Przejdź do treści

Sakrament Kapłaństwa

Jak w każdej parafii – pielęgnujemy nieustanną modlitwę o powołania kapłańskie , zakonne i misyjne – modlitwa jest podejmowana w tej intencji jest przez Żywy Różaniec, Ministrantów, a także we wspólnocie liturgicznej całej parafii zwłaszcza w tygodniu modlitw o powołania. Ponadto spieramy materialnie kilkakrotnie w roku ASD i cele misyjne. Parafia ma bardzo dobry kontakt z Arcybiskupim Seminarium Duchownym – alumni bardzo często uczestniczą w liturgii katedralnej i parafialnej . Pierwsze kazania głoszą dla dzieci podczas rorat . W ciągu roku klerycy otrzymują posługi liturgiczne w katedrze oraz świecenia diakonatu i prebiteratu.

Kapłani całej Archidiecezji uczestniczą w Wielki Czwartek w Mszy św. Krzyżma – aby razem z ks. Arcybiskupem poświęcać święte oleje używane przy szafowaniu sakramentu chrztu i bierzmowania oraz kapłaństwa i chorych. Także w tym dniu odnawiają księża swoje kapłańskie przyrzeczenia.

Seniorzy kapłani – spotykają się na uroczystej Eucharystii z ks. Arcybiskupem 12 października w rocznice konsekracji katedry.

Strona internetowa Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu : www.asd.poznan.pl