Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii

„Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu, zwłaszcza, gdy ból staje się bardziej dotkliwy. Pandemia może zostać pokonana przeciwciałem solidarności” – napisał Papież Franciszek w liście skierowanym do wszystkich ludzi. Hiszpański magazyn „Vida Nueva” opublikował napisany ręcznie przez Franciszka tekst medytacji inspirowany wielkanocną radością i budzący do życia w czasach COVID-19. Ojciec Święty przypomina spotkania Jezusa z pierwszymi świadkami Jego zmartwychwstania. On pragnął przeobrazić ich żałobę w radość oraz pocieszyć ich w cierpieniu. Dzisiaj również żyjemy atmosferą bólu i niepewności, która sprawia, że stawiamy pytanie: „Kto zabierze nam kamień z grobu?” (Mk 16, 3). Jak poradzić sobie z sytuacją, która całkowicie nas przerosła? Kobiety z Ewangelii nie dały się sparaliżować tym, co stało się z Jezusem. Pokonały wszelkie przeszkody, aby znaleźć się blisko swojego Pana i namaścić jego ciało. „W czasie pandemii – napisał Franciszek – mogliśmy zauważyć jak wiele osób podjęło to «namaszczenie współodpowiedzialności», walczyło, towarzyszyło i podtrzymywało chorych, aby ulżyć ich bolesnej sytuacji”. To namaszczenie nadal niosą lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, osoby sprzątające, służby porządkowe, handlowcy i transportowcy, dozorcy, księża, siostry zakonne, dziadkowie, wychowawcy oraz wielu innych, którzy dają z siebie wszystko, aby wnieść do życia trochę uzdrowienia, spokoju i ukojenia. Namaszczenie Jezusa przez kobiety nie było dla śmierci, ale dla życia. Ich czuwanie nie poszło na marne, pozwoliło im zostać namaszczonymi przez zmartwychwstanie Pana. Za każdym razem, kiedy bierzemy udział w Męce Pańskiej, gdy towarzyszymy w męce naszym braciom, przeżywając również własną mękę, usłyszymy o nowości zmartwychwstania. Nie jesteśmy sami, Pan uprzedza nas w drodze, usuwając kamienie, które nas paraliżują. Papież podkreślił, że życie, które zostało unicestwione na krzyżu, obudziło się i jego źródło znowu tryska. To jest nasza nadzieja, której nikt nie może nam odebrać ani jej uciszyć. Całe życie służby i miłości, które podejmujemy w tym czasie, nie zostanie pokonane i zwycięży. Franciszek dodał, że podczas trwania pandemii mogliśmy nauczyć się, że nikt nie może uratować się sam, o własnych siłach. Potrzebujemy nowego tchnienia Ducha, który otwiera horyzonty, budzi kreatywność oraz odnawia nas w braterskiej wspólnocie, aby potwierdzić, że jesteśmy obecni, wszyscy razem w obliczu ogromnego i pilnego zadania jakie nas czeka. Obecny czas zachęca nas do nowej wyobraźni, do porzucenia dawnych schematów, sposobów i struktur. Proponuje, byśmy utworzyli wspólnie ruch zdolny „uczynić wszystko nowym” (Ap 21, 5). Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju. Każde pojedyncze działanie ma swoje konsekwencje dla innych, ponieważ wszystko jest połączone we wspólnym domu. Ojciec Święty podkreślił, że jeśli będziemy działać wspólnie, również w obliczu innych epidemii, które nas nękają, możemy mieć wpływ na ich przezwyciężenie. Następnie pytał: czy będziemy mogli działać odpowiedzialnie w obliczu głodu, który dotyka tak wielu ludzi, wiedząc, że jest jedzenie dla wszystkich? Czy nadal będziemy patrzeć w drugą stronę milcząc, w obliczu wojen napędzanych pragnieniem dominacji i władzy? Czy będziemy skłonni zmienić styl życia, który pogrąża tak wielu w ubóstwie, promując i zachęcając nas do prowadzenia bardziej umiarkowanego i ludzkiego życia, które umożliwia sprawiedliwy podział zasobów? Czy jako wspólnota międzynarodowa podejmiemy niezbędne środki, aby powstrzymać niszczenie środowiska, czy też nadal będziemy zaprzeczać dowodom? Czy globalizacja obojętności będzie nadal zagrażać i wytyczać naszą drogę? Niech lekarstwem będą przeciwciała sprawiedliwości, miłości i solidarności. Nie bójmy się żyć alternatywą cywilizacji miłości, która jest „cywilizacją nadziei: przeciwko udręce i strachowi, smutkowi i zniechęceniu, bierności i zmęczeniu”. Cywilizacja miłości jest budowana codziennie, nieprzerwanie. Wymaga to zaangażowanego wysiłku wszystkich – podkreślił Franciszek. Vaticannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

 

Materiały o oddaniu się Matce Bożej

Poznań , 23 marca 2020 roku.

Totus Tuus – cały Twój Maryjo. Dziękujmy Bogu za łaskę 33 dni, które nas prowadziły do “chwały poranka”. Jutro o g.21.oo niech dokona się nasze poświęcenie – zwierzenie życia Jezusowi przez Maryję.  Uczyńmy ten akt pełni ufności, że oddajemy się w  najlepsze ręce Niepokalanej Maryi Matki Jezusa i naszej Matki. Niech Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty Was wszystkich błogosławi, a Maryja otoczy swą macierzyńską miłością. ks. Ireneusz Szwarc

Poznań,  dnia 20 marca 2020

Totus Tuus Jezu Totus Tuus Marie!  Cały Twój Jezu Cały Twój Mario!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Nasze rekolekcje życia : „33 dni do chwały poranka” dobiegają końca . Już za kilka dni każdy z nas w duchu całkowitego zaufania Jezusowi i Maryi – dokona aktu zawierzenia swego życia Jezusowi przez Maryję.

Rozpoczynając rekolekcje życia nikt  z nas nie mógł  przypuszczać, że będą się  odbywały w tak ekstremalnych warunkach.

Nie wolno nam tych rekolekcji zmarnować – idziemy do końca . We wtorek 24 marca każdy z nas o g.21.ooo ( lub innej godzinie dla siebie stosownej )  – podczas Apelu Jasnogórskiego niech prywatnie uczyni akt zawierzenia według tej formuły  którą otrzymaliśmy. Uczyńmy to z wiarą – w stanie łaski uświęcającej (kapłani spowiadają – np. w katedrze codziennie od 17.oo do 18.oo  )

Informuję , że Uroczysty Akt poświęcenia życia Maryi by z Nią iść do JEZUSA  – dokonamy w  momencie gdy ustaną przeszkody  związane z pandemią – i przeżyjemy wielkie święto – wtedy na ołtarzu uroczyście akt zawierzania podpiszemy . Obyśmy to mogli uczynić jak najszybciej.  Niech w naszych sercach panuje Boży Duch – On jest Panem życia. Już jesteśmy w najlepszych rękach ! .

  1. Ireneusz Szwarc – proboszcz katedry
  2. Krótki akt zawierzenia:

Maryjo , zawierzam Ci się całkowicie: moje ciało i moją duszę, moje dobra, to co wewnętrzne i zewnętrzne. Proszę uczyń ze mną, cokolwiek Ci się podoba. Pozwól mi być użytecznym narzędziem w Twoich niepokalanych, miłosiernych rękach, aby przynosić największą możliwą chwalę Bogu.

TOTU TUUS

wtorek 17 marca – Szczęść Boże! czy ktokolwiek rozpoczynając rekolekcje życia mógł przypuszczać, że będą to rekolekcje tak mocne ? dodatkowo Wielki Post i codzienne Słowo Boże. Idziemy do końca naszych rekolekcji . 24 marca każdy osobiście  (prywatnie)  dokona zwierzenia swego życia Jezusowi przez Maryję. Gdy ustaną przeszkody związane ze stanem pandemicznym – poinformujemy,  kiedy dokona się nasz  Uroczysty Akt Zawierzenia. Obyśmy to mogli uczynić jak najszybciej.  Niech w naszych sercach panuje Boży Duch – On jest Panem życia. Już jesteśmy w najlepszych rękach ! . ks. Ireneusz

czwartek 12 marca ! Pomimo, a może właśnie dlatego, że wokoło trwa zamieszanie z powodu szalejącego koronawirusa – my idziemy bez lęku dalej – postępujemy  na naszej drodze “33 dni do chwały poranka” – tego dnia kiedy poświęcimy swoje życie Jezusowi i Maryi. O jakże piękne są dni, które dał nam Pan – dni naszych rekolekcji ! – ks. Ireneusz

czwartek 5 marca – PRAGNĘ – o jakże pragnę Twego poświęcenia memu i mej Matki Sercu – nie lękaj się.

Nie zatrzymujemy się. Niech trwa nasza wielka duchowa przygoda.

Sobota 29 luty 202o

– pragnę sobie i Wam dodać odwagi – czyż nie są piękne rekolekcje naszego życia – tak bardzo pragniemy poświęcić swoje życie Jezusowi i Maryi – TOTUS TUUS JEZU ET MARIE  – Cały twój Jezu i Maryjo.  Ona wypełniona Duchem Świętym, gotowa pełnić wolę Bożą zaprasza nas do wielkiej przygody. Fundament tych dni : wiara i zaufanie i wielkie zaangażowanie. Codziennie prowadzi nas Słowo Boże – przyzywajmy Ducha świętego i uczmy się od Maryi odpowiadać na wezwanie płynące od Boga.

Wszystko Tobie oddaję. Już widzę jak to działa.

Duchu Święty nie pozwól mi zatrzymać się  na tej drodze do Dnia Poranka ( 24 marca g.18.oo – kościół św. Małgorzaty  ) – by zawsze być w Bogu jak Maryja i razem z Maryją.

Praktyczne wskazówki

jak owocnie przeżyć ten czas. Pierwsza sprawa – to codziennie proś : Panie Jezu proszę o łaskę oddania . Prośmy o tę łaskę. Przez te 33 dni traktuj wszystko jako swoje wielkie  rekolekcje. Pan Bóg będzie dawał łaski, które będą cię przygotowywać do aktu oddania. Pan Bóg będzie się posługiwać tym podręcznikiem „ 33 dni do chwały poranka”  . Kilka zdań na całe lata zostanie ci w pamięci –  natomiast – to nie wszystko – to nie wszystko. Światło przychodzi również, a może przede wszystkim z czytania Słowa Bożego ( na każdy dzień – otwórz: opoka.pl –  liturgię dnia )  Szukaj tego słowa każdego dnia

Oto trzy takie praktyki które pomogą owocnie przeżyć ten czas:

  1. Pierwsza: jeśli jest to możliwe bądź na Eucharystii codziennie , a jeżeli będziesz dwa razy w tygodniu też będzie dobrze  – tyle ile możesz bądź na Eucharystii – i teraz niech to będzie Twoja rozmowa z Bogiem , słuchaj Boga – mów do Niego czego chcesz – jak bardzo jest ważny – jak bardzo chcesz należeć do Niego i do Maryi . Podczas tej modlitwy wchodź w miłość Jezusa do Maryi – bądź miedzy Nimi i z NIMI . Módl się : Panie Jezu chcę przyjąć Ciebie, aby Twoja miłość do Maryi żyła we mnie, aby  Twoje pragnienie kochania Maryi było we mnie
  2. Druga sprawa – to warto przygotować w tym czasie 33 dni dobrą spowiedź św.  z tym uświadomieniem sobie jak mało obecni byli w moim życiu Jezus i Maryja – jak zapominałem o Maryi. Spowiedź św. : to pójść do Jezusa i oddać mu wszystko co było niezgodne z wolą Bożą w moim życiu , przepraszam, że nie wziąłem do siebie, do swego życia Maryi. Jezu chcę kochać Maryję tak jak Ty Ją kochasz.
  3. Trzecia rzecz jeśli to możliwe raz albo dwa razy w tygodniu spróbować post o chlebie i wodzie ( należy pamiętać, że można to tylko robić wtedy, gdy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych czy lekarskich) – ale jeśli już pościmy to ofiarujmy ten post za siebie i za tych, którzy ze mną idą na dzień oddania. Musimy pamiętać, że szatan będzie wszystko robić, aby  mnie i nas wszystkich zniechęcić .

– Pracujmy od czwartku z książką – zatrzymujmy się na poszczególnych zadaniach – odkrywajmy sens rozmyślań – podkreślajmy co ważne – zapisujmy swoje własne odkrycia na marginesie

– Na końcu są modlitwy – codziennie zanośmy modlitwę pragnienia oddania życia Jezusowi  przez Maryję – wystarczy szczera jedna dziesiątka różańca lub litania do Matki Bożej – Ktoś inny gotowy jest więcej – to są nasze rekolekcje –

– Czytajmy – słuchajmy Traktat św. Ludwika o nabożeństwie i oddania życia Maryi  ( strona internetowa naszej parafii – zobacz poniżej – w tym czasie więcej czytaj  )

– Na koniec jedyny warunek konieczny – to co jest najważniejsze – nasze pragnienie – nasza wola, żeby się oddać Jezusowi przez Maryję . Musisz chcieć się rzucić Maryi w ramiona – ważne bym tego chciał i to czynił bez zastrzeżeń. Mimo naszych lęków, grzechów, wad , wątpliwości – nie rezygnuj z oddania – z oddanai życia Maryi. Wytrwajcie na drodze, nie lękajcie się. Gdy się oddasz Maryi – odtąd koniec leków  w twoim życiu . Tam gdzie miłość tam nie ma lęku. Należymy do Jezusa przez Maryję. Alicja Lenczewska zapytała Jezusa: powiedz czym jest miłość ? – jest oddaniem – miłość to oddanie. Maryja nas potrzebuje – to, że my Jej potrzebujemy to zrozumiałe – ale wstrząsające jest to że Ona nas potrzebuje – nie lękajcie się – oddajcie się z miłości Jezusowi przez Maryję .

 

ABC ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

1. Zwiastun:

2. Wstęp

3. Część 1

TRAKTAT ŚWIĘTEGO LUDWIKA:

www.jednoserce.org

Aplikacja z rekolekcjami:
ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jednoserce
IOS: https://apps.apple.com/pl/app/jedno-serce/id1488301579