Materiały o oddaniu się Matce Bożej

 

Rekolekcje z dominikaninem o. Jackiem Salijem

Modlitwa, sakrament pokuty i pojednania oraz wartość Kościoła w życiu chrześcijanina to tematy, których dotyczyć będą rekolekcje wielkopostne emitowane od 25 do 27 marca o godz. 20.40 w ogólnopolskim paśmie TVP3. Rekolekcje wygłosi znany dominikanin o. Jacek Salij.

 

Poznań , 23 marca 2020 roku.

Totus Tuus – cały Twój Maryjo. Dziękujmy Bogu za łaskę 33 dni, które nas prowadziły do “chwały poranka”. Jutro o g.21.oo niech dokona się nasze poświęcenie – zwierzenie życia Jezusowi przez Maryję.  Uczyńmy ten akt pełni ufności, że oddajemy się w  najlepsze ręce Niepokalanej Maryi Matki Jezusa i naszej Matki. Niech Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty Was wszystkich błogosławi, a Maryja otoczy swą macierzyńską miłością. ks. Ireneusz Szwarc

Poznań,  dnia 20 marca 2020

Totus Tuus Jezu Totus Tuus Marie!  Cały Twój Jezu Cały Twój Mario!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Nasze rekolekcje życia : „33 dni do chwały poranka” dobiegają końca . Już za kilka dni każdy z nas w duchu całkowitego zaufania Jezusowi i Maryi – dokona aktu zawierzenia swego życia Jezusowi przez Maryję.

Rozpoczynając rekolekcje życia nikt  z nas nie mógł  przypuszczać, że będą się  odbywały w tak ekstremalnych warunkach.

Nie wolno nam tych rekolekcji zmarnować – idziemy do końca . We wtorek 24 marca każdy z nas o g.21.ooo ( lub innej godzinie dla siebie stosownej )  – podczas Apelu Jasnogórskiego niech prywatnie uczyni akt zawierzenia według tej formuły  którą otrzymaliśmy. Uczyńmy to z wiarą – w stanie łaski uświęcającej (kapłani spowiadają – np. w katedrze codziennie od 17.oo do 18.oo  )

Informuję , że Uroczysty Akt poświęcenia życia Maryi by z Nią iść do JEZUSA  – dokonamy w  momencie gdy ustaną przeszkody  związane z pandemią – i przeżyjemy wielkie święto – wtedy na ołtarzu uroczyście akt zawierzania podpiszemy . Obyśmy to mogli uczynić jak najszybciej.  Niech w naszych sercach panuje Boży Duch – On jest Panem życia. Już jesteśmy w najlepszych rękach ! .

  1. Ireneusz Szwarc – proboszcz katedry
  2. Krótki akt zawierzenia:

Maryjo , zawierzam Ci się całkowicie: moje ciało i moją duszę, moje dobra, to co wewnętrzne i zewnętrzne. Proszę uczyń ze mną, cokolwiek Ci się podoba. Pozwól mi być użytecznym narzędziem w Twoich niepokalanych, miłosiernych rękach, aby przynosić największą możliwą chwalę Bogu.

TOTU TUUS

wtorek 17 marca – Szczęść Boże! czy ktokolwiek rozpoczynając rekolekcje życia mógł przypuszczać, że będą to rekolekcje tak mocne ? dodatkowo Wielki Post i codzienne Słowo Boże. Idziemy do końca naszych rekolekcji . 24 marca każdy osobiście  (prywatnie)  dokona zwierzenia swego życia Jezusowi przez Maryję. Gdy ustaną przeszkody związane ze stanem pandemicznym – poinformujemy,  kiedy dokona się nasz  Uroczysty Akt Zawierzenia. Obyśmy to mogli uczynić jak najszybciej.  Niech w naszych sercach panuje Boży Duch – On jest Panem życia. Już jesteśmy w najlepszych rękach ! . ks. Ireneusz

czwartek 12 marca ! Pomimo, a może właśnie dlatego, że wokoło trwa zamieszanie z powodu szalejącego koronawirusa – my idziemy bez lęku dalej – postępujemy  na naszej drodze “33 dni do chwały poranka” – tego dnia kiedy poświęcimy swoje życie Jezusowi i Maryi. O jakże piękne są dni, które dał nam Pan – dni naszych rekolekcji ! – ks. Ireneusz

czwartek 5 marca – PRAGNĘ – o jakże pragnę Twego poświęcenia memu i mej Matki Sercu – nie lękaj się.

Nie zatrzymujemy się. Niech trwa nasza wielka duchowa przygoda.

Sobota 29 luty 202o

– pragnę sobie i Wam dodać odwagi – czyż nie są piękne rekolekcje naszego życia – tak bardzo pragniemy poświęcić swoje życie Jezusowi i Maryi – TOTUS TUUS JEZU ET MARIE  – Cały twój Jezu i Maryjo.  Ona wypełniona Duchem Świętym, gotowa pełnić wolę Bożą zaprasza nas do wielkiej przygody. Fundament tych dni : wiara i zaufanie i wielkie zaangażowanie. Codziennie prowadzi nas Słowo Boże – przyzywajmy Ducha świętego i uczmy się od Maryi odpowiadać na wezwanie płynące od Boga.

Wszystko Tobie oddaję. Już widzę jak to działa.

Duchu Święty nie pozwól mi zatrzymać się  na tej drodze do Dnia Poranka ( 24 marca g.18.oo – kościół św. Małgorzaty  ) – by zawsze być w Bogu jak Maryja i razem z Maryją.

Praktyczne wskazówki

jak owocnie przeżyć ten czas. Pierwsza sprawa – to codziennie proś : Panie Jezu proszę o łaskę oddania . Prośmy o tę łaskę. Przez te 33 dni traktuj wszystko jako swoje wielkie  rekolekcje. Pan Bóg będzie dawał łaski, które będą cię przygotowywać do aktu oddania. Pan Bóg będzie się posługiwać tym podręcznikiem „ 33 dni do chwały poranka”  . Kilka zdań na całe lata zostanie ci w pamięci –  natomiast – to nie wszystko – to nie wszystko. Światło przychodzi również, a może przede wszystkim z czytania Słowa Bożego ( na każdy dzień – otwórz: opoka.pl –  liturgię dnia )  Szukaj tego słowa każdego dnia

Oto trzy takie praktyki które pomogą owocnie przeżyć ten czas:

  1. Pierwsza: jeśli jest to możliwe bądź na Eucharystii codziennie , a jeżeli będziesz dwa razy w tygodniu też będzie dobrze  – tyle ile możesz bądź na Eucharystii – i teraz niech to będzie Twoja rozmowa z Bogiem , słuchaj Boga – mów do Niego czego chcesz – jak bardzo jest ważny – jak bardzo chcesz należeć do Niego i do Maryi . Podczas tej modlitwy wchodź w miłość Jezusa do Maryi – bądź miedzy Nimi i z NIMI . Módl się : Panie Jezu chcę przyjąć Ciebie, aby Twoja miłość do Maryi żyła we mnie, aby  Twoje pragnienie kochania Maryi było we mnie
  2. Druga sprawa – to warto przygotować w tym czasie 33 dni dobrą spowiedź św.  z tym uświadomieniem sobie jak mało obecni byli w moim życiu Jezus i Maryja – jak zapominałem o Maryi. Spowiedź św. : to pójść do Jezusa i oddać mu wszystko co było niezgodne z wolą Bożą w moim życiu , przepraszam, że nie wziąłem do siebie, do swego życia Maryi. Jezu chcę kochać Maryję tak jak Ty Ją kochasz.
  3. Trzecia rzecz jeśli to możliwe raz albo dwa razy w tygodniu spróbować post o chlebie i wodzie ( należy pamiętać, że można to tylko robić wtedy, gdy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych czy lekarskich) – ale jeśli już pościmy to ofiarujmy ten post za siebie i za tych, którzy ze mną idą na dzień oddania. Musimy pamiętać, że szatan będzie wszystko robić, aby  mnie i nas wszystkich zniechęcić .

– Pracujmy od czwartku z książką – zatrzymujmy się na poszczególnych zadaniach – odkrywajmy sens rozmyślań – podkreślajmy co ważne – zapisujmy swoje własne odkrycia na marginesie

– Na końcu są modlitwy – codziennie zanośmy modlitwę pragnienia oddania życia Jezusowi  przez Maryję – wystarczy szczera jedna dziesiątka różańca lub litania do Matki Bożej – Ktoś inny gotowy jest więcej – to są nasze rekolekcje –

– Czytajmy – słuchajmy Traktat św. Ludwika o nabożeństwie i oddania życia Maryi  ( strona internetowa naszej parafii – zobacz poniżej – w tym czasie więcej czytaj  )

– Na koniec jedyny warunek konieczny – to co jest najważniejsze – nasze pragnienie – nasza wola, żeby się oddać Jezusowi przez Maryję . Musisz chcieć się rzucić Maryi w ramiona – ważne bym tego chciał i to czynił bez zastrzeżeń. Mimo naszych lęków, grzechów, wad , wątpliwości – nie rezygnuj z oddania – z oddanai życia Maryi. Wytrwajcie na drodze, nie lękajcie się. Gdy się oddasz Maryi – odtąd koniec leków  w twoim życiu . Tam gdzie miłość tam nie ma lęku. Należymy do Jezusa przez Maryję. Alicja Lenczewska zapytała Jezusa: powiedz czym jest miłość ? – jest oddaniem – miłość to oddanie. Maryja nas potrzebuje – to, że my Jej potrzebujemy to zrozumiałe – ale wstrząsające jest to że Ona nas potrzebuje – nie lękajcie się – oddajcie się z miłości Jezusowi przez Maryję .

 

ABC ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

1. Zwiastun:

2. Wstęp

3. Część 1

TRAKTAT ŚWIĘTEGO LUDWIKA:

www.jednoserce.org

Aplikacja z rekolekcjami:
ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jednoserce
IOS: https://apps.apple.com/pl/app/jedno-serce/id1488301579