Przejdź do treści

List do parafian na Wielki Post 2021

  LIST do Parafian na Wielki Post  2021

   Niech będzie pochwalony JEZUS Chrystus

   Czas Bożego Narodzenia przyniósł nam wiele radosci. Pomimo ograniczeń mogliśmy przeżyć wiele pięknych chwil łącznie z koledą, którą przeżyliśmy w katedrze, a która stała się  sprawdzianem naszego otwarcia i duchowej przynależności.

      Nikt nie zbawi się sam. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Potrzebujemy Boga Zbawiciela. Potrzebujemy  Jego łaski, Jego Słowa i Pokarmu Eucharystii, potrzebujemy Kościoła. Być chrześcijaninem – to mieć świadomość, że jestem Bratem Boga, Bratem Brata, że należę do wspólnoty uczniów Chrystusa. To co nas uratuje, to co ocali naszą radość życia:  to spotkanie – spotkanie z BOGIEM i spotkanie z człowiekiem. Spotkanie przy Ołtarzu, spotkanie we wspólnocie – spotkanie w parafialnej rodzinie. Pandemia jest jakimś mocnym „doświadczeniem” kruchości i śmiertelności człowieka. Szatan chce to wykorzystać, aby nas oddalić od Boga i oddalić od siebie wzajemnie. Ocali nas spotkanie z Bogiem i z człowiekiem. Ocali nas spotkanie w Kościele przy Źródle życia wiecznego – spotkanie przy Ołtarzu.

  Gdy porzucimy Boga oddalimy się od siebie, a wtedy się zatracimy.  Bóg, który kocha nas w sposób nieskończony, ukazuje nam swoją bliskość poprzez Syna Jezusa Chrystusa, którego nam dał, aby z nami szedł przez życie do niebieskich bram – do pełni życia w Bogu. To nie jest jakaś abstrakcja, mistycy mówią, że jest to realne powołanie do życia w Pełni BOGA.

  Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w ostatnim wywiadzie przypomina nam słowa Jezusa:Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32). Nam się wydaje, że sami się nakarmimy. Czy pamiętamy co powiedział Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba na pustyni: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”. Tymczasem – dodaje Jezus: „Zabiegajcie nie o ginący pokarm, ale o pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy”. Jezus nie potępia troski o pokarm zniszczalny, ale kieruje naszą uwagę na zabieganie o pokarm niezniszczalny. Za tym pójdzie tylko człowiek wiary. Dlatego Jezus mówi dalej :  „Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. .. Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Stąd zasadniczym priorytetem w życiu Kościoła będzie zawsze pogłębienie wiary, wiary w Jezusa przychodzącego do nas w Eucharystii. Należy zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i było rzeczywistym spotkaniem z Osobą samego Chrystusa.

  Wyrazem wiary i wdzięczności za ten Pokarm, który daje życie wieczne jest nasza coniedzielna obecność na Eucharystii – i w niej zaangażowane uczestnictwo 

  Trzeba wdzięczności za ten nieprzebrany i szeroko otwarty dla wszystkich skarbiec Bożej miłości – za Mszę św., która jest  Sakramentem zbawienia i Sakramentem spotkania. Musimy sobie przypomnieć jak przeogromny dług został zaciągnięty przez każdego z nas wobec Chrystusa-Eucharystii.

  Co z tego wynika?: musimy się spotykać, budować wspólnotę życia i miłości i razem podążać do Źródła Życia do Boga.

  Zaczynamy nowy czas.

  Wielki Post jest  czasem powrotu z dalekich stron wycofania i nieobecności. Wielki Post jest czasem wyjścia z niewoli grzechu ku wolności życia z Chrystusem we wspólnocie Ludu karmiącego się Słowem Bożym i Sakramentami. Rok temu byliśmy zupełnie wyłączeni z liturgii. Człowiek bez pokarmu umiera. Nie możemy dać się odłączyć od tej życiodajnej KROPLÓWKI  –  Mszy świętej. Nie możemy przestać korzystać z sakramentu pokuty – ze spowiedzi św.. Przychodząc do spowiedzi św. mówimy: Panie potrzebujemy Twojego przebaczenia – łaski nowego życia z Tobą.   

  W Wielkim Poście musimy odnaleźć drogę do świątyni – do Źródła:  

  1. W piątki Droga Krzyżowa – kościół św. Małgorzaty g.17.3o oraz katedra g.19.oo
  2. Gorzkie Żale w katedrze – w niedziele Wielkiego Postu – godz. 16.oo – z Kazaniami pasyjnymi ks. Rektora ASD ks. dr Marcina Głowińskiego
  3. Rekolekcje parafialne – od piątej Niedzieli Wielkiego Postu
  4. Spowiedź św. – codziennie przed mszą św. oraz w każdy piątek w katedrze od g. 9.oo do 18.oo
  5. DZIECI – niech wrócą do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
  6. Młodzież – niech wróci do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
  7. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbywać się będą w kościele
  8. Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbywać się będą w salce i w katedrze.

  Daninę diecezjalną prosimy składać jak zwykle w kopertach z wypisanym adresem. Prosimy (jeśli to możliwe) o podanie telefonów i adresów mailowych. W tych trudnych czasach pomoże nam to lepiej komunikować się.

   Dziękuję wszystkim parafianom, którzy w tym trudnym czasie pandemii – nie zapomnieli o trosce materialnej o swoją parafię. Kilkanaście rodzin wpłacało swoje ofiary na konto parafialne. Pomagało nam to utrzymywać budynki parafialne na tym samym poziomie jak zawsze z pełnym oświetleniem i ogrzewaniem oraz obsługą. Nr konta : Parafia św. Ap. Piotra i Pawła Poznań Ostrów Tumski 17 : Santander Bank:  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101

  Na koniec: świat w którym żyjemy, potrzebuje czytelnych i odważnych świadków Chrystusa, chrześcijan świadomych posiadanego SKARBU żywej wiary, która wszystko przenika i ożywia. Z całego serca zachęcamy Was drodzy parafianie do odważnego zaangażowania się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Skorzystajcie z wszystkich zaproszeń do Was kierowanych – musimy się spotykać przy Źródle. Życzymy Wam i sobie duchowego odrodzenia. Szczęść Boże! 

  Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc   

                                            Wikariusz Łukasz Glazer

  Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

  Transmisje z katedry: www.katedra.archpoznan.pl

  Msze św. w Katedrze : w niedziele o godz.18.00 (sobota), 8.00, 10.00,12.15 i 19.00 oraz 20.30 i codziennie o g. 8.oo rano

  Kościół św. Małgorzaty : w niedzielę  o godz. 9.00 i 11.00 oraz codziennie o g.8.3o i 18.oo