Przejdź do treści

Żywy Różaniec

Bazą modlitewną naszej parafii jest różaniec święty. Ta modlitwa, głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji chrześcijańskiej, gdzie obok „Zdrowaś Maryjo” odmawia się „Ojcze nasz” i oddaje cześć Trójcy Świętej, jest nie tylko modlitwą maryjną ale przede wszystkim jest misterium Chrystusa. Stanowi ona, zwłaszcza po poszerzeniu jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II o tajemnice światła, streszczenie Ewangelii. Dla modlących się na paciorkach różańca może być autentyczną drogą uświęcenia.

Ta z jednej strony prosta, a zarazem głęboka, kontemplacyjna modlitwa skupia w naszej parafii w Żywym Różańcu Niewiast wiele kobiet. Są wśród nich: matki, żony, wdowy i osoby samotne. Żywy Różaniec składa się z kilku róż. W każdej z nich jest po 20 kobiet, tyle ile tajemnic różańcowych. Zadaniem członkiń tej wspólnoty jest odmówienie codziennie jednej, wyznaczonej tajemnicy różańcowej. Zmówienie przez wszystkie niewiasty swojej cząstki różańca tworzy modlitwę złożoną z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej. W gorliwej modlitwie niewiasty zanoszą swoje prośby w intencjach świata, Polski, parafii i swoich rodzin.

Codziennie po rannej Mszy świętej w kościele św. Małgorzaty na Śródce odmawiana jest wspólnie dziesiątka różańca za Ojca Świętego i z prośbą o pokój na świecie. W każdą pierwsza niedzielę miesiąca po Mszy świętej sprawowanej w intencji żywych i zmarłych niewiast różańcowych naszej wspólnoty parafialnej, ma miejsce wspólna modlitwa z kapłanem, połączona z wymianą tajemnic różańcowych. Na paciorkach różańca kontemplując i medytując życie Chrystusa i Jego Matki niewiasty ofiarowują swoje modlitwy, nie rzadko połączone z krzyżem własnych cierpień i chorób. Wytrwałe błagania zanoszone do Matki Bożej opierają się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna.

Oprócz daru modlitwy niewiasty ofiarowują parafii dary materialne dbając o czystość i upiększenie kwiatami świątyni na Śródce. Włączają się również w organizowane w parafii akcje charytatywne.
Poprzez modlitwę różańcową, która może pokonać wszelkie zło, niewiasty pragną być światłem wiary i nadziei dla parafii i świata.

W pierwszą niedzielę Kwietnia 203 roku nastąpiła reorganizacja w związku z czwartą częścią Tajemnic Światła – obecnie jest w parafii 5 Róż Niewiast oraz jedna Róża Mężczyzn .