1. Dzisiaj w Uroczystość Chrztu Pańskiego swoimi modlitwami pełnymi wdzięczności powinniśmy się udać duchowo do parafii swego chrztu świętego. Parafia ta być może ma swoją stronę internetową, swoją historię, którą warto poznać. Miejsce chrztu św., a przede wszystkim sam chrzest święty – to najważniejsze wydarzenie życia każdego chrześcijanina. W modlitwie dziękujmy rodzicom i rodzicom chrzestnym za przekaz żywej wiary, przede wszystkim uwielbiajmy Boga za tę wielką łaskę
  2. Dzisiaj wychodząc z kościoła składamy ofiary dla biednych – nasza wspólnota katedralna każdego miesiąca wspomaga jedną Syryjską Rodzinę w ramach pomocy Rodzina Rodzinie.
  3. W środę w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu – okazja do spowiedzi św. oraz przyjęcia sakramentu chorych. Pragniemy modlić się o ustanie pandemii, za chorych , umierających bez sakramentów. Niech ta chwila adoracji nas duchowo wzmacnia
  4. W czwartek w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z nabożeństwem do św. Szabela i adoracją N. Sakramentu
  5. W przyszłą niedzielę o g.16.oo na zakończenie kolędy odbędzie się w katedrze śpiewanie kolęd  – pragniemy wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniach kolędowych serdecznie podziękować również za złożone ofiary
  6. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją ofiarą wpłacaną na konto parafialne wspomagają bieżące funkcjonowanie parafii
  7. Prosimy drogich parafian, aby w duchu miłości sąsiedzkiej zachwali czujność i byli gotowi wspierać ludzi słabych i samotnych zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii