1. W przyszłą niedzielę z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców po mszach św. o g. 12.15 i 19.oo w katedrze święcone będą samochody.
  2. W biurze parafialnym można zamawiać intencje na msze św. niedzielne w katedrze.
  3. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest Przewodnik katolicki i pamiątki z katedry.