Przejdź do treści

Ministranci

m3 (1) - Kopia

Mimo różnorodności charyzmatów, jakimi cechują się poszczególne grupy działające na terenie parafii archikatedralnej, jest jedna odznaczająca się     szczególnie, w której umiłowano ponad wszystko czynną służbę Chrystusowi przy Stole Pańskim.

Ministranci najmłodsi uczęszczają do szkoły podstawowej, najstarsi są w szkole średniej. Ta różnica wiekowa, nie przeszkadza zarówno w działaniu, jak i w formacji duchowej ministrantów, która stanowi ogniwo scalające wszystkich. Starsi uczą młodszych szacunku wobec sprawowanej służby, obowiązkowości oraz wskazują drogę, by ich kształtujące się dopiero sumienia podążały za Chrystusem. Młodsi natomiast przypominają „weteranom”, o dziecięcej prostocie i szczerości w posłudze, jaką jest służba ministrancka.

m2 (2)

Grupa ministrancka nie funkcjonowałaby tak dobrze bez koniecznych struktur, które pomagają w organizacji pracy. Nad całością czuwa opiekun duchowy ministrantów – ks. Łukasz Glazer. Zbiórki odbywają się w każdą sobotę o 10.00 w laboratorium wiary, wejście od ul. Dziekańskiej.

Życie wspólnoty parafialnej, jak i ministranckiej toczy się wokół kościoła św. Małgorzaty. W katedrze, która jest obsługiwana przez alumnów ASD, służba przebiega tylko w typowo parafialnych uroczystościach. Niemniej grupa ministrancka spełnia bardzo ważną rolę w życiu parafii. Służba ta, to nie tylko służba w kościele, przy ołtarzu, to forma wychowania. To czysta alba i czyste buty przypominające, że ministranci biegną do Kościoła. Oni swoim postępowaniem i życiem świadczą o Bogu, o Tym, przy którym w codziennej Eucharystii – obok kapłana – stoją najbliżej.

m4 (2)

Po każdej Mszy Świętej – tradycyjnie ministranci modlą się o powołania kapłańskie i zakonne. Owoce tych modlitw są widoczne: Marcin Magdziarz – długoletni prezes ministrantów został zakonnikiem wyświecony na kapłana, a także ks. Patryk Nachaczewski. O. Andrzej Dzida odpowiedział na wezwanie Pana i został zakonnikiem – werbistą – misjonarzem. Należy wspomnieć że z naszej parafii pochodzą jeszcze kapłani:  ks. Karol Binaś i ks. Włodzimierz Jackiewicz. Widać wyraźnie, jak Bóg działa przez pokornie wznoszone modlitwy ku Niemu.

Ministrantura zobowiązuje, stawia wymagania i oczekuje aktywności. Z pewnością jednak jest to piękna służba, służba samemu Bogu w najważniejszej godzinie dnia i tygodnia, jaką jest Eucharystia. Trudno byłoby sobie dziś wyobrazić Mszę Świętą bez uczestnictwa w Niej ministrantów. To oni przecież stanowią „Armię” otaczającą święty ołtarz, na którym dokonuje się Tajemnica naszego zbawienia.

m1 - Kopia

fot: VICONA.pl

Kontakt: 

  • ks. Łukasz Glazer – lukaszglazer@gmail.com