Przejdź do treści

Remont dachu Katedry 2021

Remont dachu Katedry 2021

W 2021 wyniku wykonanych w trybie awaryjnym prac naprawczych dachu Bazyliki Archikatedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu udało się zabezpieczyć i zachować cenne materialne dziedzictwa kulturowe. Prace zrealizowano dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego.

Remont zniszczonego pokrycia dachu pozwolił powstrzymać postępujący proces niszczenia zarówno samego pokrycia dachu jak jego elementów konstrukcyjnych. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się zabezpieczyć Katedrę Poznańską przed ingerencją wód opadowych, a tym samym przed zniszczeniem.

W ramach zrealizowanego zadania w szczególności:

– dokonano rozbiórki zniszczonych obróbek i elementów z blachy miedzianej, miejscowo zaś wykonano tymczasowego zabezpieczenia poprzez wlutowanie łaty miedzianej, przyklejenia taśmy miedziowanej w miejscu pęknięcia, czy nieszczelności;

– wykonano nowe identyczne elementy i obróbki z blachy miedzianej;

– przeprowadzono naprawę nieszczelnych paneli miedzianych, które nie wymagały wymiany oraz naprawę połączeń arkuszy;

– wymieniono zniszczone partie deskowania dachu;

– zaimpregnowano elementy drewniane dachu.