Przejdź do treści

Skrutacja Słowa Bożego

Skrutacja odbywa się w drugą sobotę miesiąca o 16.00 i czwarty czwartek o 19.30 w laboratorium wiary, wejście od ul. Dziekańskiej.

Czym jest skrutacja? Sięgając do łacińskiego rzeczownika scrutatio, onis, od którego skrutacja bierze nazwę, skrutacja oznacza przeszukiwaniebadanie. Czego? Pisma Świętego. Jednak takie rozumienie słowa „skrutacja” byłoby niepełne. Nie chodzi bowiem o intelektualne przyswojenie natchnionego tekstu, co raczej spotkanie ze słowem Boga, które jest „żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Skrutujący Pismo Święte „bada” je, ale równocześnie jest „badany” przez słowo Boże.

Zagłębiając się w lekturze Pisma Świętego zauważamy jego niezwykłą jedność. Św. Augustyn wyraził ją w słowach „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym”, a św. Grzegorz Wielki dodał: „(…) to, co Stary Testament obiecał, Nowy Testament ukazał; co tamten głosi skrycie, ten wyznaje otwarcie jako już obecne. Dlatego Stary Testament jest proroctwem Nowego Testamentu; a najlepszym komentarzem do Starego Testamentu jest Nowy Testament”. Jedność Pisma Świętego ośmiela nas do podążania po ścieżkach słowa Bożego, a kolejne fragmenty odsłaniają bogactwo treści objawiającego się Boga. Skrutacja jest spotkaniem z Bogiem w Jego słowie. Jest modlitwą pokornych i ubogich, ponieważ nie wymaga od skrutującego intelektualnego przygotowania, lecz pokory i miłości do Boga.

Źródło: https://skrutacja.kapucyni.pl/