Przejdź do treści

MSZA ŚW. ZA ŚP. PAPIEŻA BENEDYKTA XVI W KOŚCIELE ŚW. MAŁGORZATY – 05.01.2023 r.