1. Nabożeństwo Pasyjne Gorzkich Żali dzisiaj w katedrze o g. 16.oo . W wielkim poście tradycyjnie składamy ofiarę daniny diecezjalnej od wszystkich rodzin – dotąd ofiarę złożyły 52 rodziny – Bóg zapłać
  2. W środę o g.oo zapraszamy na Krąg biblijny
  3. W tym tygodni przypada I czwartek i I piątek miesiąca – chorych z sakramentami wielkanocnymi odwiedzimy w czwartek o g. 16.oo na Zagórzu i Śródce oraz w piątek o g. 9,3o na Zawadach i Chlebowej. W czwartek o g.17.oo spowiedź św. dla dzieci szkół podstawowych, oraz w piątek o g. 17.oo dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich i zawodowych
  4. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g. 17.3o oraz w katedrze o g. 19.oo
  5. W sobotę o g.18.oo w katedrze rozpoczną się rekolekcje wielkopostne – poprowadzi je biblista ks. Prof. Janusz Nawrot – szczegóły w „Liście do parafian” oraz za tydzień w ogłoszeniach
  6. W sobotę o g.19.oo 6 kwietnia w katedrze wystawiony zostanie średniowieczny dramat liturgiczny o Męce Pańskiej – wystąpi Schola Węgajty – serdecznie zapraszamy
  7. W niedzielę o g.17.15 koncert pasyjnego śpiewu w wykonaniu Poznańskiego Chóru Katedralnego