Przejdź do treści

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Wielkiego Postu 12.03.2023

  1. Trwa Nowenna przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca N.M. Panny – Patrona Kościoła – w dni powszednie o g.8.3o w kościele św. Małgorzaty .
  2. Dzisiaj w katedrze o g.16.oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – serdecznie zapraszamy. W Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną – dotąd daninę złożyło 39 rodzin
  3. We wtorek o g.15.oo zapraszamy na wielkopostne spotkanie do laboratorium wiary Emerytów, Rencistów i członków Żywego Różańca –    
  4. W środę o g.19.oo odbędzie się spotkanie dla Rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. – jest to ostatnie spotkanie dla Rodziców przed I spowiedzią ich dzieci – obecność obowiązkowa.  
  5. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g.19.oo. Już dzisiaj zapowiadamy, że ostatnia droga krzyżowa w naszej wspólnocie odbędzie się na ulicach naszej parafii – w piątek 31 marca przed Niedzielą Palmową o 19.oo – wyruszy z kościoła św. Małgorzaty i przejdzie ul. Bydgoską, ul. Gdańską obok ICHOTU przez most Biskupa Jordana do Katedry.      
  6. Od 10 – 14 września organizowana jest przez Caritas Pielgrzymka Starszych , Chorych i Niepełnosprawnych i ich opiekunów do LOURDES – szczegóły na plakacie w gablotce przy wyjściu z kościoła.
  7. Odpowiadając na inicjatywę Biskupów Europy „Łańcuch Eucharystyczny” za tydzień w poniedziałek 20 marca ks. Arcybiskup w katedrze o g.18.oo odprawi msze św. w intencji pokoju w Ukrainie 
  8. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest Przewodnik katolicki i pamiątki z katedry oraz paschaliki – wielkanocne świece Caritas – które zapalimy w noc paschalną i podczas wielkanocnego śniadania. Wszystkim którzy włączyli się w akcję Tytka Miłosierdzia i przynieśli dary dla potrzebujących składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać