Przejdź do treści

Sakrament Małżeństwa

002 Agata Wojtek slub 2011 RW (109)Związki małżeńskie błogosławimy w katedrze przez cały rok ( z wyjątkiem Wielkiego Postu ). Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego przychodzimy do biura parafialnego zgłosić termin ślubu oraz spisać protokół przedmałżeński ( biuro: wtorki i czwartki od g.19.oo do 20.oo i soboty od godz.10.oo do 11.oo ).

Przynosimy następujące dokumenty :

– dowód osobisty

– świadectwo chrztu św., jeżeli chrzest odbył się poza naszą parafią dokument musi być świeżej daty, wydany w ostatnich trzech miesiącach, z zaznaczeniem do ślubu z podaną data bierzmowania

– świadectwo katechezy ze szkoły średniej,

– świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,

– dokument z poradni przedmałżeńskiej,

gdy narzeczeni nie należą do parafii katedralnej przynoszą od ks. proboszcza parafii narzeczonej LICENCJE  ( licencja jest dokumentem, który własny proboszcz wypisuje po przeprowadzeniu całej procedury prawnej dla narzeczonych )

– w przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczyć należy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych; dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 3 miesiące,

– na dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni w biurze parafialnym podają dane świadków. Świadkiem powinna być osoba wierząca i praktykująca, która przystąpi podczas mszy św. ślubnej do komunii św.

– na dwa lub trzy tygodnie przed uroczystością zawarcia małżeństwa w biurze parafialnym odbywa się katecheza liturgiczna dla narzeczonych. Sprawy muzyczne narzeczeni uzgadniają z Jackiem Pupką organistą katedralnym tel : 601798312

 „CO BÓG ZŁĄCZYŁ CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA” (Ew. wg. Św. Mateusza)