Materiały o oddaniu się Matce Bożej

Praktyczne wskazówki

jak owocnie przeżyć ten czas. Pierwsza sprawa – to codziennie proś : Panie Jezu proszę o łaskę oddania . Prośmy o tę łaskę. Przez te 33 dni traktuj wszystko jako swoje wielkie  rekolekcje. Pan Bóg będzie dawał łaski, które będą cię przygotowywać do aktu oddania. Pan Bóg będzie się posługiwać tym podręcznikiem „ 33 dni do chwały poranka”  . Kilka zdań na całe lata zostanie ci w pamięci –  natomiast – to nie wszystko – to nie wszystko. Światło przychodzi również, a może przede wszystkim z czytania Słowa Bożego ( na każdy dzień – otwórz: opoka.pl –  liturgię dnia )  Szukaj tego słowa każdego dnia

Oto trzy takie praktyki które pomogą owocnie przeżyć ten czas:

  1. Pierwsza: jeśli jest to możliwe bądź na Eucharystii codziennie , a jeżeli będziesz dwa razy w tygodniu też będzie dobrze  – tyle ile możesz bądź na Eucharystii – i teraz niech to będzie Twoja rozmowa z Bogiem , słuchaj Boga – mów do Niego czego chcesz – jak bardzo jest ważny – jak bardzo chcesz należeć do Niego i do Maryi . Podczas tej modlitwy wchodź w miłość Jezusa do Maryi – bądź miedzy Nimi i z NIMI . Módl się : Panie Jezu chcę przyjąć Ciebie, aby Twoja miłość do Maryi żyła we mnie, aby  Twoje pragnienie kochania Maryi było we mnie
  2. Druga sprawa – to warto przygotować w tym czasie 33 dni dobrą spowiedź św.  z tym uświadomieniem sobie jak mało obecni byli w moim życiu Jezus i Maryja – jak zapominałem o Maryi. Spowiedź św. : to pójść do Jezusa i oddać mu wszystko co było niezgodne z wolą Bożą w moim życiu , przepraszam, że nie wziąłem do siebie, do swego życia Maryi. Jezu chcę kochać Maryję tak jak Ty Ją kochasz.
  3. Trzecia rzecz jeśli to możliwe raz albo dwa razy w tygodniu spróbować post o chlebie i wodzie ( należy pamiętać, że można to tylko robić wtedy, gdy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych czy lekarskich) – ale jeśli już pościmy to ofiarujmy ten post za siebie i za tych, którzy ze mną idą na dzień oddania. Musimy pamiętać, że szatan będzie wszystko robić, aby  mnie i nas wszystkich zniechęcić .

– Pracujmy od czwartku z książką – zatrzymujmy się na poszczególnych zadaniach – odkrywajmy sens rozmyślań – podkreślajmy co ważne – zapisujmy swoje własne odkrycia na marginesie

– Na końcu są modlitwy – codziennie zanośmy modlitwę pragnienia oddania życia Jezusowi  przez Maryję – wystarczy szczera jedna dziesiątka różańca lub litania do Matki Bożej – Ktoś inny gotowy jest więcej – to są nasze rekolekcje –

– Czytajmy – słuchajmy Traktat św. Ludwika o nabożeństwie i oddania życia Maryi  ( strona internetowa naszej parafii – zobacz poniżej – w tym czasie więcej czytaj  )

– Na koniec jedyny warunek konieczny – to co jest najważniejsze – nasze pragnienie – nasza wola, żeby się oddać Jezusowi przez Maryję . Musisz chcieć się rzucić Maryi w ramiona – ważne bym tego chciał i to czynił bez zastrzeżeń. Mimo naszych lęków, grzechów, wad , wątpliwości – nie rezygnuj z oddania – z oddanai życia Maryi. Wytrwajcie na drodze, nie lękajcie się. Gdy się oddasz Maryi – odtąd koniec leków  w twoim życiu . Tam gdzie miłość tam nie ma lęku. Należymy do Jezusa przez Maryję. Alicja Lenczewska zapytała Jezusa: powiedz czym jest miłość ? – jest oddaniem – miłość to oddanie. Maryja nas potrzebuje – to, że my Jej potrzebujemy to zrozumiałe – ale wstrząsające jest to że Ona nas potrzebuje – nie lękajcie się – oddajcie się z miłości Jezusowi przez Maryję .

 

ABC ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

1. Zwiastun:

2. Wstęp

3. Część 1

TRAKTAT ŚWIĘTEGO LUDWIKA:

www.jednoserce.org

Aplikacja z rekolekcjami:
ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jednoserce
IOS: https://apps.apple.com/pl/app/jedno-serce/id1488301579