1. Modlimy się o powrót wszystkich wierzących w Chrystusa do pełnego przeżywania Mszy św. w każdą niedzielę. Wielu wraca przez dobrze przygotowaną i odprawioną spowiedź św. W kościołach zachowujemy wskazania sanitarne.
  2. Ojciec Święty Franciszek ogłosił dzisiejszą niedzielę lipca Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych. Papież Franciszek chce zwrócić uwagę na wartość osób starszych, chce pomóc przezwyciężyć samotność osób starszych i zmobilizować najbliższych, by byli blisko tych, którym tak wiele zawdzięczają. Hasłem Światowego Dnia dziadków i Osób Starszych są słowa: „JESTEM z tobą przez wszystkie dni”. Dzisiaj przeżywamy również odpust ku czci św. Małgorzaty Męczenniczki. Mszy św. odpustowej o g. 9.oo przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. dr Adam Adamski
  3. Dzisiaj zbierane są ofiary na pomoc ludziom dotkniętym kataklizmem powodzi, które przekażemy poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska   
  4. Dzisiaj po mszach świętych o g. 12.15 i 19.oo w katedrze odbędzie się święcenie samochodów z ok. dnia św. Krzysztofa
  5. Kościół N. M. Panny przed katedrą jest otwarty w soboty i niedziele od g.10.oo do 18.oo
  6. Prosimy parkować samochody przy katedrze w miejscach wyraźnie oznakowanych (P -parking) i również korzystać z kościelnego parkingu 100 m od katedry za probostwem przy ul. Dziekańskiej.