1. Dzisiaj wychodząc z kościoła swoją ofiara wspomagamy misje Ad Gentes –

2. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo –

3. Serdecznie zapraszamy na spotkanie: Emerytów i rencistów oraz członków Żywego Różańca – we wtorek o g.15.oo

4. We wtorek o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do św. Szarbela

5. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo. Nabożeństwa pasyjne ofiarujemy w intencji rychłego zatrzymania rozprzestrzeniającego się w świecie korona wirusa i zdrowie dla chorych i dary Ducha św. dla naukowców, aby jak najszybciej znaleźli lekarstwo na pokonanie zagrożenia. Wszyscy winniśmy prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego – zwłaszcza odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego