Katedra Poznańska

Parafia Archikatedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Archidiecezja Poznańska

Ogłoszenia parafialne (Page 2 of 36)

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021 roku

 1. W środę rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością św. Józefa – w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o
 2. W środę w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu, z okazją do spowiedzi św. oraz możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Modlimy się o rychłe ustanie pandemii korona wirusa oraz za umierających bez sakramentów świętych, a także o nawrócenie dla wszystkich oddalonych od Boga. W sposób szczególny modlić się będziemy przez pośrednictwo św. Józefa opiekuna świętej Rodziny i Chrystusowego Kościoła .
 3. W czwartek o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty Msza św. z adoracją N. Sakramentu i nabożeństwo do św. Szarbela
 4. W tym tygodniu odwiedzimy chorych ze spowiedzią i komunią św. wielkanocną – w czwartek o g.16.oo na Zagórzu i Śródce oraz w piątek o g.9.3o na Zawadach i Chlebowej  
 5. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g.19.oo. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych
 6. Rekolekcje wielkopostne w naszej katedralnej wspólnocie rozpoczną się w V niedzielę Wielgiego Postu – to jest 21 marca.
 7. Prosimy rodziców, aby przy współpracy z katechetami pomogli dzieciom i młodzieży dobrze przygotować się do świąt wielkanocnych: – Eucharystia, nabożeństwa pasyjne oraz proponowane rekolekcje online oraz spowiedź św.   

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021 roku

 1. Dzisiaj wychodząc z kościoła wspieramy misyjne dzieło pomocy „Ad Gentes”
 2. Dzisiaj o g.16.oo w katedrze Gorzkie Żale. Podczas nabożeństw pasyjnych, a także na innych mszach świętych w Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną. Przy wyjściu z kościoła można zabrać kopertę na tegoroczną daninę diecezjalną
 3. W środę w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu, z okazją do spowiedzi św. oraz możliwością przyjęcia sakramentu chorych. Modlimy się o rychłe ustanie pandemii korona wirusa oraz za umierających bez sakramentów świętych, a także o nawrócenie dla wszystkich oddalonych od Boga. W sposób szczególny modlić się będziemy przez pośrednictwo św. Józefa opiekuna świętej Rodziny i Chrystusowego Kościoła .
 4. W środę o g.19.oo w Laboratorium wiary odbędzie się ostatnie spotkanie dla rodziców przed I spowiedzią św. dzieci klas III, przygotowujących się ko I Komunii św.   
 5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca – odwiedzimy chorych ze spowiedzią i komunią św. wielkanocną – w czwartek o g.16.oo na Zagórzu i Śródce oraz w piątek o g.9.3o na Zawadach i Chlebowej – prosimy chorych zgłaszać w zakrystii.
 6. W czwartek spowiedź św. dla wszystkich dzieci klas IV, V, VI , VII i VIII w kościele św. Małgorzaty od g.17.oo
 7. W I piątek miesiąca spowiedź św. dla młodzieży wszystkich szkół średnich i zawodowych od g.17.oo, następnie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania msza św. o g.18.oo i katecheza w kościele św. Małgorzaty 0 g.18.3o
 8. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g.19.oo. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych
 9. W sobotę o g.11.3o w zapraszamy na katechezę dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii św. – obecność obowiązkowa
 10. Rekolekcje wielkopostne w naszej katedralnej wspólnocie rozpoczną się w V niedzielę Wielgiego Postu – to jest 21 marca.
 11. Prosimy rodziców, aby przy współpracy z katechetami pomogli dzieciom i młodzieży dobrze przygotować się do świąt wielkanocnych: – Eucharystia, nabożeństwa pasyjne oraz proponowane rekolekcje online oraz spowiedź św.   

List do parafian na Wielki Post 2021

LIST do Parafian na Wielki Post  2021

 Niech będzie pochwalony JEZUS Chrystus

 Czas Bożego Narodzenia przyniósł nam wiele radosci. Pomimo ograniczeń mogliśmy przeżyć wiele pięknych chwil łącznie z koledą, którą przeżyliśmy w katedrze, a która stała się  sprawdzianem naszego otwarcia i duchowej przynależności.

    Nikt nie zbawi się sam. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Potrzebujemy Boga Zbawiciela. Potrzebujemy  Jego łaski, Jego Słowa i Pokarmu Eucharystii, potrzebujemy Kościoła. Być chrześcijaninem – to mieć świadomość, że jestem Bratem Boga, Bratem Brata, że należę do wspólnoty uczniów Chrystusa. To co nas uratuje, to co ocali naszą radość życia:  to spotkanie – spotkanie z BOGIEM i spotkanie z człowiekiem. Spotkanie przy Ołtarzu, spotkanie we wspólnocie – spotkanie w parafialnej rodzinie. Pandemia jest jakimś mocnym „doświadczeniem” kruchości i śmiertelności człowieka. Szatan chce to wykorzystać, aby nas oddalić od Boga i oddalić od siebie wzajemnie. Ocali nas spotkanie z Bogiem i z człowiekiem. Ocali nas spotkanie w Kościele przy Źródle życia wiecznego – spotkanie przy Ołtarzu.

Gdy porzucimy Boga oddalimy się od siebie, a wtedy się zatracimy.  Bóg, który kocha nas w sposób nieskończony, ukazuje nam swoją bliskość poprzez Syna Jezusa Chrystusa, którego nam dał, aby z nami szedł przez życie do niebieskich bram – do pełni życia w Bogu. To nie jest jakaś abstrakcja, mistycy mówią, że jest to realne powołanie do życia w Pełni BOGA.

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w ostatnim wywiadzie przypomina nam słowa Jezusa:Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32). Nam się wydaje, że sami się nakarmimy. Czy pamiętamy co powiedział Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba na pustyni: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”. Tymczasem – dodaje Jezus: „Zabiegajcie nie o ginący pokarm, ale o pokarm pozostający na życie wieczne, który da wam Syn Człowieczy”. Jezus nie potępia troski o pokarm zniszczalny, ale kieruje naszą uwagę na zabieganie o pokarm niezniszczalny. Za tym pójdzie tylko człowiek wiary. Dlatego Jezus mówi dalej :  „Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. .. Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Stąd zasadniczym priorytetem w życiu Kościoła będzie zawsze pogłębienie wiary, wiary w Jezusa przychodzącego do nas w Eucharystii. Należy zrobić wszytko, aby Eucharystia – liturgiczne zgromadzenie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – stawało się dla jej uczestników doświadczeniem wiary i było rzeczywistym spotkaniem z Osobą samego Chrystusa.

Wyrazem wiary i wdzięczności za ten Pokarm, który daje życie wieczne jest nasza coniedzielna obecność na Eucharystii – i w niej zaangażowane uczestnictwo 

Trzeba wdzięczności za ten nieprzebrany i szeroko otwarty dla wszystkich skarbiec Bożej miłości – za Mszę św., która jest  Sakramentem zbawienia i Sakramentem spotkania. Musimy sobie przypomnieć jak przeogromny dług został zaciągnięty przez każdego z nas wobec Chrystusa-Eucharystii.

Co z tego wynika?: musimy się spotykać, budować wspólnotę życia i miłości i razem podążać do Źródła Życia do Boga.

Zaczynamy nowy czas.

Wielki Post jest  czasem powrotu z dalekich stron wycofania i nieobecności. Wielki Post jest czasem wyjścia z niewoli grzechu ku wolności życia z Chrystusem we wspólnocie Ludu karmiącego się Słowem Bożym i Sakramentami. Rok temu byliśmy zupełnie wyłączeni z liturgii. Człowiek bez pokarmu umiera. Nie możemy dać się odłączyć od tej życiodajnej KROPLÓWKI  –  Mszy świętej. Nie możemy przestać korzystać z sakramentu pokuty – ze spowiedzi św.. Przychodząc do spowiedzi św. mówimy: Panie potrzebujemy Twojego przebaczenia – łaski nowego życia z Tobą.   

W Wielkim Poście musimy odnaleźć drogę do świątyni – do Źródła:  

 1. W piątki Droga Krzyżowa – kościół św. Małgorzaty g.17.3o oraz katedra g.19.oo
 2. Gorzkie Żale w katedrze – w niedziele Wielkiego Postu – godz. 16.oo – z Kazaniami pasyjnymi ks. Rektora ASD ks. dr Marcina Głowińskiego
 3. Rekolekcje parafialne – od piątej Niedzieli Wielkiego Postu
 4. Spowiedź św. – codziennie przed mszą św. oraz w każdy piątek w katedrze od g. 9.oo do 18.oo
 5. DZIECI – niech wrócą do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
 6. Młodzież – niech wróci do kościoła w każdą niedzielę – to jest ogromna odpowiedzialność rodziców
 7. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbywać się będą w kościele
 8. Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbywać się będą w salce i w katedrze.

Daninę diecezjalną prosimy składać jak zwykle w kopertach z wypisanym adresem. Prosimy (jeśli to możliwe) o podanie telefonów i adresów mailowych. W tych trudnych czasach pomoże nam to lepiej komunikować się.

 Dziękuję wszystkim parafianom, którzy w tym trudnym czasie pandemii – nie zapomnieli o trosce materialnej o swoją parafię. Kilkanaście rodzin wpłacało swoje ofiary na konto parafialne. Pomagało nam to utrzymywać budynki parafialne na tym samym poziomie jak zawsze z pełnym oświetleniem i ogrzewaniem oraz obsługą. Nr konta : Parafia św. Ap. Piotra i Pawła Poznań Ostrów Tumski 17 : Santander Bank:  Nr 98 1090 1359 0000 0000 3503 5101

Na koniec: świat w którym żyjemy, potrzebuje czytelnych i odważnych świadków Chrystusa, chrześcijan świadomych posiadanego SKARBU żywej wiary, która wszystko przenika i ożywia. Z całego serca zachęcamy Was drodzy parafianie do odważnego zaangażowania się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Skorzystajcie z wszystkich zaproszeń do Was kierowanych – musimy się spotykać przy Źródle. Życzymy Wam i sobie duchowego odrodzenia. Szczęść Boże! 

Wasi Duszpasterze: ks. Proboszcz Ireneusz Szwarc   

                                          Wikariusz Łukasz Glazer

Strona internetowa parafii: www.katedra.archpoznan.pl

Transmisje z katedry: www.katedra.archpoznan.pl

Msze św. w Katedrze : w niedziele o godz.18.00 (sobota), 8.00, 10.00,12.15 i 19.00 oraz 20.30 i codziennie o g. 8.oo rano

Kościół św. Małgorzaty : w niedzielę  o godz. 9.00 i 11.00 oraz codziennie o g.8.3o i 18.oo

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela Zwykła 14.02.2021 roku

 1. Dzisiaj wychodząc z kościoła składamy ofiary dla potrzebujących – każdego miesiąca nasza wspólnota wspiera jedną rodzinę syryjską w ramach akcji Caritas : Rodzina  Rodzinie
 2. W środę przypada POPIELEC – msze  św. Środę Popielcową w katedrze o g. 8.oo i 18.oo oraz w kościele św. Małgorzaty o g. 8,3o (wieczorna msza św. w katedrze – zapraszamy). Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły wszystkich którzy ukończyli 18 rok życia aż do 60 roku życia. Pozostałych od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu składamy ofiary na dzieła prowadzone przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej
 3. Środę Popielcową rozpoczyna się „pielgrzymka do kościołów stacyjnych” miasta Poznania. Katedra jest pierwszym kościołem stacyjnym:  o g.17.oo wystawienie N. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja oraz okazja do spowiedzi św. Po mszy św. Droga krzyżowa w intencji o „ducha pokuty i nawrócenia” w świętym czasie Wielkiego Postu dla wszystkich wiernych .
 4. W piątek Droga Krzyżowa w kościele św. Małgorzaty o g.17.3o oraz w katedrze o g.19.oo. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych
 5. W sobotę o g.11.oo w katedrze odprawiona zostanie msza św. dziękczynna za posługę biskupią Biskupa Damiana Bryla, który został ordynariuszem diecezji kaliskiej
 6. W przyszłą niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w katedrze o g.16.oo. W tym roku kazania pasyjne głosić będzie Rektor ASD ks. dr Marcin Głowiński. Podczas nabożeństw pasyjnych, a także na innych mszach świętych w Wielkim Poście składamy daninę diecezjalną do której w naszej wspólnocie dołączamy ofiarę na cele parafialne.

Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Zwykła 7.01.2021 roku

 1. W środę w przeddzień Światowego Dnia Chorych – w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu – okazja do spowiedzi św. oraz przyjęcia Sakramentu Chorych. Modlić się będziemy za chorych oraz umierających bez sakramentów.
 2. W czwartek w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do św. Szarbela  

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Zwykła 31.01.2021 roku

 1. Dzisiaj wychodząc z kościoła składamy ofiary na Katolickie Radio Emaus
 2. We wtorek 2 lutego przypada Uroczystość Ofiarowania Pańskiego zanana pod nazwą Matki Boskiej Gromnicznej – msze św. katedrze o g. 8.oo,  ( o godz.10.oo tylko dla osób życia Konsekrowanego)  oraz o g. 18.oo , a także w kościele św. Małgorzaty o g. 8.3o i 18.oo. Na msze św. zabieramy świece, które zapalimy podczas liturgii.  W tym dniu modlimy się w intencji osób życia konsekrowanego i o nowe powołania, a także składamy ofiary na klasztory klauzurowe.
 3. W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W CUDY WIELMOŻNEJ PANI POZNANIA na  GÓRA PRZEMYSŁA we wtorek rozpoczyna się Jerycho Różańcowe – z Maryja w nowe czasy – zachęcamy do udziału w modlitwie w intencji pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym świecie  
 4. W środę o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu – okazja do spowiedzi św. oraz przyjęcia sakramentu chorych. Pragniemy modlić się o ustanie pandemii, za chorych, umierających bez sakramentów. Niech ta chwila adoracji nas duchowo wzmacnia
 5. W środę o g.19.oo – w laboratorium wiary odbędzie się katecheza dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. – obecność obowiązkowa
 6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek w kościele św. Małgorzaty wystawienie N. Sakramentu i adoracja od g.17.oo
 7. W czwartek spowiedź św. w kościele św. Małgorzaty od g. 17.oo dla dzieci szkół podstawowych
 8. W piątek od godz. 17.oo spowiedź św. dla młodzieży szkół średnich i zawodowych. Dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania msza św. o g.18.oo i katecheza w kościele św. Małgorzaty – obecność obowiązkowa.
 9. W sobotę o g.11.3o w Laboratorium wiary odbędzie się katecheza dla dzieci klas III przygotowujących się  do I Komunii św.     

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Zwykła 24.01.2021 roku

 1. W środę o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu – okazja do spowiedzi św. oraz przyjęcia sakramentu chorych. Pragniemy modlić się o ustanie pandemii, za chorych, umierających bez sakramentów. Niech ta chwila adoracji nas duchowo wzmacnia
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją ofiarą wpłacaną na konto parafialne wspomagają bieżące funkcjonowanie parafii
 3. W kościele p.w. Św. Antoniego na poznańskiej Starołęce została otwarta kaplica z adoracją Najświętszego Sakramentu przez cała dobę. Dzień i w nocy można wchodzić do kaplicy, by wielbić Boga w  Sakramencie Ołtarza

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela Zwykła 17.01.2021 roku

 1. Jutro rozpoczyna się Tydzień modlitw o jedność chrześcijan pod hasłem : „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” . W środę o g. 19.oo w katedrze pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego odprawione zostanie nabożeństwo ekumeniczne (transmitowane przez TVP 3 i radio Emaus)  
 2. Dzisiaj o g. 16.oo na zakończenie tegorocznej kolędy – zapraszamy na śpiew kolęd do katedry
 3. W środę o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu – okazja do spowiedzi św. oraz przyjęcia sakramentu chorych. Pragniemy modlić się o ustanie pandemii, za chorych, umierających bez sakramentów. Niech ta chwila adoracji nas duchowo wzmacnia
 4. W czwartek 21 stycznia przypada Dzień Babci – naszym Babciom i Dziadkom okażmy swoją miłość poprzez modlitwę za nich ale i naszą obecność i codzienne wsparcie.  
 5. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją ofiarą wpłacaną na konto parafialne wspomagają bieżące funkcjonowanie parafii
 6. Prosimy drogich parafian, aby w duchu miłości sąsiedzkiej zachowali czujność i byli gotowi wspierać ludzi słabych i samotnych zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Chrztu Pańskiego – 10.01.2021 roku

 1. Dzisiaj w Uroczystość Chrztu Pańskiego swoimi modlitwami pełnymi wdzięczności powinniśmy się udać duchowo do parafii swego chrztu świętego. Parafia ta być może ma swoją stronę internetową, swoją historię, którą warto poznać. Miejsce chrztu św., a przede wszystkim sam chrzest święty – to najważniejsze wydarzenie życia każdego chrześcijanina. W modlitwie dziękujmy rodzicom i rodzicom chrzestnym za przekaz żywej wiary, przede wszystkim uwielbiajmy Boga za tę wielką łaskę
 2. Dzisiaj wychodząc z kościoła składamy ofiary dla biednych – nasza wspólnota katedralna każdego miesiąca wspomaga jedną Syryjską Rodzinę w ramach pomocy Rodzina Rodzinie.
 3. W środę w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z adoracją N. Sakramentu – okazja do spowiedzi św. oraz przyjęcia sakramentu chorych. Pragniemy modlić się o ustanie pandemii, za chorych , umierających bez sakramentów. Niech ta chwila adoracji nas duchowo wzmacnia
 4. W czwartek w kościele św. Małgorzaty o g.18.oo msza św. z nabożeństwem do św. Szabela i adoracją N. Sakramentu
 5. W przyszłą niedzielę o g.16.oo na zakończenie kolędy odbędzie się w katedrze śpiewanie kolęd  – pragniemy wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniach kolędowych serdecznie podziękować również za złożone ofiary
 6. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją ofiarą wpłacaną na konto parafialne wspomagają bieżące funkcjonowanie parafii
 7. Prosimy drogich parafian, aby w duchu miłości sąsiedzkiej zachwali czujność i byli gotowi wspierać ludzi słabych i samotnych zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 3.01.2021 roku

 1. W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – znana pod nazwą święta Trzech Króli – msze św. w katedrze o g. 8.oo,10.oo, 12.15 i 19.oo . W kościele św. Małgorzaty msze św. o g.9.ooi 11.oo. Podczas wszystkich mszy św. święcone będą: kadzidło o kreda i wspierać będziemy dzieła misyjne Kościoła  
 2. Dzisiaj o g.16.oo w katedrze odbędzie się kolędowe spotkanie dla mieszkańców Zawad, numery nieparzyste 1,3,5,7 i dalej oraz numery parzyste 2/4 i 6/ 8 oraz dla mieszkańców ul. Ks. Bernata i św. Wincentego

W poniedziałek o g. 18.oo w katedrze kolęda dla  mieszkańców ul. Gdańskiej nr 1-16 , Ostrowa Tumskiego, ul. Ks. Posadzego oraz ul. Dziekańskiej.

Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w kolędzie w swoim czasie –  zapraszamy na kolędę dzisiaj o g.16.oo lub jutro o g.18.oo do katedry

 1. Po kolędowych spotkaniach w katedrze wraca msza św. wieczorna w kościele św. Małgorzaty w dni powszednie o g.18.oo    
 2. Raz jeszcze przypominamy (na prośbę wice – komendanta Straży Miejskiej) , że Miasto Poznań wprowadziło przy katedrze nowe przepisy ruchu i parkowania – Wolno parkować w miejscach dozwolonych przez znak parkowania: wzdłuż chodnika od strony Kurii, dalej parkowanie w jodełkę przy chodniku po stronie północnej katedry, dalej wzdłuż chodnika przy wjeździe na Ostrów Tumski od strony Zagórza, a także w soboty, niedziele i święta po obu stronach ulicy Biskupa Lubrańskiego oraz częściowo na ulicy ks. Posadzego i oczywiście na wielkim katedralnym parkingu – 100 metrów od katedry za probostwem na ul.Dziekańskiej 2

Według przepisów nie wolno parkować przy katedrze po stronie wschodniej od strony Cybiny pod Złota kaplicą. Tych miejsc do parkowania teraz jest sporo – stosujmy się do nowej organizacji ruchu         

Page 2 of 36

Strona stworzona przez Piotr Wolski.com Piotr Wolski