Na najbliższym spotkaniu Kręgu Biblijnego rozważać będziemy fragment Księgi Wyjścia 13,17 – 15, 21. . Szukamy tekstów w Księgach Starego i Nowego Testamentu, które odnoszą się do Chrztu świętego.