – z wszystkimi Osobami Trójcy Świętej. W sakramencie Chrztu św. pokonany został nie tylko nasz grzech ale i śmierć. Teraz jest w nas Życie – Życie Boże – Życie Wieczne. Spotkaliśmy żywego i prawdziwego Boga i nie możemy żyć bez Niego, a dzielenie się Bogiem jest imperatywem bycia chrześcijaninem (powiedział do nas kardynał Gerhard Muller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary). Chrystus tego chce , abyśmy głosili Ewangelię. Chrystus mówi do nas: „idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu aż po krańce ziemi”. Jesteśmy powołani, aby być uczniami misjonarzami, abyśmy docierali z Ewangelią po krańce ziemi. Bycie chrześcijaninem to nie jest tylko jakieś wewnętrzne przekonanie o zbawczej misji Chrystusa, ale jest to dawanie świadectwa na zewnątrz: „bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami − do zbawienia”.
Trzeba, abyśmy wyszli, by głosić Chrystusa, abyśmy ruszyli się z miejsca. Trzeba wyruszyć i zanieść orędzie Chrystusa do ludzi. „Oto ja, poślij mnie!”. „Idźcie i głoście” – wyjdźcie. Opuście wygodę osobistego życia, własne wyobrażenia i wizje. Wyjść – to znaczy coś zostawić za sobą, by podjąć i wypełnić misję . Papież Franciszek w „Ewangelium Gaudi” pisze:„Jest sprawą zupełnie podstawową, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw” – wyjdźcie i głoście Ewangelię.
1. Rodzice! Czy opowiadacie swoim Dzieciom o swojej największej miłością jaką jest Chrystus nasz Zbawiciel ? Czy Dzieci są pewne Waszej żywej wiary praktykowanej w codzienności ?
2. Rodzice! Czy czytacie razem ze swoimi Dziećmi Pismo Święte ? Czy rozmawiacie o niedzielnej Ewangelii?
3. Seniorzy! Czy słuchacie katolickich rozgłośni? Czy codziennie uczestniczycie w Apelu Jasnogórskim za pośrednictwem telewizji TRWAM? Czy należycie do Żywego Różańca?
4. Drodzy Parafianie! czy prasa katolicka jest w naszym domu obecna i czytana?

Dokonany w ostatnią niedzielę ROKU LITURGICZNEGO wybór Chrystusa na Pana i Króla naszego życia zobowiązuje nas do życia według Ewangelii: „Będziecie mi świadkami po krańce ziemi – Idźcie i głoście Ewangelię” .
Przed nami czas ADWENTU – czas radosnej wspólnej drogi do Betlejem razem z Maryją – czas przygotowania swego serca na przyjście Pana.
Zapraszamy na Roraty w dni powszednie do kościoła św. Małgorzaty o 6.3o , wcześniej o g. 6.15 śpiewane będą GODZINKI ku czci N. M. Panny
Zapraszamy na Procesję Światła – 8 grudnia g.18.oo z kościoła św. Małgorzaty z pieśnią na ustach do Figury Matki Bożej Niepokalanej przed katedrą – o g.19.oo msza św. świąteczna w katedrze
Zapraszamy do spowiedzi św. adwentowej parafian – podczas rorat o 6.3o, a także w piątki adwentu w katedrze od 9.oo do 18.oo, a także w Wigilię Bożego Narodzenia w katedrze od 8.oo do 14.oo
Zapraszamy dzieci w wieku od lat 4 do czwartej klasy szkoły podstawowej na przed świąteczne spotkanie w Salce Parafialnej w piątek 23 grudnia o g. 16.oo.
Zapraszamy Osoby Samotne, Emerytów i Rencistów oraz członków Żywego Różańca na spotkanie z opłatkiem w czwartą niedzielę Adwentu – to jest 18 grudnia o g.14.oo do Laboratorium Wiary
Zapraszamy na pasterkę do katedry o g.24.oo
PLAN KOLĘDY
Środa 28 . XII – – g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Zawady numery nieparzyste i ul. Koronkarska oraz ul. Zawady2/4,1-36
Czwartek 29 .XII – g.15.3o – dwóch kapłanów – ul Zawady 2/4 nr 37-78 oraz Zwady 6/8m 1-36
Piątek 30 .XII – g.15.3o g.15. 3o – dwóch kapłanów : ul. Zawady 6/ 8 nr 37-78 oraz 10m 1-54
Poniedziałek 2.I – g.15.3o – jeden kapłan ul. Zawady nr 10m 55-108
Wtorek 3 .I – g.15.3o jeden kapłan Zawady nr 12m 1-54
Środa 4 .I – g.15.3o – jeden kapłan Zawady nr 12m 55 -108
Czwartek 5.I. – g.15.3o – jeden kapłan ul. Chlebowa parter
Piątek 6 I. – TRZECH KRÓLI – UROCZYSTOŚĆ MSZE Św. jak w niedzielę
Sobota 7.I – – g.13.oo – ul. Chlebowa I piętro
Poniedziałek 9.I. g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Chlebowa II i III i IV piętro
Wtorek 10.I. g.15.3o –dwóch kapłanów ul. Bydgoska 4,4a 5 i 6/7 oraz
ul. Bydgoska 2a,2 i ul. Filipińska
Środa 11.I. g.15.3o – dwóch kapłanów – ul. Rynek Śródecki 1 i 15 i ul. Rynek Śródecki 3 i 17
Czwartek 12.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Rynek Śródecki 4 i 13/14 i Śródka 1,2,3,
Piątek 13.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Śródka 8/9 i św. Jacka oraz ul. Ostrówek 6/7
Sobota 14. I. g.13.oo – dwóch kapłanów ul. Gdańska 1-10 oraz 12-16
Poniedziałek 16 I g.15.3o – dwóch kapłanów ul Ostrówek 10,11, i ul. Cybińska oraz Ostrówek 15 i 17/18
Wtorek 17.I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Zagórze 1 – 14 oraz ul. Nowe Zagórze 1a,3,5,7
Środa 18. I g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Nowe Zagórze 9,11, 4-16 oraz ul. Wieżowa 71,73
Czwartek 19.I – jeden kapłan g.15.3o ul. Wieżowa 75
Piątek 20.I – g.15.3o – dwóch kapłanów ul. Wieżowa 11-48 i 69-47
Drogim Parafianom życzymy owocnego przeżycia Adwentu i radosnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia:

Ks. Ireneusz Szwarc i Ks. Przemysław Przybylski

Poprzedni

Ogłoszenia Parafialne I Niedziela Adwentu -26.11.2016

Następny

Ogłoszenia Parafialne II Niedziela Adwentu – 4.12.2016

Strona stworzona przez Piotr Wolski.com Piotr Wolski