Przejdź do treści

Apostolat liturgiczny

Jednym z pilnych wyzwań współczesnego czasu dla naszego polskiego Kościoła jest zapewne pogłębienie życia liturgicznego, to znaczy związanego z modlitwą wspólnotową, a często nawet odkrycie jego wartości.

Jak bowiem w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach: „Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy kapłanów (św. Jan Chryzostom)”1.

Przed kilkunastu laty powstał w ramach Parafialnej Rady Duszpasterskiej Apostolat Liturgiczny. Tak go właśnie wtedy nazwano, a jego zadaniem stało się stworzenie możliwości współodpowiedzialnego podejmowania przez kapłanów i świeckich spraw parafialnej liturgii. Zespół ten działa do dziś i obejmuje kilkanaście osób, co i tak jest dużo jak na dwutysięczną wspólnotę.

W ciągu lat ukształtował się stały program comiesięcznych spotkań składający się z trzech części. Pierwszą z nich jest wspólna modlitwa – zazwyczaj nieszpory. W drugiej części próbujemy wspólnie podjąć refleksję na tematy związane z liturgią: wspólne czytanie i dyskusja. W przeszłości podczas kolejnych spotkań zastanawialiśmy się, jakie liturgiczne wyzwania stają przed naszą parafią wczytując się w kolejne rozdziały Konstytucji o liturgii świętej i podejmując dyskusję na ich temat. W przeszłości rozważano między innymi Wstęp do Mszału Rzymskiego, symbole liturgiczne, części Mszy świętej, dokumenty Synodu Diecezjalnego.
Wspólnie – w gronie kapłanów i świeckich – próbujemy zastanawiać się, co zrobić, by nasza parafialna liturgia pomagała nam i innym modlić się pełniej spotkając się z Bogiem we wspólnocie braci.

W trzeciej części spotkania omawianej jest od strony liturgicznej przygotowanie do najbliższych parafialnych wydarzeń, a przede wszystkim nabożeństw niedzielnych. Utworzono cztery grupy przygotowujące na kolejne niedziele komentarze do czytań, modlitwę powszechną oraz proponujące śpiewy, by były związane z tematyką czytań mszalnych danego dnia. Wywieszane powinno być w przedsionku kościoła na specjalnej tablicy zdanie, które – jak się nam wydaje – jest kluczowe w czytań biblijnych na daną niedzielę. Próbujemy też proponować zestaw śpiewów na najbliższe tygodnie, by wspólnota parafialna rozszerzała swoje umiejętności, czerpała ze śpiewów starych i sprawdzonych, a także szukała wartościowych nowych. Członkowie Apostolatu planują tematykę adoracji noworocznej, czuwania wigilii Zesłania Ducha Świętego czy procesji Bożego Ciała… Zastanawiają się, jak ukształtować na przykład zbliżające się rekolekcje, w jaki też sposób pogłębić świadomość liturgiczną parafian. Przez część roku proponowane były krótkie trzyminutowe wprowadzenia pogłębiające wiedzę religijną odczytywane w niedzielę bezpośrednio przed Mszą świętą. Podejmowane są próby mobilizacji szerszego grona świeckich do czynniejszego udziału w nabożeństwach.

W przeszłości podejmowane były próby spotkań się w gronie osób przygotowujących daną niedzielę z kapłanem, który będzie głosił homilię, by wspólnie w biblijnym kręgu rozważyć słowa Pisma, a następnie przystąpić do praktycznego przygotowania liturgii niedzielnej. Choć zorganizowanie takiego spotkania nie jest łatwe i wymaga wytrwałości, warto w przyszłości wrócić do tego typu spotkań.

Mimo lat pracy i woli pogłębienia jeszcze na razie wcale nie często odczuwamy, że podczas liturgii spoza suchej formy wyłania się serdeczna modlitwa podejmowana przez całą wspólnotę, modlitwa, która zarazem jest twórczym dziełem wspólnoty.