Przejdź do treści

Służba Boża w Katedrze Poznańskiej

Katedra jest świątynią katolicką i przede wszystkim miejscem kultu religijnego. Bogactwo tysiącletniej tradycji liturgicznej czeka na opracowanie. Katedra jako kościół biskupi stanowi dla całej diecezji centrum liturgiczne. W Poznaniu spełnia również rolę kościoła parafialnego dla najstarszej wspólnoty parafialnej w Polsce – Parafii Archikatedralnej, która – paradoksalnie – jest najmniejszą parafią Poznania. Na czoło wysuwają się nabożeństwa i celebry biskupie. Biskup Diecezjalny – Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki celebruje uroczyste Msze św. w największe święta roku liturgicznego; w noc Bożego Narodzenia – Pasterkę w koncelebrze z biskupami sufraganami i duchowieństwem Ostrowa Tumskiego, w Wielki Czwartek – Mszę św. Wieczerzy Pańskiej oraz Wigilię Paschalną. Ks. Arcybiskup Metropolita udziela świeceń kapłańskich i diakonatu alumnom Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz alumnom Towarzystwa Chrystusowego, odprawia uroczystości okolicznościowe, jak: jubileusze kapłańskie, inauguracje roku akademickiego, spotkania opłatkowe z rozmaitymi grupami oraz coroczne spotkania z młodzieżą w Niedziele Palmową.
Biskupi Sufragani: Grzegorz Balcerek, Damian Bryl, Zdzisław Fortuniak (senior) przejmują celebrę pontyfikalną w pozostałe święta oraz udzielają posług ministerialnych alumnom i udzielają sakramentu bierzmowania dorosłym.
W każdą niedzielę odprawiana jest suma katedralna o godz. 10.00, celebrowana przez kanonika hebdomadariusza w asyście i obecności alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Oprawę muzyczną przygotowuje schola klerycka na zmianę z Chórem Katedralnym.
Pozostałe nabożeństwa parafialne celebrowane są przez Proboszcza Parafii Archikatedralnej oraz Jego Współpracowników.

KATEDRA POZNAŃSKA… Tak po prostu nazywana, choć zasługuje na wiele zaszczytnych tytułów.
Gdy staniesz w jej głównym wejściu, urzeknie Cię pięknem gotyckich linii architektonicznych, które kierują wzrok ku górze – ku Bogu!
Katedra Piastowska… Jest Domem Bożym wcześniej, niż zapanował gotyk.
Katedra Jordana i Mieszka I… Po chrzcie Polski wzniesiona przez jej pierwszego biskupa i przez pierwszego chrześcijańskiego władcę, od ponad tysiąca lat służy wierze katolickiej i jest wielorakim świadkiem chrześcijańskiej kultury narodu polskiego.
Katedra św. Piotra… Posiada od początku to wezwanie liturgiczne, (do którego dodano później wezwanie św. Pawła) na znak trwałej więzi Polski ze Stolicą Piotrową w Rzymie, skąd przyjęliśmy chrześcijaństwo i otrzymaliśmy pierwociny kultury europejskiej. Więź tę utrwalił swą obecnością w niej (1983) Piotr naszych czasów – Jan Paweł II.
Katedra Matka… Jako pierwsza z polskich katedr biskupich stała się ich matką, istniejąc już przed rokiem 1000, w którym dopiero utworzono metropolię gnieźnieńską i biskupstwa: kołobrzeskie, krakowskie i wrocławskie.
Katedra Milenijna… Przeżywała z całym narodem trzykrotne już milenium, ściśle związane z Poznaniem: chrztu Polski (1966), ustanowienia Jordana pierwszym biskupem Polski (1968) i śmierci Jordana, tego często zapominanego Ojca Polskiego Episkopatu (1984).
Katedra Nekropolis… Zawiera prochy pierwszych polskich Piastów: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela, a także wielkopolskich Piastów: Władysława Odonica, Przemysła I, Bolesława Pobożnego i Przemysła II, któremu udało się po rozbiciu dzielnicowym wskrzesić Królestwo Polskie.
Katedra Złotej Kaplicy… Przez mauzoleum Mieszka i Chrobrego 14 w jednej ze swych licznych kaplic, przysposobionej do tego w XIX wieku i nazwanej dla cudownych mozaik Złotą Kaplicą, podtrzymywała i ożywiała świadomość narodową Polaków w długim okresie niewoli porozbiorowej.