Przejdź do treści

Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela Wielgiego Postu 2.04.2023

  1. Dzisiaj w katedrze o g.16.oo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną – dotąd daninę złożyło 78 rodzin – Bóg zapłać
  2. Dziękujemy za liczny udział w Drodze Krzyżowej, którą przeżyliśmy razem z ks. Arcybiskupem i wiernymi miasta Poznania w intencji solidarności i obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II
  3. Dzisiaj w I niedziele kwietnia składamy ofiary na biednych. Nasza wspólnota każdego miesiąca wspomaga jedną rodzinę Syryjską i jedną rodzinę Ukraińską   
  4. W Wielki Czwartek w katedrze o g.10.oo ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki razem z kapłanami całej Archidiecezji odprawi Mszę św. Krzyżma – poświęci oleje święte używane do sprawowania sakramentów: chrztu świętego, bierzmowania i kapłaństwa oraz sakramentu chorych.
  5. Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki czwartek celebracją Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w katedrze o g.19.oo – ks. Arcybiskup na wzór Jezusa umyje nogi 12 mężczyznom. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu potrwa do g.21.oo. Spowiedź św. w katedrze w Wielki Czwartek od g.15.oo do 18.30

  6. W Wielki Piątek – w katedrze Jutrznie o g.8.oo, spowiedź św. w Wielki Piątek w katedrze od g. 8.15 do 16,45 Liturgia Wielkiego Piątku, której przewodniczyć będzie Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki rozpocznie się o g.17.oo. Na wielkopiątkową Liturgię Męki Pańskiej złożą się:  Liturgia Słowa Bożego,  czytanie Męki Pańskiej, modlitwa wiernych, adoracja krzyża oraz Komunia św. i przeniesienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja Jezusa w Grobie Pańskim potrwa do g.23.oo. Młodzież poprowadzi czuwanie od g.21.oo do 22.oo, schola 20na30 poprowadzi czuwanie od g.22.oo . W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły  (ilościowy i jakościowy) wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia do 60 roku życia, pozostałych: od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

  7. Wielka sobota – o g. 7.oo modlitewne czuwanie przy Grobie Pańskim podejmują członkowie Różańca Świętego . o g.8.oo odmówimy Jutrznie . Dzieci przy Grobie Pańskim adorują od g.10.oo do 10.3o .  Spowiedź św. w Wielką Sobotę w katedrze od g.8.15 do 16,3o. Święcenie potraw na stół wielkanocny w katedrze rozpocznie się o g.12.oo co pół godziny aż do g.17,oo włącznie . W kościele św. Małgorzaty święcenie potraw o g.16

  8. Liturgia Nocy Paschalnej której przewodniczyć będzie ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w katedrze  rozpocznie się o g.22.oo. Na liturgie złoży się: poświecenie ognia i paschału, śpiew uroczystego Hymnu wielkanocnego Exultet ,liturgia Słowa Bożego, chrzest dorosłych, odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, msza św. i  komunia święta oraz  procesja rezurekcyjna. Na wielkanocną liturgię zabieramy świece

  9. Msze św. w I święto wielkanocne w katedrze o g. 8.oo,10.oo,12.15, 19.oo,20.3o oraz w kościele św. Małgorzaty o g.9.oo i 11.oo oraz w II  święto wielkanocne tak samo – wypadnie tylko msza św. o g.20.3o. W II święto o g.12.15 śpiewać będzie Poznański Chór katedralny i składać będziemy ofiary na KUL, WT i Szkoły katolickie