Przejdź do treści

Studium Pogłębienia Wiedzy religijnej

Studium Pogłębiania Wiedzy Religijnej – rozpoczęło swoją działalność w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku . Inicjatywa spotkań z ciekawymi i kompetentnymi ludźmi wyszła od zaangażowanych parafian skupiających się przy Parafialnej Radzie Duszpasterskiej . W duszpasterstwie kładzie się nacisk na katechezę dla dorosłych , a także poszukiwanie nowych form ewangelizacji. Studium Pogłębienia Wiedzy Religijnej jest realizacją tego postulatu – organizowane jest przynajmniej raz w kwartale – zapraszani są wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu a także inne osoby

Celem studium – istniejącego w Parafii od 1978 – roku jest stworzenie okazji do pogłębienia wiedzy związanej ze sprawami religijnymi osobom tego pragnącym na forum parafialnym. Staje się ono jednym z wyrazów permanentnej formacji pomagającej wejść jakoby w głąb problemów, przed którymi staje wierzący próbujący swoje chrześcijaństwo przeżywać w sposób świadomy.

Poruszana tematyka obejmuje zagadnienia, które niosą bieżące wydarzenia, jak i te, które wydają się być szczególnie istotne dla przekazu wiary: zagadnienia biblijne, teologii moralnej, liturgiczne, dogmatyczne, historii Kościoła, ale także związane z odkrywaniem piękna wiary i skuteczności jej przekazu we współczesnym świecie.

Oprócz podstaw biblijnych stałym kontekstem jest fundamentalne nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a w tym przede wszystkim: Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty Soboru Watykańskiego II, nauczanie Jana Pawła II.

Nie boimy się nawet nieco prowokacyjnie sformułowanych tematów, które mogą zachęcić słuchaczy do udziału w spotkaniach.

Spotkania odbywają się sześć razy w roku (trzy spotkania w okresie jesiennym oraz trzy w okresie wiosennym).
Zapraszani są przede wszystkim parafianie, choć spotkania próbuje się rozreklamować szerzej.