Przejdź do treści

Sakrament Bierzmowania

Terminy bierzmowań dla dorosłych w katedrze :

Rok 2024

25 lutego

19 maja

1 września 

1 grudnia       

 Poniżej podana jest ważna instrukcja 

Sakrament bierzmowania w Katedrze udzielany jest podczas Mszy św. niedzielnej o godz. 14.00. Kandydaci mają obowiązek przybyć  pół godziny wcześniej, tj. o godzinie 13.30, z właściwie wypełnionym dokumentem do bierzmowania (adres parafii chrztu, podpis księdza proboszcza, pieczęć parafialna) od własnego księdza proboszcza, po spowiedzi i ze świadkiem.

UWAGA!

1. Przygotowanie do bierzmowania osoby, która ma przyjąć ten sakrament w katedrze, spoczywa na proboszczu parafii, w której ta osoba aktualnie zamieszkuje. Prosimy, aby ksiądz Proboszcz dobrze rozeznał sytuację życiową kandydata do bierzmowania – czy czasami nie żyje w związku niesakramentalnym (mając tylko kontrakt cywilny, albo nawet bez takiego kontraktu). Kapłani spowiadający w katedrze na chwilę przed bierzmowaniem stawiani są niekiedy w sytuacji, w której nie mogą udzielić rozgrzeszenia. W przypadku zatem żyjących w związkach niesakramentalnych, osoby takie powinny przyjąć bierzmowanie w pierwszym możliwym terminie po ślubie.

2. Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania winna odbyć się wcześniej – przed przybyciem do katedry w dniu bierzmowania. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej czasu. To zaś niemożliwe jest w katedrze tuż przed bierzmowaniem.

3. Spowiedź św. w katedrze jest przewidziana tylko dla sytuacji nadzwyczajnych i ewentualnie pozostałych gości.

4. Kandydat do bierzmowania winien przybyć do katedry z dokumentem kierującym go do bierzmowania, wypisanym na zatwierdzonym druku, z dokładnie wypełnionymi rubrykami, a szczególnie dokładnym adresem parafii chrztu św. Dokument winien być sygnowany pieczęcią i podpisem proboszcza, który kieruje kandydata do bierzmowania.

Należy być przygotowanym do przyjęcia Sakramentu  bierzmowania przez własnego księdza proboszcza.

W dniu bierzmowania należy przybyć do katedry o godz. 13.3o

Należy posiadać wydany przez własnego proboszcza dokument do bierzmowania,  który  zawierać musi  następujące dane: imię i nazwisko, imię które przyjmuje kandydat na bierzmowaniu , data i miejsce urodzenia, data i miejsce chrztu św. z podaniem dokładnego adresu parafii chrztu św. łącznie z kodem pocztowym, imię i nazwisko świadka bierzmowania , data bierzmowania, szafarz bierzmowania (tę rubrykę wpiszemy podczas bierzmowania). Dokument musi być opieczętowany i podpisany przez proboszcza

Kandydat do bierzmowania musi być w stanie łaski uświęcającej czyli po spowiedzi św.

Wraz z kandydatem do katedry przybywa świadek bierzmowania, który winien być już osobą bierzmowaną – ktoś kto przystąpi do komunii św.

SKORZYSTAJ Z KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO BIERZMOWANIA

patrz : parafia św. Rocha lub duszpasterstwo rodzin Archidiecezji Poznańskiej

 

Młodzież Gimnazjalna Parafii Archikatedralnej uczestniczy (zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski na temat „ Przygotowania młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania”)  przez trzy lata w katechezie parafialnej , przynajmniej raz w miesiącu uczestniczą we wspólnej katechezie oraz przez comiesięczną spowiedź św. i coniedzielną Mszę św. przygotowują się duchowo do przyjęcia darów Ducha Świętego.

Kościół przypomina:
– obowiązkiem rodziców jest troska o przygotowanie dzieci do sakramentalnego życia, formowanie ducha wiary i pobożności,
– kandydat do bierzmowania powinien być przygotowany przez odpowiednią katechezę i modlitwę , a także sakrament pokuty
– bierzmowanym towarzyszy świadek (człowiek dojrzały, należący do Kościoła Katolickiego, który przyjął: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Najczęściej powinien to być chrzestny, rodzic lub osoba wybrana przez kandydata do bierzmowania,
– szafarzem sakramentu jest biskup,
– sakramentu bierzmowania udziela biskup przez namaszczenie krzyżmem na czole, oraz włożenie rąk na głowę, a także wypowiedzenie słów : ” ……IMIĘ …. Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”,
– sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy Św.

Z DUCHEM ŚWIĘTYM NA DROGĘ ŻYCIA. PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ.