Przejdź do treści

Zgłoszenie pogrzebu

Należy pamiętać , że każdy zgon musi być odnotowany w księdze zgonów parafii do której należał zmarły ( parafią jest ta w której mieszkał ) . Jako ludzie wierzący wyznajemy, że nasi bliscy choć umierają na tym świecie , w chwili śmierci rodzą się dla Boga. Ta myśl nam przyświeca, gdy zgłaszamy zgon bliskiej nam osoby.
W pierwszej kolejności starajmy się ustalić z kapłanem w parafii termin i godzinę pogrzebu. Następnie dostarczamy do biura parafialnego:

– akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
– zaświadczenie mówiące o przyjęciu sakramentu chorych przez zmarłego. Gdy zmarły był namaszczany w szpitalu taki dokument wydaje kapelan szpitala
– wtedy po wpisaniu do Księgi Zmarłych otrzymujemy dokument, który przedkładamy kapłanowi dyżurnemu na cmentarzu 10 minut przed pogrzebem

Informujemy, że Msze Św. za zmarłego możemy zamówić w biurze parafialnym we wtorki i czwartki od g.19.oo do 20.oo i soboty od g.10.oo do 11.oo oraz w zakrystii kościoła św. Małgorzaty 15 min. przed Mszą św. pogrzebową.

Nic cenniejszego nie możemy podarować naszym zmarłym jak Ofiarę Mszy św. . Święta Monika powiedziała „ nieważne gdzie pochowacie moje ciało – ważne , abyście pamiętali o mnie przy Ołtarzu Pańskim „

W naszej Parafii na zakończenie oktawy modlitw za zmarłych – 8 listopada odprawiamy Mszę św. o g.18.oo w kościele św. Małgorzaty za zmarłych w minionym roku . Rodziny są proszone, by modlić się za swoich najbliższych – zostawiamy wymienianki , ofiarujemy odpusty – ponadto czujemy się w obowiązku zamówienia jednej Mszy św. rocznie za najbliższych. ZBAWIENNA JEST MYŚL MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH, ABY ICH DUSZE BYŁY UWOLNIONE OD GRZECHU.