LIST do Parafian na Wielki Post  2021

 Niech będzie pochwalony JEZUS Chrystus

 Czas Bożego Narodzenia przyniósł nam wiele radosci. Pomimo ograniczeń mogliśmy przeżyć wiele pięknych chwil łącznie z koledą, którą przeżyliśmy w katedrze, a która stała się  sprawdzianem naszego otwarcia i duchowej przynależności.

    Nikt nie zbawi się sam. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Potrzebujemy Boga Zbawiciela. Potrzebujemy  Jego łaski, Jego Słowa i Pokarmu Eucharystii, potrzebujemy Kościoła. Być chrześcijaninem – to mieć świadomość, że jestem Bratem Boga, Bratem Brata, że należę do wspólnoty uczniów Chrystusa. To co nas uratuje, to co ocali naszą radość życia:  to spotkanie – spotkanie z BOGIEM i spotkanie z człowiekiem. Spotkanie przy Ołtarzu, spotkanie we wspólnocie – spotkanie w parafialnej rodzinie. Pandemia jest jakimś mocnym „doświadczeniem” kruchości i śmiertelności człowieka. Szatan chce to wykorzystać, aby nas oddalić od Boga i oddalić od siebie wzajemnie. Ocali nas spotkanie z Bogiem i z człowiekiem. Ocali nas spotkanie w Kościele przy Źródle życia wiecznego – spotkanie przy Ołtarzu.

Gdy porzucimy Boga oddalimy się od siebie, a wtedy się zatracimy.  Bóg, który kocha nas w sposób nieskończony, ukazuje nam swoją bliskość poprzez Syna Jezusa Chrystusa, którego nam dał, aby z nami szedł przez życie do niebieskich bram – do pełni życia w Bogu. To nie jest jakaś abstrakcja, mistycy mówią, że jest to realne powołanie do życia w Pełni BOGA.

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w ostatnim wywiadzie przypomina nam słowa Jezusa:Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32). Nam się wydaje, że sami się nakarmimy. Czy pamiętamy co powiedział Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba na pustyni: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”. Tymczasem – dodaje Jezus: „Zabiegajcie nie o ginący pokarm, ale o pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy”. Jezus nie potępia troski o pokarm zniszczalny, ale kieruje naszą uwagę na zabieganie o pokarm niezniszczalny. Za tym pójdzie tylko człowiek wiary. Dlatego Jezus mówi dalej :  „Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. .. Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Stąd zasadniczym priorytetem w życiu Kościoła będzie zawsze pogłębienie wiary, wiary w Jezusa przychodzącego do nas w Eucharystii. Należy zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i było rzeczywistym spotkaniem z Osobą samego Chrystusa.

Wyrazem wiary i wdzięczności za ten Pokarm, który daje życie wieczne jest nasza coniedzielna obecność na Eucharystii – i w niej zaangażowane uczestnictwo 

Trzeba wdzięczności za ten nieprzebrany i szeroko otwarty dla wszystkich skarbiec Bożej miłości – za Mszę św., która jest  Sakramentem zbawienia i Sakramentem spotkania. Musimy sobie przypomnieć jak przeogromny dług został zaciągnięty przez każdego z nas wobec Chrystusa-Eucharystii.

Co z tego wynika?: musimy się spotykać, budować wspólnotę życia i miłości i razem podążać do Źródła Życia do Boga.

Zaczynamy nowy czas.

Wielki Post jest  czasem powrotu z dalekich stron wycofania i nieobecności. Wielki Post jest czasem wyjścia z niewoli grzechu ku wolności życia z Chrystusem we wspólnocie Ludu karmiącego się Słowem Bożym i Sakramentami. Rok temu byliśmy zupełnie wyłączeni z liturgii. Człowiek bez pokarmu umiera. Nie możemy dać się odłączyć od tej życiodajnej KROPLÓWKI  –  Mszy świętej. Nie możemy przestać korzystać z sakramentu pokuty – ze spowiedzi św.. Przychodząc do spowiedzi św. mówimy: Panie potrzebujemy Twojego przebaczenia – łaski nowego życia z Tobą.   

W Wielkim Poście musimy odnaleźć drogę do świątyni – do Źródła:  

  1. W piątki Droga Krzyżowa – kościół św. Małgorzaty g.17.3o oraz katedra g.19.oo
  2. Gorzkie Żale w katedrze – w niedziele Wielkiego Postu – godz. 16.oo – z Kazaniami pasyjnymi ks. Rektora ASD ks. dr Marcina Głowińskiego
  3. Rekolekcje parafialne – od piątej Niedzieli Wielkiego Postu
  4. Spowiedź św. – codziennie przed mszą św. oraz w każdy piątek w katedrze od g. 9.oo do 18.oo
  5. DZIECI – niech wrócą do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
  6. Młodzież – niech wróci do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
  7. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbywać się będą w kościele
  8. Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbywać się będą w salce i w katedrze.

Daninę diecezjalną prosimy składać jak zwykle w kopertach z wypisanym adresem. Prosimy (jeśli to możliwe) o podanie telefonów i adresów mailowych. W tych trudnych czasach pomoże nam to lepiej komunikować się.

 Dziękuję wszystkim parafianom, którzy w tym trudnym czasie pandemii – nie zapomnieli o trosce materialnej o swoją parafię. Kilkanaście rodzin wpłacało swoje ofiary na konto parafialne. Pomagało nam to utrzymywać budynki parafialne na tym samym poziomie jak zawsze z pełnym oświetleniem i ogrzewaniem oraz obsługą. Nr konta : Parafia św. Ap. Piotra i Pawła Poznań Ostrów Tumski 17 : Santander Bank:  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101

Na koniec: świat w którym żyjemy, potrzebuje czytelnych i odważnych świadków Chrystusa, chrześcijan świadomych posiadanego SKARBU żywej wiary, która wszystko przenika i ożywia. Z całego serca zachęcamy Was drodzy parafianie do odważnego zaangażowania się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Skorzystajcie z wszystkich zaproszeń do Was kierowanych – musimy się spotykać przy Źródle. Życzymy Wam i sobie duchowego odrodzenia. Szczęść Boże! 

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc   

                                          Wikariusz Łukasz Glazer

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

Transmisje z katedry: www.katedra.archpoznan.pl

Msze św. w Katedrze : w niedziele o godz.18.00 (sobota), 8.00, 10.00,12.15 i 19.00 oraz 20.30 i codziennie o g. 8.oo rano

Kościół św. Małgorzaty : w niedzielę  o godz. 9.00 i 11.00 oraz codziennie o g.8.3o i 18.oo