Przejdź do treści

Sakrament Chrztu

 1. Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w ostatnią sobotę miesiąca i sprawowany jest podczas Mszy św. odprawianej w katedrze o godz.18.00
 2. Chrzest należy zgłosić dwa tygodnie wcześniej w biurze parafialnym .
 3. Do biura parafialnego przynosimy :
  1. pisemną zgodę proboszcza parafii – zamieszkania dziecka (jeśli chrzest dotyczy dziecka spoza parafii katedralnej )
  2. akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  3. świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka
  4.  zaświadczenie dotyczące rodziców chrzestnych z ich własnych parafii ( że mogą pełnić tę zaszczytną godność) .
 4. Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbywa się o g.9.30 w sobotę w dniu chrztu św. w biurze parafialnym. W katechezie zobowiązani są uczestniczyć rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni
 5. Zarówno rodzice dziecka jak i rodzice chrzestni zobowiązani są być u spowiedzi św. przed chrztem

„KTO PRZYJMUJE CHRZEST, BĘDZIE ZBAWIONY” (Mk 16, 16)