1. Gorzkie Żale dzisiaj w katedrze o g. 16.oo.
  2. Dzisiaj Apostolat Charytatywny zbiera ofiary dla potrzebujących.
  3. Wielki Wtorek o g.19.oo do katedry zapraszamy na koncert: Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” – Josepha Haydna Haydna w wykonaniu Orkiestry Świętego Marcina pod batutą Piotra Deptucha z rozważaniami odczytywanymi przez Aleksandra Machalicę.
  4. W Wielki Czwartek o g.10.oo ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki razem z kapłanami całej archidiecezji poświęci oleje święte używane podczas udzielania sakramentów: chrztu św. i bierzmowania, świeceń kapłańskich i sakramentu chorych
  5. Triduum Paschalne w Katedrzew Wielki Czwartekmszy św. Wieczerzy Pańskiej o g. 19.oo w katedrze przewodniczyć będzie ks. Arcybiskup – podczas mszy św. odbędzie się obrzęd obmycia nóg i przeniesienie Jezusa w N. Sakramencie do kaplicy adoracji – katedra otwarta będzie do g.21.oo. Spowiedź w Wielki Czwartek od 16.oo do 18.45
  6. W Wielki Piątek o g. 8.oo Jutrznia – od 8.15 do 16,45 spowiedź św.. Liturgia Meki Pańskiej rozpocznie się o g. 17.oo w katedrze – na liturgię złożą się: Liturgia Słowa Bożego, adoracja krzyża, komunia św. i przeniesienie Jezusa w N. Sakramencie do Grobu Pańskiego. Po zakończonej liturgii odśpiewane zostaną „gorzkie żale”. O g.21.oo adorację poprowadzi młodzież parafialna, o g. 22.oo śpiewać będzie Schola 20/3o – adoracja potrwa do g.23.oo . W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia do 60 roku życia – pozostałych wiernych od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów m.
  7. Wielka sobota – Członkowie Żywego Różańca adorują Jezusa w Grobie Pańskim od g. 7.oo, o g. 8.oo Jutrznia. O g. 8, 15 rozpocznie się spowiedź i potrwa do g. 17.oo. O g.12.oo rozpocznie się święcenie pokarmów na stół wielkanocny – co pół godziny w katedrze do g.18.oo.W kościele św. Małgorzaty święcenie potrwa o g. 16.oo.
  8. Liturgia Nocy paschalnej i rezurekcja w katedrze o g. 22.oo . Liturgii przewodniczyć będzie ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – na liturgię paschalną złoży się; poświecenie ognia, śpiew hymnu wielkanocnego, liturgia Słowa B. chrzest św. i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, eucharystia i procesja wielkanocna.
  9. Msze święte w I i II święto wielkanocne w katedrze o g. 8.oo,10.oo,12.15 i 19.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g.9.oo i 11.oo . W II święto podczas mszy św. o g.12.15 śpiewać będzie Poznański Chór katedralny. W II święto składać będziemy ofiary na KUL, WT i Szkoły katolickie