1. Modlimy się o powrót wszystkich wierzących w Chrystusa do pełnego przeżywania Mszy św. w każdą niedzielę. Wielu wraca przez dobrze przygotowaną i odprawioną spowiedź św. W kościołach zachowujemy wskazania sanitarne.
  2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust w kościele św. Małgorzaty na Śródce – o g.9.oo Mszę św. z kazaniem odpustowym odprawi ks. dr Adam Adamski. Prosimy dziewczynki do sypania kwiatów podczas precesji. Ponadto Ojciec Święty Franciszek ogłosił ostatnią niedzielę lipca Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych. Papież Franciszek chce zwrócić uwagę na wartość osób starszych, chce pomóc przezwyciężyć samotność osób starszych i zmobilizować najbliższych, by byli blisko tych, którym tak wiele zawdzięczają. Hasłem Światowego Dnia dziadków i Osób Starszych są słowa: „JESTEM z tobą przez wszystkie dni”
  3. W przyszłą niedzielę zbierane będą ofiary na pomoc ludziom dotkniętym kataklizmami powodzi, które przekażemy za pośrednictwem Caritas Polska   
  4. W przyszłą niedzielę po mszach świętych o g. 12.15 i 19.oo w katedrze odbędzie się święcenie samochodów z ok. dnia św. Krzysztofa
  5. Kościół N. M. Panny przed katedrą jest otwarty w soboty i niedziele od g.10.oo do 18.oo
  6. Prosimy parkować samochody przy katedrze w miejscach wyraźnie oznakowanych (P -parking) i również korzystać z kościelnego parkingu 100 m od katedry za probostwem przy ul. Dziekańskiej.