1. Dzisiaj przeżywamy odpust ku czci św. Małgorzaty – patronki kościoła na Śródce. Msze św. odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Przemysław Przybylski o g.9.oo . Pożegnanie ks. Przemysława, który z dniem 1 sierpnia obejmuje probostwo w Śnieciskach odbędzie się po mszy św. południowej – czyli godz.. 13.3o.
  2. Dzisiaj po mszach świętych o g.12.15 i 19.oo odbędzie się  święcenie samochodów z okazji zbliżającego się święta św. Krzysztofa patrona kierowców
  3. W miniony piątek zmarł w Watykanie Kardynał Zenona Grocholewski – ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki napisał:  „Po wielu latach pełnej poświęcenia służby Bogu i ludziom w Polsce i na świecie odszedł do Domu Ojca kard. Zenon Grocholewski. Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbawionych i obdarzył pokojem. Uroczystości pogrzebowe w Watykanie odbyły się w sobotę z udziałem Ojca Świętego Franciszka i ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Pogrzeb śp. Kardynała Zenona Grocholewskiego odbędzie się w  tym tygodniu.    Kard. Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach w Wielkopolsce. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 27 maja 1963 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1966 przebywa w Rzymie, gdzie najpierw studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1972 do 1999 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, dochodząc w nim do stanowiska prefekta (od 4 października 1998). 21 grudnia 1982 r. papież Jan Paweł II mianował go sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i prekonizował biskupem tytularnym Acropolis. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1983 w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk papieża. 16 grudnia 1991 roku został mianowany arcybiskupem. W listopadzie 1999 z mianowania Jana Pawła II został prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, czyli urzędu watykańskiego zajmującego się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki oraz wielkim kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 2015 został członkiem kolegium ds. odwołań od wyroków dotyczących przestępstw zastrzeżonych w Kongregacji Nauki Wiary. 31 marca 2015 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia przekracza 550 publikacji w 12 językach. Uczestniczył w dwóch konklawe: w roku 2005 i 2013.  … Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie .
  4. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest Przewodnik katolickie i pamiątki z katedry.