O. W tym miejscu będę nadpisywał wiadomości w ciągu tygodnia (ks. Ireneusz Szwarc)  

– Ojciec Święty Franciszek prosi o wspólną modlitwę w środę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o g.12.oo: modlitwy –  Anioł Pański, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo oraz następującą modlitwę :

“Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!”.

1.Umiłowani Parafianie – jestem z Wami, nieustannie się za Was modlę. Czyni to również ks. Przemek.

 Cały czas myślę jak dotrzeć do Was z Bożym błogosławieństwem i łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Naszym lekarstwem jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który żyje w Sakramentach Kościoła i w swoim Słowie.   Oto teraz czas zbawienia. Człowiek nie samym chlebem żyje, lecz każdym Słowem które pochodzi z ust Bożych. Kiedy spotkamy się na Eucharystii ponownie wszyscy razem – padniemy  na twarz przed Obliczem Boga, by dziękować za dar cotygodniowej Eucharystii. Ona nadaje sens naszemu życiu, ona pozwala nam spotykać się w sposób najcudowniejszy, najowocniejszy, a przede wszystkim pozwala nam odbudować duchowe siły do budowania komunii życia z Bogiem i bliźnimi .

Drodzy parafianie – zróbmy wielki wysiłek teraz,  kiedy większość z Was pozostaje z powodu narzuconych ograniczeń w domach,  przeżywać Eucharystię przez środki masowego przekazu radio i telewizję, oraz internet.

Proszę jednak, aby to czynić w wielkim skupieniu – by cala liturgia docierała do nas z mocą. Otwierajmy całą swoją duszę dla Boga. Mówmy głośno modlitwy ludu. Oto teraz czas naszego nawrócenia – oto teraz czas odkrycia : dla Kogo żyjemy. Życie z Bogiem jest piękne ponieważ uczy nas kochać i być darem i żyć dla innych.

Gorąco proszę, abyście na pulpit komputera i na pulpit swego telefonu wstawili „ ikonkę” ze stroną internetową naszej parafii: www.katedra.archpoznan.pl . W ciągu tygodnia będę nadpisywał w ogłoszeniach parafialnych jedno dwa zdania, aby być jeszcze bardziej z Wami.

Gorąco proszę tych, którzy potrafią stronę internetową naszej parafii  wkleić na pulpit komputera i telefonu, aby pomogli tym, którzy tego nie potrafią. Niech to będzie nasze apostolstwo – może uda nam się transmitować na żywo jedną może św. z kościoła św. Małgorzaty          

 1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo transmitowane przez radio Emaus – prosimy o duchowe uczestnictwo
 2. Msza św. z katedry transmitowana przez radio Emaus o g.10.oo, przez telewizje program 1 o g. 7.oo – a także prze TV Trwam i TV Polonia.  
 3. Katedra jest otwarta na modlitwę w dni powszednie od g.7.oo do 19.oo
 4. Różaniec odmawiamy ( razem z Kapłanami naszej parafii i Braćmi ) w katedrze od poniedziałku do soboty o g.20.3o – prosimy o duchowe uczestnictwo i modlitwę różańcową w rodzinach 
 5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze w piątki od 9.oo do 18.oo
 6. We wtorek 24 marca w Wigilię Uroczystości Zwiastowania Pańskiego miało się odbyć nabożeństwo z Aktem poświęcenia życia Jezusowi przez Maryję. W związku z pandemią – prosimy aby ten Akt Poświęcenia dokonał się prywatnie w swoich domach o g.21.oo podczas Apelu Jasnogórskiego. Uroczysty Akt poświęcenia dokonamy wtedy gdy przeminą zewnętrzne ograniczenia      
 7. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Msza św. w katedrze o g.8.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo. Wszystkie, którzy pragną wejść „w adopcję dziecka poczętego” – mogą to uczynić prostym aktem :
 8. Drogę krzyżową prosimy odprawić w skupieniu w swoich domach
 9. Spowiedź św. w katedrze codziennie w dni powszednie od godz. 17.oo do 18.oo a także przed mszą św. w kościele św. Małgorzaty o g. 8,15 i 17.45
 10. Pamiętajmy o naszych starszych sąsiadach – może potrzebują pomocy
 11. Kapłani zawsze gotowi są na przyjście z sakramentami świętymi  do ciężko chorych parafian.
 12. Rodziców dzieci klas III które przygotowują się do I spowiedzi św. i I Komunii św. proszę by na stronie internetowej naszej parafii: katedra.archpoznan.pl w zakładce Sakrament Eucharystii – pobierali katechezy – które winni dzieciom wygłosić punkt po punkcie. Tam też kierować będę bieżące informacje
 13. Caritas zwraca się prośbą o dary żywnościowe dla jadłodajni i bezdomnych. Można je przynosić w ciągu tygodnia do zakrystii kościoła św. Małgorzaty i katedry .
 14. W kruchcie kościoła – rozprowadzane są paschaliki – świece, które daj Boże zapalimy w Noc Paschalną i przy wielkanocnym śniadaniu
 15. W Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną i ofiarę na naszą parafię  – możemy to uczynić wpłacając ofiarę na konto parafialne . Nr konta: Parafia p.w. Św.Ap. Piotra i Pawła Poznań ul. Ostrów Tumski 17 – Santander – Poznań –  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101
 16. Od kilku miesięcy nasza parafianka Maria Szafrańska leży w szpitalu i walczy o życie. Jej młodsza siostra Zuzanna  zmarła kilka lat temu. Potrzebne są środki na leczenie Marysi – Fundacja Votum – przekaż 1% podatku KRS 272272 lub na rachunek Fundacji Votum : 32150010671210600831820000