Roraty w katedrze od poniedziałku do soboty o g.6.3o

fot. Jan jeliński