1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus – prosimy o duchowe uczestnictwo
 2. Na mszę św. i nabożeństwa jednorazowo według Władz Sanitarnych może wejść do świątyni 50 osób
 3. W związku z epidemią korona wirusa – spotkania dla rodziców i dzieci, które przygotowują się do I Spowiedzi św. i I Komunii św. zostaną wznowione po zakończeniu ograniczeń
 4. Katedra będzie otwarta na modlitwę w dni powszednie od g.7.oo do 19.oo
 5. Różaniec w katedrze od poniedziałku do soboty o g.20.3o – prosimy o duchowe uczestnictwo i modlitwę różańcową w rodzinach
 6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze w piątki od 9.oo do 18.oo
 7. Transmisje radiowe i telewizyjne. TV i TRWAM oraz Emaus
 8. W czwartek przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N. M. Panny. Msza św. w katedrze o g.8.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo
 9. Drogę krzyżową prosimy odprawić w skupieniu w swoich domach.
 10. W tym trudnym czasie dla naszego społeczeństwa – chrześcijanie jako ludzie żywej wiary winni z ufnością każdego dnia wznosić modlitwę z prośbą o miłosierdzie Boga dla nas i całego świata. Przypominamy ze czas wielkiego postu jest czasem nawrócenia i odrodzenia wiary. Okazja do spowiedzi św. codziennie przed mszą św. oraz w piątek w katedrze od g.8.oo do 18.oo oraz  dodatkowo w katedrze codziennie od g.17.oo do 18.oo.
 11. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy
 12. Kapłani zawsze gotowi są na przyjście z sakramentami świętymi  do chorych.

 

 1. Orędzie ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Drodzy Siostry i Bracia!

Szanowni Państwo!

Jezus zaraz przemówił do nich: ‘Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27).

 Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek.

W tych niełatwych chwilach łączę się z Wami wszystkimi duchowo i ogarniam serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, a także Polonię i rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, którzy niosą pomoc. Dziękuję tym, którzy – w różnych obszarach życia publicznego – prowadzą z oddaniem walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, ryzykując niejednokrotnie własnym zdrowiem i życiem. A jednocześnie składam wyrazy szczerego współczucia rodzinom, które w tych dniach straciły swoich bliskich, polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

Kościół – jak mówi papież Franciszek – jest szpitalem polowym. Kościół jest sakramentem zbawienia. Kościół jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest kochany i gdzie kochany jest człowiek „w świecie ze swej natury niedoskonałym”. Dlatego właśnie – respektując zalecenia władz sanitarnych – nie zamykamy kościołów. Dla ludzi wierzących bowiem świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości, zwłaszcza w Eucharystii, z której czerpiemy siłę i wewnętrzny pokój.

 Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny.

W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które – rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących – przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie.

W ostatnich dniach Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz księża biskupi diecezjalni wydali konkretne zarządzenia dotyczące duszpasterstwa w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarządzenia te mogą być dla niektórych trudne do zaakceptowania. Mimo to – ze względu na zdrowie własne i bliźnich – bardzo proszę o przyjęcie ich w duchu miłości bliźniego.

To, co się dzieje obecnie, możemy potraktować jako znak czasu, jako wymóg obecnej chwili. Jako wezwanie do większej odpowiedzialności za siebie i solidarności z bliźnimi. Wezwanie do niesienia pomocy naszym bliźnim, zwłaszcza osobom starszym.

Jako chrześcijanie starajmy się – w tym wielkopostnym czasie – podjąć rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił się za Was na różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności.

Niech nas wszystkich wspiera Bóg wszechmogący, łaska naszego Zbawiciela, opieka Maryi Królowej Polski, świętego Michała Archanioła oraz wstawiennictwo naszych patronów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Niech kochający Bóg chroni nasz Naród i naszą Ojczyznę!

Metropolita Poznański

Arcybiskup Stanisław Gądecki