Przejdź do treści

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Wielkiego Postu 19.03.2023

  1. Dzisiaj Apostolat Charytatywne zbiera ofiary dla potrzebujących pomocy. Każdego miesiąca nasza wspólnota wspiera jedną rodzinę syryjską i jedną rodzinę ukraińską. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
  2. Dzisiaj w katedrze o g.16.oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną – dotąd daninę złożyły 53 rodziny
  3. Jutro przeżywać będziemy liturgiczną Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca N.M. Panny i Patrona Kościoła – Msze św. w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo oraz w katedrze o g.8.oo i 18.oo. Mszę św. wieczorną doprawi ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w intencji pokoju w Ukrainie
  4. We wtorek o g.20.oo odbędzie się spotkanie członków Apostolatu liturgicznego
  5. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g.19.oo. Z Seminarium o g.19.3o wyruszy Archidiecezjalna Męska Droga Krzyżowa . Już dzisiaj zapowiadamy, że ostatnia Droga Krzyżowa w naszej wspólnocie odbędzie się na ulicach naszej parafii – w piątek 31 marca przed Niedzielą Palmową o 19.oo – wyruszy z kościoła św. Małgorzaty i przejdzie ul. Bydgoską, ul. Gdańską obok ICHOTU przez most Biskupa Jordana do Katedry.     
  6. W piątek o g.19.oo katecheza dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania  
  7. W sobotę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o oraz w katedrze o g. 8.oo i 18.oo . O godzinie 18 w katedrze Mszy św. przewodniczyć będzie ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – i dokona się adopcja duchowa dziecka poczętego
  8. W sobotę o g.11.3o odbędzie sie katecheza dla dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św., które 1 kwietnia przystąpią po raz pierwszy do spowiedzi św.
  9. W sobotę Ruch pokutny organizuje Różaniec wokół Poznania – szczegóły na stronei internetowej pokuta.com.pl
  10. W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się rekolekcje wielkopostne, które wygłosi ks. dr Jan Frąckowiak   
  11. Komunikat specjalny: „Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą”. ( 1 Kor 13,6 ). Jako kapłan oraz kustosz najstarszej polskiej Katedry, nawiązując do bolesnych wydarzeń z dnia 25 .10. 2020 roku, które uniemożliwiły odprawianie Mszy św. w Katedrze Poznańskiej pragnę oświadczyć że: to (proaborcyjne wystąpienie) nie miało prawa się wydarzyć w żadnej świątyni świata (czy to katolickiej, protestanckiej, prawosławnej, w synagodze czy w meczecie). Tym bardziej –  to nie miało prawa się wydarzyć podczas sprawowania Kultu Bożego, podczas odprawiania Mszy świętej, która jest Ofiarą Najświętszą Jezusa Chrystusa i naszym Najświętszym Sakramentem. To nie miało prawa się wydarzyć z jakiegokolwiek powodu. Świątynia i Kult Boży chronione są przez prawodawstwo cywilizowanego świata.  Módlmy się o nawrócenie dla wszystkich, którzy gdziekolwiek na ziemi dopuszczają się profanacji świętych miejsc i czynności liturgicznych.